Lena Hjelm-Wallén (S)

Lena Hjelm-Wallén (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Titel fil.mag.
Född år 1943

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-10-21

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 1994-10-08 – 2002-09-30
  • Ordinarie 1985-09-30 – 1994-10-07
  • Ledig 1982-10-08 – 1985-09-30
  • Ordinarie 1980-11-24 – 1982-10-07
  • Ledig 1980-10-20 – 1980-11-23
  • Ordinarie 1976-10-04 – 1980-10-19
  • Utbildningsutskottet

  • Vice ordförande 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1991-11-20 – 1994-10-02
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-18 – 1998-10-05
  • Ledamot 1991-10-15 – 1994-10-03
  • Europarådets svenska delegation

  • Suppleant 1992-04-09 – 1994-10-03
  • Statsrådsberedningen

  • Statsråd 1998-10-07 – 2002-10-21
  • Utrikesdepartementet

  • Utrikesminister 1994-10-07 – 1998-10-06

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Debatt om förslag 2000/01:KU20 30 maj 2001 Granskningsbetänkande
Debatt om förslag 2000/01:BoU9 25 april 2001 Plan- och byggfrågor
Debatt om förslag 2000/01:BoU8 25 april 2001 Egenskapskrav på byggnader

Dokument:

med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

Motion 1993/94:Fi42 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi42 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition I propositionens inledning tecknar regeringen sin bild av vad som hänt under den borgerliga regeringsperioden inom


Utskottsberedning: -------------------1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:242 Vissa ändringar i skollagen

Motion 1993/94:Ub89 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub89 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:242 Vissa ändringar i skollagen Privata särskolor Vi kan konstatera att regeringen, när det gäller bidrag till privata särskolor, nu ansluter sig till vår uppfattning om hur bidragen till privata skolor även i övrigt bör


Utskottsberedning: ---1993/94:UbU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:125 Förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m.

Motion 1993/94:Ub87 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub87 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:125 Förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. Återhållsamhet med statliga medel är något som i hög grad har predikats under senare tid. Inte minst har detta gällt myndigheters


Utskottsberedning: --1993/94:UbU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se