Sten-Ove Sundström (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
järnverksarbetare
Född år
1942
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 1994-10-02

Skatteutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Bostadsutskottet

Suppleant
1988-10-16 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1977- Suppl i TU 77/78--82/83, BoU 88/89--90/91 och SkU 91/92--93/94. Led av TU 82/83--93/94. Suppl i RR 85/86--88/89 och NR 85/86--90/91. Led av RR 89/90--93/94. -- Led av s-gruppens styrelse 85--91.

Bostadsort

Luleå

Utbildning

Sjöman, bageriarbetare och diversearbetare m m 58-63. Järnverksarbetare vid Norrbottens järnverk/Svenskt Stål AB 63-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Norrländska Socialdemokraten 78--. -- Led av styrelsen för avdelning 173, Luleå, av Sv Metallindustriarbetareförbundet 73--87. -- Led av styrelsen för Sv Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska klubb i Luleå 72-- och Norrbottens läns SAP-distrikt 85--.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för trafiksäkerhetsverket 82-92, länsstyrelsen i Norrbottens län 86-88, sjöfartsverket 86-96, kronofogdemyndigheten i Norrbottens län 95-. Ledamot av länsvägnämnden i Norrbottens län, ordförande 83-87, och Norrbottens läns råd för kommunikationsfrågor, ordförande 86-89. - Ledamot körkortskommittén 89-91 och trafiksäkerhetsutredningen 90-91.

Föräldrar

Järnverksarbetaren Ragnar Valdemar Sundström och Asta Gunhilda Larsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

  Motion 1993/94:Fi53 av Lars Hedfors m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi53 av Lars Hedfors m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Den grundläggande syn på skattepolitiken och på behovet av åtgärder inom skattepolitikens område som vi redovisade i vår
  Inlämnad
  1994-05-10
  Förslag
  40
  Utskottsberedning
  --------------------1993/94:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

  Motion 1993/94:Fi50 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi50 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Propositionen I bilaga sex till kompletteringspropositionen föreslår regeringen att 1 600 miljoner kronor utöver vad
  Inlämnad
  1994-05-10
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1993/94:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m.

  Motion 1993/94:Sk51 av Lars Hedfors m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk51 av Lars Hedfors m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m. Utredningen om reformerad företagsbeskattning URF diskuterade i sitt betänkande SOU 1989:34 s 310 frågan om vilka krav den då föreslagna inkomst- och bolagsskattereformen ställer
  Inlämnad
  1994-05-03
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1993/94:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:213 Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan

  Motion 1993/94:T73 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T73 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:213 Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan Propositionen I propositionen föreslås att utbyggnaden av Arlandabanan skall finansieras dels av staten via Banverket, dels av ett privat aktiebolag,
  Inlämnad
  1994-04-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:TU36
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:214 En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m.

  Motion 1993/94:Bo34 av Sten-Ove Sundström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo34 av Sten-Ove Sundström m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:214 En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m. I regeringens proposition 1993/94:214 föreslås en sammanslagning av Lantmäteriverket och Centralnämnden för fastighetsdata till en myndighet. Uppdragsverksamheterna
  Inlämnad
  1994-04-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:BoU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:180 Bolagisering av Vägverkets produktionsdivision m.m.

  Motion 1993/94:T71 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T71 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:180 Bolagisering av Vägverkets produktionsdivision m.m. I propositionen föreslås att Vägverkets produktionsdivision ombildas till ett av staten helägt aktiebolag per den 1 januari 1996. Bolaget skall vara fristående från
  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU32
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skriv. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen

  Motion 1993/94:T62 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T62 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av skr. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen Bakgrund Riksdagen fattade i juni 1993 beslut om investeringar i trafikens infrastruktur fram till år 2003. Beslutet innebär bl.a. att investeringar skall göras i stomjärnvägar för
  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:TU30
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling

  Motion 1993/94:A60 av Ewa Hedkvist Petersen m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:A60 av Ewa Hedkvist Petersen m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling I proposition 1993/94:140 meddelar arbetsmarknadsministern att han avser använda 30 miljoner kronor av regionalpolitiska medel som en engångsinsats för att förstärka forskningen vid
  Inlämnad
  1994-04-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling

  Motion 1993/94:A59 av Leif Marklund m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:A59 av Leif Marklund m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling I proposition 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling föreslås en rad åtgärder för att stärka regionalpolitiken. De flesta åtgärder som föreslås kan betecknas som omfördelningar av medel
  Inlämnad
  1994-04-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:167 En effektivare fordonskontroll

