Sven-Gösta Signell (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
ombudsman
Född år
1929
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 1994-10-02

Trafikutskottet

Ordförande
1993-02-16 – 1994-10-01

Krigsdelegationen

Ledamot
1993-02-18 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1971- Suppl i SfU 71--73, SoU 74--75/76 och TU 74--81/82. Led av SoU 76/77--81/82 och TU 82/83--93/94, ordf 92/93--93/94. Led av TK 92/93--93/94 och KD 92/93--93/94. -- Kvittningsman 75--94.

Bostadsort

Skövde

Utbildning

Viskadalens folkhögskola 51-52. Konditoriarbetare 42-51. Ombudsman för Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU) 52-56 och Skaraborgs läns SAP-distrikt 56--0. Nordiska folkhögskolan i Genève 59.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Skövde IC, ordf 59, en bostadsrättsförening i Skövde, ordf 62--69, Konsum Skaraborg 76--77, Sätra Bruk 77--91, Postbolagen 84--93 och Swedpost consulting AB 89--93. -- Led av styrelsen för Skaraborgs läns ABF-distrikt 81--82. -- Revisor i styrelsen för avdelning 14, Skaraborg, av Handelsanställdas förbund 66--71. -- Informationsledare i Skaraborgs läns SAP-distrikt 75--80. Led av styrelsen för Skaraborgs läns SAP-distrikt 84--88

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av socialstyrelsens lekmiljöråd 74-79 och direktionen för Allmänna barnhuset 76-91. Ledamot av styrelsen för Skaraborgs läns allmänna försäkringskassa, ordförande 74-92, Gudhems vårdanstalt för alkoholmissbrukare 73-80, försäkringskasseförbundet 74-88, interimsstyrelsen för Skövde yrkestekniska högskola för handeln, ordförande 77-78, styrelsen för postverket 83-93 och luftfartsverket 86-96. - Ledamot av omsorgskommittén 77-81, utredningen om förbättrad samordning av trafiksäkerhetsarbetet 84-85, flygplatsutredningen 87-90 och kommittén om färjetrafiken till och från Gotland 94-95, ordförande 94-95.

Kommunala uppdrag

Led av Skövde skolstyrelse, ordf 60--64, vice ordf 64--66. -- Led av Skaraborgs läns landsting 63--88. Led av socialvårdsstyrelsen 71--88, ordf 71--74, vice ordf 74--79. Led av styrelsen för Margretelunds yrkesskola, ordf 67--77.

Föräldrar

Lokföraren Johan August Signell och Ellen Maria Svensson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

  Motion 1993/94:Fi50 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi50 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Propositionen I bilaga sex till kompletteringspropositionen föreslår regeringen att 1 600 miljoner kronor utöver vad

  Inlämnad
  1994-05-10
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1993/94:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:213 Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan

  Motion 1993/94:T73 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T73 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:213 Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan Propositionen I propositionen föreslås att utbyggnaden av Arlandabanan skall finansieras dels av staten via Banverket, dels av ett privat aktiebolag,

  Inlämnad
  1994-04-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:TU36
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:180 Bolagisering av Vägverkets produktionsdivision m.m.

  Motion 1993/94:T71 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T71 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:180 Bolagisering av Vägverkets produktionsdivision m.m. I propositionen föreslås att Vägverkets produktionsdivision ombildas till ett av staten helägt aktiebolag per den 1 januari 1996. Bolaget skall vara fristående från

  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU32
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skriv. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen

  Motion 1993/94:T62 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T62 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av skr. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen Bakgrund Riksdagen fattade i juni 1993 beslut om investeringar i trafikens infrastruktur fram till år 2003. Beslutet innebär bl.a. att investeringar skall göras i stomjärnvägar för

  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:TU30
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:167 En effektivare fordonskontroll

  Motion 1993/94:T50 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T50 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:167 En effektivare fordonskontroll I propositionen föreslås att AB Svensk Bilprovnings monopol på viss registreringsbesiktning och periodisk kontroll av motorfordon upphör från 1 januari 1995. Vidare föreslås att de fristående

  Inlämnad
  1994-04-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:168 Ökad tillsyn av den yrkesmässiga trafiken

  Motion 1993/94:T41 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T41 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:168 Ökad tillsyn av den yrkesmässiga trafiken Propositionen I propositionen föreslås ett antal åtgärder för att komma tillrätta med problemen inom taxiverksamheten. Bl.a. föreslås att det skall bli möjligt att samköra uppgifter

  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:TU29
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:166 Avreglering av järnvägstrafiken och riktlinjer m.m. för SJ:s verksamhet under åren 1994-1996

  Motion 1993/94:T36 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T36 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:166 Avreglering av järnvägstrafiken och riktlinjer m.m. för SJ:s verksamhet under åren 1994-1996 Propositionen I propositionen föreslås bl.a. att det statliga bannätet skall öppnas för konkurrens fr.o.m. den 1 januari 1995

  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:TU28
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 2 avslag, , 4 saknar beslutsinformation
 • Högskolan i Skövde

  Motion 1993/94:Ub710 av Anders Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub710 av Anders Nilsson m.fl. s Högskolan i Skövde Ökad dimensionering av grundutbildningen De mindre högskolorna har en stor betydelse som motor för utvecklingen i sin region. Högskolan i Skövde har inte byggts ut på det sätt som motiveras av regionens struktur och högskolans roll som

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Psykiskt stördas livsvillkor

