Straffrättsliga frågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 3 juni 2021

Betänkande: Straffrättsliga frågor

Betänkande 2020/21:JuU24

En mängd uppmaningar till regeringen om straffrättsliga frågor (JuU24)

Riksdagen sa ja till totalt 17 tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om straffrättsliga frågor. Uppmaningarna handlar i korthet om

 • kriminalisering av så kallade illegala vägspärrar
 • skärpta straff för fridskränkningsbrotten, det vill säga upprepade kränkningar i form av vålds-, frids- eller sexualbrott mot en närstående
 • skärpt straff för våldtäkt
 • skärpta straff för sexualbrott
 • ny brottsrubricering för grovt sexuellt ofredande
 • skärpt straff för angrepp på jägare
 • stärkt straffrättsligt skydd för vård- och omsorgspersonal
 • skärpta straff för brott kopplade till kriminella uppgörelser
 • skärpt straff för den som rekryterar barn och unga in i kriminalitet
 • skärpt straff för överlåtelse av narkotika
 • skärpt straff för brott mot knivlagen
 • skärpta straff för rattfylleri och grov olovlig körning
 • översyn av preskriptionsbestämmelserna, det vill säga reglerna om att straff inte får dömas ut om det har gått för lång tid sedan brottet begicks
 • påföljdspreskription, det vill säga reglerna om att ett straff bortfaller om det inte har börjat verkställas inom en viss tid från att domen har fallit
 • preskriptionstiden för sexualbrott mot barn
 • översyn av vad som ska anses som förmildrande omständigheter
 • skärpt straffmätning vid flerfaldig brottslighet.

Förslagen om tillkännagivanden har lämnats i motioner från allmänna motionstiden 2020. Riksdagen sa nej till övriga förslag i motioner.