Wiggo Komstedt (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
försäljningschef
Född år
1937
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 1995-10-02

Trafikutskottet

Vice ordförande
1994-10-11 – 1995-10-02
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Försvarsutskottet

Suppleant
1994-10-24 – 1995-10-02
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Nordiska rådets svenska delegation

Vice ordförande
1992-10-16 – 1994-10-02
Ledamot
1985-09-29 – 1992-10-15

Riksdagens förvaltningskontor

Ledamot
1988-10-10 – 1994-10-09

Krigsdelegationen

Ledamot
1994-10-17 – 1995-10-02
Ledamot
1991-10-14 – 1994-10-02

Utrikesnämnden

Ledamot
1991-10-14 – 1994-10-02

Valberedningen

Ledamot
1991-10-17 – 1995-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för trafiksäkerhetsverket 77-85 och postverket 84-93. Ledamot av Länsarbetsnämnden i Kronobergs län 95-02, ordförande 95-02, Skogsvårdsstyrelsen i Kronobergs län, ordförande 95-97, Skogsvårdsstyrelsen i Jönköping-Kronoberg, ordförande 98-01. - Ledamot av trafiksäkerhetsutredningen 74-80 och kollektivtrafikberedningen 79-82.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Tomelilla trafiksäkerhetsnämnd 69-73. - Ordförande i Eljaröds kyrkostämma 83-85. Vice ordförande i kyrkorådet 83-85. Kyrkvärd 83-85.

Föräldrar

Byggnadsarbetaren Karl Comstedt och Karin Rut Sofia Kronvall

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1971- Suppleant i Trafikutskottet 71-75/76 och 85/86-93/94, Näringsutskottet 74-75/76 samt Försvarsutskottet 85/86-90/91 och 94/95. Ledamot av Trafikutskottet 76/77-84/85 och 94/95, vice ordförande 94/95, samt Försvarsutskottet 91/92-93/94. Suppleant i Talmanskonferensen 91/92-94/95. Ledamot av Riksdagens revisorer 79/80-87/88, ordförande 85/86-87/88, Nordiska rådets svenska delegation 85/86-93/94, vice ordförande 91/92-93/94, Riksdagens förvaltninsstyrelse 88/89-93/94, Utrikesnämnden 91/92-93/94, Krigsdelegationen 91/92-94/95 och Valberdningen 91/92-94/95. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 91/92-93/94, 2:e vice ordförande 91/92-93/94, vice gruppledare 91/92-93/94. Kvittningsman 82/83-94/95.

Bostadsort

Brösarp

Utbildning

Affärsbiträde 52-60. Egen företagare 60-65. Försäljare av Volvolastbilar 65-67, försäljningschef 67-70 och 78-95, verkställande direktör 70-78. Landshövding i Kronobergs län 95-01.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Vin & Sprit AB 91-. Ledamot av styrelsen för Kronobergs läns distrikt av Föreningen Norden, ordförande 96-. - Ledamot av styrelsen för Kristianstads läns distrikt av Högerns ungdomsförbund/Moderata ungdomsförbundet, ordförande 66-71, och Kristianstads länsförbund av Högerpartiet/Moderata samlingspartiet 64-95, 1:e vice ordförande 80-86, ordförande 86-95.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1994/95:202 Mervärdesskatten på omsättning av begagnade varor, m.m.

  Motion 1994/95:Sk54 av Wiggo Komstedt (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sk54 av Wiggo Komstedt m med anledning av prop. 1994/95:202 Mervärdesskatten på omsättning av begagnade varor, m.m. Regeringen föreslår i denna proposition att nya momsregler införs avseende handel med begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter. Anledningen till ändringen
  Inlämnad
  1995-04-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:SkU27
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:128 Ändring i telelagen (1993:597), m.m.

