Sven Bergström (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Gävleborgs län
Titel
Jord-/skogsbrukare
Född år
1951
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1997-05-01 – 2010-10-04

Riksdagsledamot

Ersättare
1995-01-10 – 1995-10-08

Centerpartiet

Kvittningsperson
2006-10-08 – 2010-10-04

Trafikutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-29
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1997-05-01 – 1998-10-04
Suppleant
1995-01-16 – 1995-10-08

Finansutskottet

Suppleant
1995-01-19 – 1995-10-08

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04
Suppleant
1998-12-18 – 2002-09-30
Suppleant
1997-05-01 – 1998-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Ny postlag m.m.

  Ny postlag m.m.

  Betänkande 2009/10:TU19

  Den 1 september 2010 ersätts den nuvarande postlagen med en ny postlag. Syftet är att genomföra EU:s postdirektiv från 2008 i svensk lag. Den samhällsomfattande posttjänsten ska ha samma omfattning och kvalitet som hittills. I dag är det Post- och telestyrelsen, PTS, som utser den eller de som ska tillhandahålla
  Behandlade dokument
  22
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  19, 84 minuter
  Beredning
  2010-06-03
  Justering
  2010-06-15
  Debatt
  2010-06-22
  Beslut
  2010-06-22
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kärnkraften – förutsättningar för generationsskifte

  Kärnkraften – förutsättningar för generationsskifte

  Betänkande 2009/10:NU26

  Med två rösters övervikt sa riksdagen ja till regeringens förslag om att slopa förbudet mot nya kärnkraftsreaktorer. Beslutet innebär att nya kärnkraftsreaktorer ska få ersätta gamla som tas ur drift. Om nya reaktorer byggs får dessa endast uppföras på platser där det redan finns kärnkraftverk i drift,
  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  124, 472 minuter
  Justering
  2010-05-27
  Debatt
  2010-06-17
  Beslut
  2010-06-17
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Svenska höghastighetsbanor

  Svenska höghastighetsbanor

  Interpellation 2009/10:471 av Hallengren, Lena (s)

  den 21 maj Interpellation 2009/10:471 Svenska höghastighetsbanor av Lena Hallengren s till statsrådet Åsa Torstensson c Det står sedan en tid tillbaka klart att regeringen har lagt planerna på svenska höghastighetsbanor på is. I den lista över väg- och järnvägsinvesteringar som regeringen vill genomföra fram till
  Inlämnad
  2010-05-21
  Besvarare
  Åsa Torstensson (C)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ålderskrav vid buss- och taxitransporter m.m.

  Ålderskrav vid buss- och taxitransporter m.m.

  Betänkande 2009/10:TU23

  Den 1 januari 2011 sänks ålderskraven till 18 år för att få arbeta som buss- respektive taxiförare. Men detta gäller bara under under vissa förutsättningar. Ett av kraven är att man har gått en förarutbildning för persontransporter med buss inom gymnasieskolan eller en motsvarande utbildning.
  Behandlade dokument
  10
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  10, 46 minuter
  Justering
  2010-05-20
  Debatt
  2010-05-26
  Beslut
  2010-05-26
 • Stillbild från Debatt om förslag: Tillgängliga elektroniska kommunikationer

  Tillgängliga elektroniska kommunikationer

  Betänkande 2009/10:TU18

  Riksdagen sa ja till ett nytt delmål inom det IT-politiska målet. Enligt det nya delmålet ska Sverige ha bredband i världsklass. Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. Dessutom ändras reglerna för tillstånd att använda
  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  25, 101 minuter
  Justering
  2010-05-18
  Debatt
  2010-05-26
  Beslut
  2010-05-26
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ändrade regler om ersättning vid sjukdom och ökad flexibilitet för anställning av sjömän

  Ändrade regler om ersättning vid sjukdom och ökad flexibilitet för anställning av sjömän

  Betänkande 2009/10:TU17

  Den 1 februari 2011 ändras reglerna för sjömäns ersättning vid sjukdom. De nya reglerna innebär att sjömän på fartyg vid Sveriges kust, ska ha samma villkor som personer anställda på land. Därmed har de inte längre rätt till lön i de fall de inte kan arbeta på grund av sjukdom eller skada. För sjömän
  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  14, 49 minuter
  Justering
  2010-04-20
  Debatt
  2010-04-29
  Beslut
  2010-04-29
 • med anledning av prop. 2009/10:172 Kärnkraften – förutsättningar för generationsskifte

