Magdalena Andersson (S)

Magdalena Andersson (S)

Finansminister

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms län, plats 114
Född år 1967

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Finansdepartementet

  • Finansminister

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2014-10-03 – 2022-09-26
  • Ordinarie 2014-09-29 – 2014-10-02
  • Finansdepartementet

  • Finansminister 2014-10-03 –

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Statsråd (finansminister), Finansdepartementet 141003-.
 • Föräldrar

  Göran Andersson och Birgitta Granell-Andersson.
 • Utbildning

  Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm, examen 92. Forskarutbildning, inriktning nationalekonomi (ej avslutad), Handelshögskolan Stockholm 92-95. Institute for Advanced Studies, Wien 94. Harvard University 95.
 • Anställningar

  Lärare, Handelshögskolan 94. Politiskt sakkunnig, Statsrådsberedningen 96-98 och planeringschef 98-04. Statssekreterare, Finansdepartementet 04-06. Inrikespolitisk rådgivare till partiordföranden, socialdemokratiska riksdagsgruppen 07-09. Överdirektör, Skatteverket 09-12. Ekonomisk-politisk talesperson, Socialdemokraterna 12-14.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, ATG 04-06. Ledamot, Bolagsverkets insynsråd 09-12.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Styrelseledamot, Policy Network 05-09.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Skatten på öl från mikrobryggerier

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3237 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2021/02398 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3237 av Sten Bergheden M Skatten på öl från mikrobryggerier Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att se över skatterna för landets mikrobryggerier och, i likhet med många andra länder i EU, utnyttja möjligheten

Svarsdatum: 2021-06-23 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3237 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 66 kB)

Kemikalieskatten och begagnad it

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3202 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2021/02373 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3202 av Betty Malmberg M Kemikalieskatten och begagnad it Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att de ekonomiska effekter som den nuvarande kemikalielagstiftningen enligt henne har på cirkulära produkter

Svarsdatum: 2021-06-23 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3202 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 65 kB)

Skatteundantaget för egenanvänd el

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3165 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2021/ 02321 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3165 av Birger Lahti V Skatteundantaget för egenanvänd el Birger Lahti har frågat mig om regeringen avser att avskaffa taket på 500 kilowatt för skatteundantaget för egenanvänd el. Från och med den 1 juli 2021 höjs effektgränsen

Svarsdatum: 2021-06-16 Frågeställare: Birger Lahti (V)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3165 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 66 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se