Ulf Eriksson (NYD)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
ekonom
Född år
1945
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 1994-10-02

Finansutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1992-03-22

Skatteutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Justitieutskottet

Suppleant
1992-03-23 – 1994-10-01

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppl FiU 91/92, SkU 91/92--93/94 och JuU 92/93--93/94.

Bostadsort

Lund

Utbildning

Studentexamen 65. Ekonomisk fackkurs 66--67. Ekonomiska och juridiska studier vid Lunds universitet 67--70. Officersutbildning vid Svea livgarde 67. Anställd vid ekonomiavdelningen hos Åkerlund & Rausing 70--72, inom detaljhandeln 72--74 och hos NK/Turitz 74--76. Varuhuschef på Bulltofta Bygg AB 74--76 och Beckers/Dekorina 76--78. Varuhuschef hos Elektrolux 78--79. Egen företagare 79--.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Lunds ishockeysällskap 85--89. -- Led av styrelsen för Lundabygdens jaktvårdskrets, ordf 90--94, och Skånska jägaresällskapet 91--95. -- Led av styrelsen för Lunds Moderata förening 85--91. Länsombud för Ny demokrati i Fyrstadskretsen 91--. Led av styrelsen för Ny demokratis kretsråd i Lund 91--. Led av Ny demokratis partistyrelse 91--. Regionombud för Ny demokrati i Skåne-Blekinge 94--.

Kommunala uppdrag

Led av styrelsen för Lunds kommunrevision och kommunrevisor 86--91. -- Revisor i Lunds kyrkliga samfällighet 91--92.

Föräldrar

Länsjägmästaren Sven Tage Valdemar Eriksson och Ann Alexandra Margareta Falkenberg

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1993/94:151 Rättssäkerhet vid beskattningen

  Motion 1993/94:Sk40 av Peter Kling och Ulf Eriksson (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk40 av Peter Kling och Ulf Eriksson nyd med anledning av prop. 1993/94:151 Rättssäkerhet vid beskattningen Syftet med propositionen är enligt regeringen att stärka den enskildes rättssäkerhet vid beskattningen. Propositionen behandlar bl.a. frågor om skattemyndigheternas befogenheter
  Inlämnad
  1994-03-24
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1993/94:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • Parkeringsövervakningen

  Motion 1993/94:T423 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:T423 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Parkeringsövervakning Kraftfulla åtgärder krävs för att minska den penalism som kommunen i form av lapplisor utsätter kommuninnevånarna för. Det är inte rimligt att dessa blåklädda varelser sätter skräck och olustkänslor i skötsamma medborgares vardagsliv.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:TU27
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Narkotikapolitiken

  Motion 1993/94:So274 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:So274 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Narkotikapolitiken Mycket talar för att narkotikaproblematiken i Sverige är allvarligare än på mycket länge, troligen allvarligare än någonsin. Under de senaste fem åren har en rad nya narkotika tillkommit bl a ecstasy, metamfetamin, rökheroin och kat.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1993/94:JuU17 1993/94:JuU19 1993/94:SoU30 1993/94:SoU31
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Brottsbekämpning m.m.

  Motion 1993/94:Ju810 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ju810 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Brottsbekämpning m.m. Innehåll 1. Lag och ordning4 2. Våra viktigaste förslag i sammandrag för att bekämpa brottsligheten6 3. Brottsoffer8 Brottsofferombudsman9 Brottsofferfond9 Ersättningsreglerna måste bli generösare10 Brottsoffrets rätt att processa10
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  114
  Utskottsberedning
  ---------------------------------------------------------1993/94:AU16 1993/94:JuU17 1993/94:JuU18 1993/94:JuU19 1993/94:JuU20 1993/94:JuU21 1993/94:JuU23 1993/94:JuU25 1993/94:KU28 1993/94:LU20 1993/94:SfU14
  Riksdagsbeslut
  (114 yrkanden): , , 57 saknar beslutsinformation
 • Övervakningskameror

  Motion 1993/94:Ju801 av Lars Moquist och Ulf Eriksson (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ju801 av Lars Moquist och Ulf Eriksson nyd Övervakningskameror Enligt Rikspolisstyrelsen förövades under år 1991 sammanlagt 331 rån mot post, bank och värdetransporter. 220 av dessa rån var beväpnade. Motsvarande siffror för 1992 var 401 rån varav 256 beväpnade. Antalet rån mot butiker
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:JuU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Falsk tillvitelse

  Motion 1993/94:Ju617 av Ulf Eriksson (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ju617 av Ulf Eriksson nyd Falsk tillvitelse Ett alltmer otrevligt klimat i samhället har fört med sig att vissa offentliga företrädare och även enskilda utsätts för olaga hot liksom falska beskyllningar vilka skapar ett initialt och till synes skenbart övertag för den som anklagar. Dessa
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JuU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:101 Åtgärder mot rasistisk brottslighet och etnisk diskriminering i arbetslivet

  Motion 1993/94:A35 av Karl Gustaf Sjödin och Ulf Eriksson (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:A35 av Karl Gustaf Sjödin och Ulf Eriksson nyd med anledning av prop. 1993/94:101 Åtgärder mot rasistisk brottslighet och etnisk diskriminering i arbetslivet I tidigare motioner har vi föreslagit förbud mot rasistiska organisationer 1992/93:Ju620, Sf22 och begärt att regeringen skulle
  Inlämnad
  1994-01-17
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:JuU13
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:25 Inriktningen av den ekonomiska politiken och händelse av större vikt