  Motion 2009/10:N17 av Sven Bergström (c)

  Motion till riksdagen 2009/10:N17 av Sven Bergström c med anledning av prop. 2009/10:172 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte c575 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar i enlighet med vad som anförs i motionen om att förbudet mot att uppföra nya reaktorer inte ska upphävas under mandatperioden.
  Inlämnad
  2010-04-14
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2009/10:CU29 2009/10:NU26
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vägverkets vägunderhåll

  Vägverkets vägunderhåll

  Betänkande 2009/10:TU16

  Vägverket saknar tillräckliga och tillförlitliga underlag för att styra vägunderhållet. Underhållet riskerar därför att styras delvis slumpmässigt och inte efter behov. Det konstaterar Riksrevisionen i en granskningsrapport till riksdagen. Riksdagen välkomnar granskningen och ser allvarligt på bristerna.
  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  22, 63 minuter
  Justering
  2010-03-16
  Debatt
  2010-03-24
  Beslut
  2010-03-25
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Beskattning av föreningar

  Beskattning av föreningar

  Interpellation 2009/10:250 av Engström, Marie (v)

  den 15 februari Interpellation 2009/10:250 Beskattning av föreningar av Marie Engström v till finansminister Anders Borg m Nyligen har två utredningar presenterats som berör beskattning av föreningar. Det har skapat oro inom föreningsvärlden, inte minst inom idrottsrörelsen. Om utredningsförslagen skulle bli verklighet
  Inlämnad
  2010-02-15
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Upprustning av Västerdalsbanan

  Upprustning av Västerdalsbanan

  Interpellation 2009/10:278 av Olsson, Lena (v)

  den 5 mars Interpellation 2009/10:278 Upprustning av Västerdalsbanan av Lena Olsson v till statsrådet Åsa Torstensson c Behovet av en upprustning av Västerdalsbanan är akut. Nyligen presenterades ett förslag om att ersätta en del av tågavgångarna med buss. Jag anser att detta står i konflikt med samhällets ambitioner
  Inlämnad
  2010-03-05
  Besvarare
  Åsa Torstensson (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Åtgärder för att bekämpa skadligt höga ljudnivåer

  Åtgärder för att bekämpa skadligt höga ljudnivåer

  Interpellation 2009/10:276 av Bergström, Sven (c)

  den 4 mars Interpellation 2009/10:276 Åtgärder för att bekämpa skadligt höga ljudnivåer av Sven Bergström c till statsrådet Maria Larsson kd Under lång tid har ett medvetet arbete pågått i samhället för att förbättra miljön och förebygga ohälsa på våra arbetsplatser. Arbetsgivarna har ansvaret för bullerminskningar
  Inlämnad
  2010-03-04
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Sjöfart

  Sjöfart

  Betänkande 2009/10:TU13

  Riksdagen sa nej till motioner om sjöfart från den allmänna motionstiden 2009. Motionerna handlar bland annat om sjöfartens utveckling, säkerhet och miljö samt fritidsbåtar. Trafikutskottet menar att det pågår ett omfattande utvecklingsarbete för att stärka svensk kvalitetssjöfart och konkurrenskraften
  Behandlade dokument
  30
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  33, 105 minuter
  Justering
  2010-02-18
  Debatt
  2010-03-03
  Beslut
  2010-03-03
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Betaltjänster i glesbygden

  Betaltjänster i glesbygden

  Interpellation 2009/10:243 av Sandberg, Gunnar (s)

  den 11 februari Interpellation 2009/10:243 Betaltjänster i glesbygden av Gunnar Sandberg s till statsrådet Åsa Torstensson c Länsstyrelsen i Dalarna har på regeringens uppdrag undersökt vilka konsekvenser nedläggningen av Svensk Kassaservice har fått för glesbygden. I den rapport som Länsstyrelsen i Dalarna lämnade
  Inlämnad
  2010-02-11
  Besvarare
  Åsa Torstensson (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Tågförseningar