  Motion 1993/94:T50 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T50 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:167 En effektivare fordonskontroll I propositionen föreslås att AB Svensk Bilprovnings monopol på viss registreringsbesiktning och periodisk kontroll av motorfordon upphör från 1 januari 1995. Vidare föreslås att de fristående
  Inlämnad
  1994-04-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:167 En effektivare fordonskontroll

  Motion 1993/94:T47 av Sten-Ove Sundström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T47 av Sten-Ove Sundström m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:167 En effektivare fordonskontroll I propositionen föreslås en rad förändringar för besiktningar av fordon. AB Svensk Bilprovnings monopolställning ska brytas sönder och öppnas för konkurrens den 1 januari 1995. Förslaget
  Inlämnad
  1994-04-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skriv. 1993/94:175 Åtgärder mot buller i fjällområden och skärgårdar m.m.

  Motion 1993/94:Jo56 av Sten-Ove Sundström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo56 av Sten-Ove Sundström m.fl. s med anledning av skr. 1993/94:175 Åtgärder mot buller i fjällområden och skärgårdar m.m. Regeringens skrivelse innehåller en rad förslag för översyn av områden i fjällen i syfte att begränsa trafiken med snöskotrar m.m. och flyg. Länsstyrelserna ska precisera
  Inlämnad
  1994-04-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JoU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:151 Rättssäkerhet vid beskattningen

  Motion 1993/94:Sk38 av Lars Hedfors m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk38 av Lars Hedfors m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:151 Rättssäkerhet vid beskattningen Rättvisa och rättssäkerhet I den proposition 1987/88:65 som den socialdemokratiska regeringen lade fram för riksdagen i november 1987 redovisades ett antal utgångspunkter för utformningen
  Inlämnad
  1994-03-24
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1993/94:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:168 Ökad tillsyn av den yrkesmässiga trafiken

  Motion 1993/94:T41 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T41 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:168 Ökad tillsyn av den yrkesmässiga trafiken Propositionen I propositionen föreslås ett antal åtgärder för att komma tillrätta med problemen inom taxiverksamheten. Bl.a. föreslås att det skall bli möjligt att samköra uppgifter
  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:TU29
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:166 Avreglering av järnvägstrafiken och riktlinjer m.m. för SJ:s verksamhet under åren 1994-1996

  Motion 1993/94:T36 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T36 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:166 Avreglering av järnvägstrafiken och riktlinjer m.m. för SJ:s verksamhet under åren 1994-1996 Propositionen I propositionen föreslås bl.a. att det statliga bannätet skall öppnas för konkurrens fr.o.m. den 1 januari 1995
  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:TU28
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 2 avslag, , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:162 Handel med el i konkurrens

  Motion 1993/94:N22 av Leif Marklund m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:N22 av Leif Marklund m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:162 Handel med el i konkurrens Regeringens proposition 1993/94:162 om handel med el i konkurrens handlar om att skilja på produktion och försäljning å ena sidan och överföring av el å andra sidan. Produktion och försäljning skall
  Inlämnad
  1994-03-14
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:NU22
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:93 Förändrat ersättningssystem för vuxentandvård

  Motion 1993/94:Sf27 av Monica Öhman m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf27 av Monica Öhman m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:93 Förändrat ersättningssystem för vuxentandvård Vården för många kroniskt psykiskt sjuka har under senare år förändrats mot mer öppna former. Det har medfört att tandvården för dem har försämrats. Många psykiskt sjuka har ett
  Inlämnad
  1994-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Reflexsele

  Motion 1993/94:T420 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T420 av Krister Örnfjäder m.fl. s Reflexsele Kommunikationerna i Sverige i dag är till stora delar uppbyggda kring bilismen. På våra vägar transporterar vi varje dygn stora mängder gods och personer. Det är tyvärr så att denna trafik innebär faror för personer och fordon. För att komma
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Regional filmproduktion

  Motion 1993/94:Kr302 av Ewa Hedkvist Petersen m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr302 av Ewa Hedkvist Petersen m.fl. s Regional filmproduktion Den professionella filmproduktionen i vårt land är sedan decennier koncentrerad till Stockholm. Möjligheterna för filmare att finansiera sina projekt och därmed kunna arbeta utanför Stockholm har varit mycket små. Bl.a. har
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KrU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Norrbottens kammarorkester

  Motion 1993/94:Kr299 av Monica Öhman m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr299 av Monica Öhman m.fl. s Norrbottens kammarorkester Norrbotten har en lång och i länet mycket starkt förankrad musiktradition. Uttrycken för detta är många. Musikgrupper inom flera genrer har vunnit uppmärksamhet såväl inom som utom länet. Under flera år har resurser för utbildning
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KrU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter