Lena Hjelm-Wallén (S)

Lena Hjelm-Wallén (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Titel fil.mag.
Född år 1943

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-10-21

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 1994-10-08 – 2002-09-30
  • Ordinarie 1985-09-30 – 1994-10-07
  • Ledig 1982-10-08 – 1985-09-30
  • Ordinarie 1980-11-24 – 1982-10-07
  • Ledig 1980-10-20 – 1980-11-23
  • Ordinarie 1976-10-04 – 1980-10-19
  • Utbildningsutskottet

  • Vice ordförande 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1991-11-20 – 1994-10-02
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-18 – 1998-10-05
  • Ledamot 1991-10-15 – 1994-10-03
  • Europarådets svenska delegation

  • Suppleant 1992-04-09 – 1994-10-03
  • Statsrådsberedningen

  • Statsråd 1998-10-07 – 2002-10-21
  • Utrikesdepartementet

  • Utrikesminister 1994-10-07 – 1998-10-06

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

Motion 1993/94:Fi42 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi42 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition I propositionens inledning tecknar regeringen sin bild av vad som hänt under den borgerliga regeringsperioden inom


Utskottsberedning: -------------------1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:242 Vissa ändringar i skollagen

Motion 1993/94:Ub89 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub89 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:242 Vissa ändringar i skollagen Privata särskolor Vi kan konstatera att regeringen, när det gäller bidrag till privata särskolor, nu ansluter sig till vår uppfattning om hur bidragen till privata skolor även i övrigt bör


Utskottsberedning: ---1993/94:UbU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:125 Förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m.

Motion 1993/94:Ub87 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub87 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:125 Förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. Återhållsamhet med statliga medel är något som i hög grad har predikats under senare tid. Inte minst har detta gällt myndigheters


Utskottsberedning: --1993/94:UbU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.