  Motion 1993/94:So268 av Jan Fransson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:So268 av Jan Fransson m.fl. s Psykiskt stördas livsvillkor Genom Psykiatriutredningen och dess olika rapporter har många och stora brister i de psykiskt stördas livssituation blivit kända. Utredningen visar också på den stora omfattning som psykisk störning har och vilka mänskliga och

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ett grafiskt museum

  Motion 1993/94:Kr273 av Birgitta Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr273 av Birgitta Johansson m.fl. s Ett grafiskt museum Bilden har kommit att få en mer central plats för människor. Det skrivna och talade ordet ersätts i allt högre utsträckning av bilder. Men tyvärr dominerar kommersiella bilder medan den konstnärliga bilden som bygger på ställningstaganden,

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KrU33
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Miljön i Västsverige

  Motion 1993/94:Jo693 av Berndt Ekholm m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo693 av Berndt Ekholm m.fl. s Miljön i Västsverige Försurningen av mark och vatten Kalkningsåtgärder Det allvarligaste miljöproblemet i Västsverige är försurningen av mark och vatten. Belastningen är på flera platser kritisk och naturen tar mycket skada. Även byggnader skadas. Det

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1993/94:BoU22 1993/94:JoU13 1993/94:JoU15 1993/94:JoU20 1993/94:JoU30 1993/94:TU30
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • Långväga busstrafik

  Motion 1993/94:T910 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T910 av Sven-Gösta Signell m.fl. s Långväga busstrafik Sedan januari 1993 är avsikten att tillstånd för långväga busstrafik skall beviljas mer generöst än tidigare. I den nya lagstiftningen har införts en omvänd bevisbörda, när det gäller att bedöma om ekonomisk skada på järnvägstrafiken

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Karlsborgs kommun

  Motion 1993/94:A244 av Jan Fransson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:A244 av Jan Fransson m.fl. s Karlsborgs kommun Efter ett intensivt arbete, inte minst av de boende i Karlsborg och socialdemokraterna i Karlsborg, beslutade riksdagen i juni 1992 att flygflottiljen F6 i Karlsborgs kommun i Skaraborgs län skall vara kvar. Den borgerliga regeringens förslag

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder mot arbetslösheten i Skaraborgs län

  Motion 1993/94:A243 av Jan Fransson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:A243 av Jan Fransson m.fl. s Åtgärder mot arbetslösheten i Skaraborgs län Sedan regeringsskiftet hösten 1991 har arbetslösheten i Skaraborg fyrdubblats. I slutet av november 1993 hade länet 11 367 arbetslösa. I december 1993 hade arbetslöshetstalet ökat till 13 023. Samtidigt fanns 6

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Trafikpolitiken

  Motion 1993/94:T224 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T224 av Sven-Gösta Signell m.fl. s Trafikpolitiken Sammanfattning I motionen redovisar vi vår syn på utvecklingen av kommunikationerna i vårt land. Vi föreslår att en nationell plan för kommunikationerna skall utarbetas liksom en strategi för ett miljöanpassat trafiksystem. Vi föreslår

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  62
  Utskottsberedning
  -------------------------------1993/94:JuU19 1993/94:TU13 1993/94:TU14 1993/94:TU15 1993/94:TU16 1993/94:TU17 1993/94:TU21 1993/94:TU26 1993/94:TU27 1993/94:TU28
  Riksdagsbeslut
  (62 yrkanden): , , 31 saknar beslutsinformation
 • Produktionsverksamheten inom Väg- och Banverken

  Motion 1993/94:T220 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T220 av Sven-Gösta Signell m.fl. s Produktionsverksamheten inom Väg- och Banverken Formerna för byggande och underhåll av vägar förändras. För närvarande sker i stort sett all nybyggnation av statliga vägar i konkurrens, efter anbudsupphandling. Från 1992 och framåt har också underhållet

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:TU32
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Arbetsmarknaden i Västsverige

  Motion 1993/94:A443 av Sten Östlund m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:A443 av Sten Östlund m.fl. s Arbetsmarknadsutvecklingen i Västsverige Med väst avses i denna motion de fyra länen Halland, Göteborg och Bohuslän, Älvsborg och Skaraborgs län. Nedgången av såväl personer i arbetskraften som antalet sysselsatta har fortsatt under året. Arbetslösheten har

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:AU13
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:39 Arlandabanan

  Motion 1993/94:T4 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T4 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:39 Arlandabanan I propositionen föreslås att ett särskilt, av staten helägt projektbolag bildas. Vidare föreslås att projektbolaget för statens del skall administrera de rättigheter och skyldigheter som kan bli aktuella i

  Inlämnad
  1993-10-29
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:TU6
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:42 Köp av interregional persontrafik på järnväg samt flygtrafik mellan Östersund och Umeå

  Motion 1993/94:T13 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T13 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:42 Köp av interregional persontrafik på järnväg samt flygtrafik mellan Östersund och Umeå I propositionen föreslås att anslaget Köp av interregional persontrafik på järnväg tilldelas ytterligare 9,3 miljoner kronor för budgetåret

  Inlämnad
  1993-10-29
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1993/94:TU8
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:69 Sjöfartspolitiska åtgärder

  Motion 1993/94:T1 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T1 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:69 Sjöfartspolitiska åtgärder I propositionen föreslås ett särskilt statsbidrag till svenska handelsfartyg som huvudsakligen går i fjärrfart. Bidraget, som är beräknat per kalenderår, består i återbetalning av inbetald sjömansskatt

  Inlämnad
  1993-10-29
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:TU7
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Filter