Magdalena Andersson (S)

Magdalena Andersson (S)

Finansminister

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms län, plats 114
Född år 1967

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Finansdepartementet

  • Finansminister

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2014-10-03 – 2022-09-26
  • Ordinarie 2014-09-29 – 2014-10-02
  • Finansdepartementet

  • Finansminister 2014-10-03 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Statsråd (finansminister), Finansdepartementet 141003-.
 • Föräldrar

  Göran Andersson och Birgitta Granell-Andersson.
 • Utbildning

  Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm, examen 92. Forskarutbildning, inriktning nationalekonomi (ej avslutad), Handelshögskolan Stockholm 92-95. Institute for Advanced Studies, Wien 94. Harvard University 95.
 • Anställningar

  Lärare, Handelshögskolan 94. Politiskt sakkunnig, Statsrådsberedningen 96-98 och planeringschef 98-04. Statssekreterare, Finansdepartementet 04-06. Inrikespolitisk rådgivare till partiordföranden, socialdemokratiska riksdagsgruppen 07-09. Överdirektör, Skatteverket 09-12. Ekonomisk-politisk talesperson, Socialdemokraterna 12-14.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, ATG 04-06. Ledamot, Bolagsverkets insynsråd 09-12.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Styrelseledamot, Policy Network 05-09.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dubbelbeskattning av nordiska medborgare

Svar på skriftlig fråga 2020/21:11 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2020/03612/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:11 av Kjell-Arne Ottosson KD Dubbelbeskattning av nordiska medborgare Kjell-Arne Ottosson har frågat mig hur mitt besked till Gränshinderrådet förhåller till Nordiska ministerrådets vision om att Norden ska bli världens mest hållbara

Svarsdatum: 2020-09-16 Frågeställare: Kjell-Arne Ottosson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:11 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)

Avgift på icke återvunna plastförpackningar

Svar på skriftlig fråga 2020/21:9 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2020/03611/BAEU Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:9 av Betty Malmberg M Avgift på icke återvunna plastförpackningar Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen vidtagit för eller emot planerna på att införa en konstruktion på EU-avgiften som innebär en avgift

Svarsdatum: 2020-09-16 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:9 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 80 kB)

Avgift på icke återvunna plastförpackningar

Svar på skriftlig fråga 2020/21:8 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2020/ 03620 BAEU Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:8 av Betty Malmberg M Avgift på icke återvunna plastförpackningar Betty Malmberg har frågat miljö- och klimatminister Isabella Lövin vilka åtgärder regeringen har vidtagit för att säkerställa att alla EU:s medlemsstater beräknar

Svarsdatum: 2020-09-16 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:8 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 84 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se