  Motion 1994/95:T25 av Wiggo Komstedt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:T25 av Wiggo Komstedt m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:128 Ändring i telelagen 1993:597m.m. Vi instämmer i propositionens förslag till ny lagtext men motsätter oss den förändrade tolkningen av lagen som regeringen ger till känna i propositionen på sidan 7, sista stycket. Regeringens
  Inlämnad
  1995-02-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:TU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Anslaget för regionala utvecklingsinsatser

  Motion 1994/95:A450 av Bo Lundgren och Wiggo Komstedt (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:A450 av Bo Lundgren och Wiggo Komstedt m Anslaget för regionala utvecklingsinsatser De åtta sydligaste länen hemställde i en gemensam skrivelse till regeringen att länens skogs- och mellanbygder skulle karaktäriseras som så kallade 5 B-områden för att kunna tillgodogöra sig medel från
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skåne och försvaret

  Motion 1994/95:Fö314 av Inga Berggren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fö314 av Inga Berggren m.fl. m Skåne och försvaret Vårt svenska försvar skall vara så starkt att det förmår avskräcka från såväl snabba överfall som invationsförsök. Det skall också kunna trygga säkerheten kring våra gränser genom att möta varje form av kränkning. Den allmänna totalförsvarsplikten
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:FöU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Dödshjälp

  Motion 1994/95:So402 av Sten Andersson och Wiggo Komstedt (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:So402 av Sten Andersson och Wiggo Komstedt m Utredning om dödshjälp Opinionen har uppenbarligen svängt när det gäller rätten till dödshjälp. Allt fler läkare och jurister ansluter sig numera till den meningen att patienten i livets slutskede då sjukvården tömt sina medicinska resurser
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  --1995/96:SoU11
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Redovisning av sociala kostnader på skattsedel

  Motion 1994/95:Sk807 av Wiggo Komstedt (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sk807 av Wiggo Komstedt m Redovisning av sociala kostnader på skattsedel För egenföretagare med F-skattsedel förekommer uppspaltning av de olika avgifter som går under rubriken sociala avgifter. Detta är ett utmärkt sätt att för den skattskyldige redovisa vad som de ganska stora avgifterna
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SkU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Nyårssmällare

  Motion 1994/95:Sk625 av Wiggo Komstedt (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sk625 av Wiggo Komstedt m Nyårssmällare Vid flera tillfällen har undertecknad väckt motioner angående det okynnessmällande som förekommer varje år före, under och efter nyårshelgen. Trots påvisade olägenheter har riksdagen hittills avisat kraven på åtgärder. Efter senaste nyårshelgen
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SkU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vägtrafik m.m.

  Motion 1994/95:T206 av Wiggo Komstedt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:T206 av Wiggo Komstedt m.fl. m Vägtrafik m.m. Inledning Trafiken på väg intar en helt dominerande roll i det totala transportarbetet i Sverige. En kraftig utbyggnad av vägnätet skedde under 1960-talet, framför allt som en följd av högertrafikomläggningen. Räknat som andel av BNP sjönk
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1994/95:TU13 1994/95:TU18 1994/95:TU26 1995/96:TU3
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Avreglering av järnväg

  Motion 1994/95:T505 av Wiggo Komstedt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:T505 av Wiggo Komstedt m.fl. m Avreglering av järnväg Järnvägen måste utforma sin verksamhet så att det ter sig mer attraktivt att använda denna trafikform. Järnvägsföretagen måste bli mer marknadsorienterade och serviceinriktade och rollen som myndighet upphöra. De skall bli trafikföretag
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  19
  Utskottsberedning
  ----------1994/95:TU13 1994/95:TU14 1994/95:TU26
  Riksdagsbeslut
  (19 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Europaväg 22

  Motion 1994/95:T340 av Bo Lundgren och Wiggo Komstedt (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:T340 av Bo Lundgren och Wiggo Komstedt m Europaväg 22 Riksdagen fastställde 1993 en tioårsplan för infrastrukturen under 1990-talet. Ett av målen var att bygga ut nationellt vägnät av tillräckligt god standard. I budgetpropositionen föreslås nu med utgångspunkt i den statsfinansiella
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:TU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kommunikationspolitiken

  Motion 1994/95:T237 av Wiggo Komstedt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:T237 av Wiggo Komstedt m.fl. m Kommunikationspolitiken Innehållsförteckning 1. Inledning8 2. 1991-1994 års satsningar på bra kommunikationer8 3. Socialdemokratisk nedrustning av infrastrukturen9 4. Moderat trafik- och kommunikationspolitik9 4.1 Ökad marknadsstyrning ger en effektiv
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  --------------1994/95:TU13 1994/95:TU18 1994/95:TU20 1994/95:TU25 1995/96:JoU13
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation
 • Polistjänster i Kristianstads län

