Emma Berginger (MP)

Emma Berginger (MP)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti Miljöpartiet
Valkrets Skåne läns södra, plats 186
Titel Fil.kand.
Född år 1986
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post emma.berginger[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie
  • Trafikutskottet

  • Ledamot
  • Skatteutskottet

  • Suppleant
  • Civilutskottet

  • Suppleant
  • Justitieutskottet

  • Suppleant

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2022-02-14 – 2022-09-26
  • Ledig 2021-09-20 – 2022-02-13
  • Ordinarie 2018-09-24 – 2021-09-19
  • Trafikutskottet

  • Ledamot 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2018-10-09 – 2022-09-26
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2019-02-07 – 2022-09-26
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 18-. Ledamot trafikutskottet 18-. Suppleant skatteutskottet -18 och civilutskottet -19.
 • Föräldrar

  Maskinmekanikern och skogsägaren Magnus Berginger och auktoriserade lönekonsulten Merja Berginger, f. Pietilä.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, Folkungaskolan, Linköping, 02-05. Framnäs folkhögskola, musiklinjen, Öjebyn, 05-06. Universitetsutbildning Lunds universitet och Malmö högskola, 06-11.
 • Anställningar

  Kontorsassistent, A:son Ekonomikonsult 02-05. Vårdbiträde, Malmö kommun06-07 . Projektanställning, Internationella Kvinnoföreningen i Malmö -09 .
 • Kommunala uppdrag

  Ersättare, barn- och ungdomsnämnden, Linköpings kommun, -05. Ersättare och ledamot, barn- och skolnämnd Lund Öster, Lunds kommun, 06-10. Ersättare Lunds kommunala handikappråd 06-10. Partiföreträdare, Lunds kommun, 10-14. Ledamot byggnadsnämnden, Lunds kommun, 10-14. Ledamot, kommunstyrelsen, Lunds kommun 10-14. Ledamot, kommunstyrelsens arbetsutskott 10-14. Kommunfullmäktig, Lunds kommun 10-14. Ledamot Kommunförbundet Skånes styrelse, 11-15. Kommunalråd, Lunds kommun, 14-18. Vice ordförande kommunstyrelsen, Lunds kommun, 14-18. Vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott, 14-18. Ersättare kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott, 14-18. Ordförande tekniska nämnden, Lunds kommun, 14-18. Ordförande VA Syds ägarnämnd Lund, 14-18. Ledamot i SKLs programberedning för klimatfrågor 15-17.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Kassör Grön Ungdom Östergötland, 04-05. Sammankallande Grön Ungdom Linköping, 04-05. Ledamot Grön Ungdoms förbundsstyrelse, 06-09. Förbundskassör Grön Ungdom, 07-09. Ledamot i LundaEkonomernas Etikgrupp, 09-10. Ledamot ledningsgruppen/styrelsen Miljöpartiet i Lund, 07-08 och 11-14. Styrelseledamot Miljöpartiet i Skåne, 13-15.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Debatt om förslag 2020/21:MJU23 21 juni 2021 Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation 2019
Debatt om förslag 2020/21:TU16 21 juni 2021 Framtidens infrastruktur
Debatt om förslag 2020/21:TU15 15 juni 2021 Järnvägsfrågor
Debatt om förslag 2020/21:TU12 15 juni 2021 Förarbevis för vattenskoter

Dokument:

Bättre och mer träffsäkra trafikprognoser och samhällsekonomiska beräkningar

Motion 2020/21:3049 av Emma Berginger (MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3049 av Emma Berginger MP Bättre och mer träffsäkra trafikprognoser och samhällsekonomiska beräkningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av utvecklade prognoser och samhällsekonomiska beräkningar och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2020/21:TU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2020/21:3049 av Emma Berginger (MP) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3049 av Emma Berginger (MP) (pdf, 81 kB)

En mer miljövänlig sjöfart

Motion 2020/21:3048 av Emma Berginger och Janine Alm Ericson (båda MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3048 av Emma Berginger och Janine Alm Ericson båda MP En mer miljövänlig sjöfart Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en kraftfullare miljödifferentiering av farledsavgifterna och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2020/21:TU16 2020/21:TU7
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2020/21:3048 av Emma Berginger och Janine Alm Ericson (båda MP) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:3048 av Emma Berginger och Janine Alm Ericson (båda MP) (pdf, 88 kB)

En socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar bostadspolitik

Motion 2020/21:3055 av Emma Hult m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3055 av Emma Hult m.fl. MP En socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bygga bort bostadsbristen för studenter och möjliggöra nya former av hyreskontrakt och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2020/21:CU13 2020/21:CU7 2020/21:CU9 2020/21:FiU22 2020/21:KrU4 2020/21:SfU17 2020/21:SkU19 2020/21:SoU24 2020/21:SoU9 2020/21:TU16
Riksdagsbeslut (42 yrkanden): 42 avslag

Motion 2020/21:3055 av Emma Hult m.fl. (MP) (docx, 86 kB) Motion 2020/21:3055 av Emma Hult m.fl. (MP) (pdf, 129 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se