  Motion 1993/94:Fi11 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi11 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:25 Inriktningen av den ekonomiska politiken och händelse av större vikt Inledning Motionen väcks dels med anledning av rubricerade proposition och dels med anledning av en händelse av större vikt dvs. den förvärrade situation
  Inlämnad
  1993-11-09
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1993/94:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1992/93:Fi93 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:Fi93 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Innehållsförteckning 1. Inledning3 2. Socialförsäkringssystemet4 2.1 Behovsprövade barnbidrag5 2.2 Omläggning av
  Inlämnad
  1993-05-07
  Förslag
  184
  Utskottsberedning
  --------------------------------------------------------------------------------------------1992/93:AU20 1992/93:FiU30 1992/93:SfU18 1992/93:SkU36
  Riksdagsbeslut
  (184 yrkanden): , , 92 saknar beslutsinformation
 • Kompetensutveckling vid Tullverket angående narkotika

  Motion 1992/93:Sk644 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sk644 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. nyd Kompetensutveckling vid Tullverket angående narkotika Sveriges inträde i EES och närmande till EG kommer att ställa det svenska Tullverket inför en rad nya metodproblem då det gäller bekämpningen av den organiserade narkotikasmugglingen. De rutin-
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ersättning till konkursförvaltare m.m.

  Motion 1992/93:L329 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:L329 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. nyd Ersättning till konkursförvaltare m.m. En konkursförvaltare skall ta till vara borgenärernas gemensamma rätt och bästa samt vidta alla de åtgärder som främjar en förmånlig och snabb avveckling av boet. Han skall bl a ta hand om boet, upprätta en bouppteckning,
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1992/93:LU40
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Organisationsbidragen

  Motion 1992/93:Kr416 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:Kr416 av Harriet Colliander m.fl. nyd Organisationsbidragen Ny Demokrati har gjort flera allvarliga försök att få ett grepp om omfattningen av organisationsbidragen men misslyckats. Även andra har försökt och misslyckats. Årets statsbudget ger liksom tidigare budgetar föga vägledning.
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:KrU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Rättshjälp i asylärenden

  Motion 1992/93:Sf639 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sf639 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. nyd Rättshjälp i asylärenden I en rapport från Riksrevisionsverket analyseras kostnadsutvecklingen för åren 1986-1990. Mest har kostnaderna för rättshjälp genom offentligt biträde ökat, hela 98 procent. Detta beror bl a på den kraftiga ökningen av antalet
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:SfU7
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • En asocialitetslagstiftning

  Motion 1992/93:Sf632 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sf632 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. nyd En asocialitetslagstiftning Med asocialitet menas att man inte försöker försörja sig på ett ärligt sätt, är farlig för allmän ordning och säkerhet eller i övrigt för ett asocialt liv. Den som förde ett asocialt liv kunde med stöd av en tidigare lagstiftning
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:SfU18 1992/93:SoU27
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Brott av utlänningar

  Motion 1992/93:Sf631 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sf631 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. nyd Brott av utlänningar Det måste bli enklare att avvisa och utvisa kriminella utländska medborgare från Sverige. Sverige har sedan länge varit intressant för såväl enskilda som grupper av kriminella. Det senaste tillskottet är den ryska maffian som
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1992/93:JuU36 1992/93:SfU18
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Förenklade byggregler

  Motion 1992/93:Bo419 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:Bo419 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Förenklade byggregler Boverket har på uppdrag av regeringen utarbetat förenklade byggregler där man i ökad utsträckning går över till funktionskrav. Det är bra. Förslaget är ute på remiss och när remissrundan är klar så är det önskvärt att regeringen
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:BoU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • ROT-satsning

  Motion 1992/93:Bo249 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:Bo249 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd ROT-satsning ROT-satsning I riksdagen finns en majoritet för stimulans av ROT- åtgärder. Detta har framkommit i skrivningar från såväl bostads- som finansutskottet under hösten 1992. Trots dessa skrivningar har regeringen ännu ej aviserat några planer
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:BoU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Fastighetskrisen

  Motion 1992/93:Bo248 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:Bo248 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Fastighetskrisen Snabbutred fastighetskrisen Krisen på fastighetsmarknaden är långt ifrån över. Mycket talar för att det är kommunerna som står på tur med stora borgensåtaganden. Flera allmännyttiga bostasbolag riskerar att komma på obestånd vilket
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:BoU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kvarterspoliser för parkeringsövervakningen

  Motion 1992/93:T416 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:T416 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Kvarterspoliser för parkeringsövervakningen Det finns tre olika regelsystem för felparkeringar. I vägtrafikkungörelsen finns ett rent straffrättsligt förfarande som omfattar trafikfarliga parkeringar. Lag om felparkeringsavgift, felparkeringslagen, anses
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  -----1992/93:TU40 1993/94:TU3
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Författningsfrågor

  Motion 1992/93:K222 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:K222 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. nyd Författningsfrågor Vissa delar av vår konstitution är under diskussion i olika pågående utredningar. Det handlar om personval, valperiodens längd, de grundläggande fri- och rättigheterna m fl konstitutionella frågor, men någon konstitutionell helhetssyn
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:KU36
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Filter