  Motion 1994/95:Ju229 av Wiggo Komstedt och Bo Lundgren (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ju229 av Wiggo Komstedt och Bo Lundgren m Polistjänster i Kristianstads län Brottsutvecklingen i vårt land ger knappast någon fingervisning om att det är lämpligt med stora indragningar inom polisväsendet. Moderata Samlingspartiet föreslår i en partimotion till årets riksmöte, att regeringens
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:JuU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Anslagsfrågor inom kommunikationsområdet

  Motion 1994/95:T220 av Wiggo Komstedt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:T220 av Wiggo Komstedt m.fl. m Anslagsfrågor inom kommunikationsområdet Det statsfinansiella läget motiverar en prövning av alla statliga utgifter i syfte att få kontroll över statsskuldens utveckling. Härvidlag utgör trafik- och kommunikationssektorn inget undantag. Bättre statsfinanser
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1994/95:TU12 1994/95:TU14 1994/95:TU18 1994/95:TU19 1994/95:TU21 1994/95:TU25
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Bilismen

  Motion 1994/95:T210 av Wiggo Komstedt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:T210 av Wiggo Komstedt m.fl. m Bilismen 1 Vägtrafiken stor och viktig del av transporter och samhälle En förutsättning för fungerande transporter och ett i övrigt fungerande samhälle är att vägtransporterna fungerar väl. Vägtrafiken är det i särklass dominerande transportsättet, nio
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1994/95:JuU24 1994/95:SkU20 1994/95:SkU25 1994/95:SkU28 1994/95:TU13 1994/95:TU18 1995/96:JoU13 1995/96:JoU9 1995/96:TU2
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • Fastighetsskatt på kommersiella lokaler

  Motion 1994/95:Sk339 av Wiggo Komstedt (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sk339 av Wiggo Komstedt m Fastighetsskatt på kommersiella lokaler Regeringen har i finansplanen aviserat en höjning av fastighetsskatten på kommersiella lokaler med en procent som ett led i finansieringen av EU-avgiften. Förslag ska läggas under våren. Moderata samlingspartiet motsätter
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SkU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Förbindelserna med Taiwan

  Motion 1994/95:U638 av Birger Hagård m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:U638 av Birger Hagård m.fl. m Förbindelserna med Taiwan Taiwan republiken Kina har sedan länge kommit att framstå som ett föredöme då det gäller utveckling från ett u-land till ett modernt industrisamhälle, där befolkningen åtnjuter en förhållandevis hög levnadsstandard. Därtill kommer
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:UU14 1994/95:UU24
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Försvarspolitiken

  Motion 1994/95:Fö203 av Arne Andersson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fö203 av Arne Andersson m.fl. m Försvarspolitiken De stora säkerhetspolitiska förändringar som redovisades i 1992 års försvarsbeslut har under de senaste tre åren befästs. Det västliga politiska samarbetet har stärkts och de mer utvecklade delarna av Central- och Östeuropa har trots
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1994/95:FöU4
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Privatisering av Arlanda flygplats m.m.

  Motion 1994/95:T703 av Wiggo Komstedt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:T703 av Wiggo Komstedt m.fl. m Privatisering av Arlanda flygplats m.m. En robust återhämtning av luftfartsmarknaden skedde under 1994. Efter fyra års förluster börjar företagen nu gå med vinst. Av flygbolagen krävs dock en fortsatt anpassning med den växande konkurrensen där resenärerna
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:TU20
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • En konkurrenskraftig sjöfartsnäring

  Motion 1994/95:T605 av Wiggo Komstedt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:T605 av Wiggo Komstedt m.fl. m En konkurrenskraftig sjöfartsnäring Sjöfarten har stor betydelse för det svenska samhället. Av den svenska utrikeshandeln transporteras 95 procent sjöledes, och av inrikes transporter över 30 mil sker 49 procent på köl. Sjöfarten erbjuder säkra, miljövänliga
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1994/95:JoU22 1994/95:SkU21 1994/95:TU12 1995/96:AU3 1995/96:AU9 1995/96:UbU4
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:25 Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m.

  Motion 1994/95:Fi8 av Arne Andersson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fi8 av Arne Andersson m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:25 Vissa ekonomisk- politiska åtgärder, m.m. Regeringens förslag på försvarsområdet innebär att 1992 års försvarsbeslut riskerar att förlora sin profil. Den nedskärning på 2 000 miljoner kronor senast 1998 som aviseras får allvarliga
  Inlämnad
  1994-11-22
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter