Frågestund

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Frågestund 26 januari 2017

Frågestund

Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin (MP), samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan (S), miljöminister Karolina Skog (MP) och gymnasie- och kunskapslyfts­minister Anna Ekström (S). Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice stats­minister besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.