  Tågförseningar

  Interpellation 2009/10:233 av Nilsson, Pia (s)

  den 9 februari Interpellation 2009/10:233 Tågförseningar av Pia Nilsson s till statsrådet Åsa Torstensson c De tågpendlare från Västmanland som har kommit till jobbet i tid den här vintern är lätträknade. Alltför många har fått vänta i timtal på försenade tåg eller helt enkelt fått stanna hemma på grund av inställda
  Inlämnad
  2010-02-09
  Besvarare
  Åsa Torstensson (C)
 • Beskattning av syntetiska drivmedel

  Skriftlig fråga 2009/10:478 av Bergström, Sven (c)

  den 4 februari Fråga 2009/10:478 Beskattning av syntetiska drivmedel av Sven Bergström c till finansminister Anders Borg m Drivmedelssektorn står i dag inför enorma utmaningar. Att alla alternativ till oljan måste gynnas är vi nog alla överens om. Ett alternativ som kan komma att betyda mycket i framtiden är syntetiska
  Inlämnad
  2010-02-04
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Datum
  2010-01-28
 • Stillbild från Debatt om förslag: Fordonsbesiktning

  Fordonsbesiktning

  Betänkande 2009/10:TU8

  Fordonsbesiktningen konkurrensutsätts den 1 juli 2010. De privata företagen ska ackrediteras av SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Transportstyrelsen ska bestämma vad som ska ingå i en besiktning, krav på utrustning och kompetens hos besiktningsteknikern. Vid ackreditering kommer det att ställas både tekniska krav och krav av allmän karaktär, till exempel på oberoende och gott anseende.
  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  35, 1 minuter
  Justering
  2009-12-03
  Debatt
  2009-12-17
  Beslut
  2009-12-17
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 22 Kommunikationer

  Utgiftsområde 22 Kommunikationer

  Betänkande 2009/10:TU1

  Under nästa år ska drygt 40 miljarder kronor satsas på kommunikationer, enligt budgetramen för 2010. Pengarna ska fördelas på två huvudområden: Transportpolitik, drygt 39,6 miljarder. IT, elektronisk kommunikation och post, 449 miljoner. Regeringen har dessutom föreslagit hur anslagen ska fördelas inom respektive område. Till exempel hur mycket pengar som ska gå till väghållning, 21 miljarder. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  31, 132 minuter
  Beredning
  2009-11-03
  Justering
  2009-11-24
  Debatt
  2009-12-03
  Beslut
  2009-12-09
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ändrad verksamhetsform för flygplatsverksamheten vid Luftfartsverket samt vissa luftfartsfrågor

  Ändrad verksamhetsform för flygplatsverksamheten vid Luftfartsverket samt vissa luftfartsfrågor

  Betänkande 2009/10:TU7

  Flygplatsverksamheten vid Luftfartsverket överförs till ett eller flera av staten helägda aktiebolag. Bolaget eller bolagen ska ansvara för drift, utveckling och finansiering av sina flygplatser. Bolaget eller bolagen kommer, inom ramen för affärsmässighet, att aktivt medverka till en utveckling av transportsektorn
  Behandlade dokument
  15
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  26, 79 minuter
  Justering
  2009-11-17
  Debatt
  2009-12-02
  Beslut
  2009-12-03
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ändrad verksamhetsform för Banverkets enhet Banverket Produktion

  Ändrad verksamhetsform för Banverkets enhet Banverket Produktion

  Betänkande 2009/10:TU5

  Verksamheten vid Banverkets enhet Banverket Produktion överförs till ett eller flera av staten direkt eller indirekt helägda aktiebolag. Verksamheten i detta eller dessa nya bolag bör enligt regeringen vara att bedriva entreprenad-, drift-, underhålls- och uthyrningsverksamhet samt produktion inom trafik-, mark-, bygg-, anläggnings- och teleområdet samt därmed förenlig verksamhet. Bolagiseringen beräknas kunna genomföras tidigast den 1 januari 2010.
  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  40, 116 minuter
  Justering
  2009-11-03
  Debatt
  2009-11-18
  Beslut
  2009-11-19

Filter