Martin Olsson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
Bankkamrer och lantbrukare
Född år
1932
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 1991-09-29

Skatteutskottet

Suppleant
1990-10-10 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1971-91. Suppl i KU 71--75/76, LU 71--73, SfU 76/77--81/82, TU 86/87--87/88 och SkU 88/89--90/91. Led av LU 74--90/91. Suppl i BN 76/77--78/79 och VB 82/83--87/88. Led av BN 79/80--81/82, RFS 82/83--90/91 och VB 88/89--90/91. -- Kvittningsman 79/80--90/91. -- Led av riksdagens ersättningsstadgekommitté 79--83, riksdagens lokalkommitté 89--91 och riksdagens biografikommitté 89--95.

Bostadsort

Sundsvall

Utbildning

Realexamen 49. Lantmannaskola 49-50. Innehavare av deltidsjordbruk i Målås, Skön, 60-. Universitetskurser 62-64. Kamrer vid Föreningsbanken i Sundsvall 62-70.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Sundsvalls mjölkcentral 58--69, Sköns jordbrukskassa 60--70, Tryckeri AB Nord-Sverige 75--90 och Sv Handelsbanken, region Södra Norrland, 87--92. -- Led av styrelsen för Medelpads distrikt av Sv Landsbygdens studieförbund 52--63, ordf 61--63, och av förbundsstyrelsen 59--64. -- Led av styrelsen för Medelpads SLU-distrikt, ordf 56--61, Medelpads centerpartidistrikt, ordf 63--92, och Centerpartiets kommunorganisation i Sundsvall, ordf 68--80.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsstyrelsen i Västernorrlands län 74-94 och riksförsäkringsverket 78-94. Särskild ledamot i mål om laglighetsprövning i länsrätt 95-. - Ledamot av rösträttsutredningen 74-75, familjelagssakkunniga 76-81, kommittén rörande underskottsavdrag 81-83, samerättskommittén 82-90, kommittén för att se över reglerna om det allmännas skadeståndsansvar 89-93 och domstolsutredningen 91-93.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Sköns köpings kommunalfullmäktige 63-64. - Ledamot av Sundsvalls stadsfullmäktige 65-70. - Ledamot av Sundsvalls kommunfullmäktige 71-88. Ledamot av kommunstyrelsen 71-73. Ledamot av valutskottet 71-73, sammanläggningsdelegerade 73 och valnämnden 89-. - Ledamot av Sköns kyrkoråd, ordförande 92-. Ledamot av kyrkomötets besvärsnämnd 95-. - Ledamot av Västernorrlands läns landsting 63-76. Ledamot av tekniska nämnden 67-70.

Föräldrar

Lantbrukaren Nils Viktor Emanuel Olsson och Gerda Katarina Ekström

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:Fi66 av Görel Thurdin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi66 av Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition Stimulera entreprenörskapet Kompletteringspropositionen inleds med en strategi för en politik på rätt väg. Bl.a. säger

  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:Fi62 av Görel Thurdin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi62 av Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition Inledning Centern lade under allmänna motionstiden i januari i år fram en partimotion med förslag om sänkt mervärdeskatt

  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1990/91:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:Fi59 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi59 av Ingbritt Irhammar m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition Regeringen föreslår i propositionen att polismyndigheten åläggs att effektivisera den administrativa verksamheten med

  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:FiU37
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:168 Vissa förmögenhetsskattefrågor m.m.

  Motion 1990/91:Sk79 av Görel Thurdin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk79 av Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:168 Vissa förmögenhetsskattefrågor m.m. Inledning Förmögenhetsskatt kan ses som en extra beskattning på kapital. Ett av de ursprungliga motiven för förmögenhetsskatten var att kapitalinkomster ansågs ha en extra skattekraft

  Inlämnad
  1991-04-23
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:159 Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister, m.m.

  Motion 1990/91:Sk72 av Görel Thurdin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk72 av Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:159 Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister, m.m. Inledning Ett allsidigt kulturutbyte mellan Sverige och omvärlden är utomordentligt angeläget. Beskattningen får inte utformas så att den hämmar ett sådant utbyte.

  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:SkU33
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:153 Ny folkbokföringslag m.m.

  Motion 1990/91:Sk66 av Görel Thurdin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk66 av Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:153 Ny folkbokföringslag m.m. Bakgrund Ny folkbokföringslag Ansvaret för att lägga fram förslag till ny folkbokföringslag har åvilat 1983 års folkbokföringskommitté Fi 1983:04En sådan ny lagstiftning är enligt vår uppfattning

  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:SkU28
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1990/91:101 ILOs konvention om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder

  Motion 1990/91:U14 av Martin Olsson och Karin Israelsson (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:U14 av Martin Olsson och Karin Israelsson c med anledning av skr. 1990/91:101 ILOs konvention om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder I skrivelsen l990/91:101 anmäler regeringen att den anser att Sverige inte skall tillträda Internationella arbetsorganisationens, ILOs, konvention

  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:155 Lag om ändring i jordförvärvslagen (1979:230), m.m.

  Motion 1990/91:Jo145 av Martin Olsson (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo145 av Martin Olsson c med anledning av prop. 1990/91:155 Lag om ändring i jordförvärvslagen 1979:230m.m. I propositionen 1990/91:155 föreslår regeringen avsevärda begränsningar av reglerna om förvärv av jordbruksfastighet, så att det med undantag av fastigheter belägna i vad som betraktas

  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:JoU26
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:156 Miljöklasser för nya fordon, m.m.

  Motion 1990/91:Sk62 av Görel Thurdin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk62 av Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:156 Miljöklasser för nya fordon, m.m. Inledning Att minska de miljöskadliga utsläppen från trafiksektorn är utomordentligt angeläget. Ekonomiska styrmedel kan hjälpa till att utveckla redan etablerad teknik och påskynda introduktionen

  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:117 En ny kommunallag

  Motion 1990/91:K55 av Bengt Kindbom m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:K55 av Bengt Kindbom m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:117 En ny kommunallag Inledning Den kommunala självstyrelsen har en lång tradition och en stark förankring i vårt land. Detta bekräftas även i regeringsformens uttalande om att den svenska folkstyrelsen förverkligas genom ett

  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1990/91:KU38
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:117 En ny kommunallag

  Motion 1990/91:K54 av Martin Olsson (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:K54 av Martin Olsson c med anledning av prop. 1990/91:117 En ny kommunallag I proposition 1990/91:117 föreslås en helt ny kommunallag, vilken kommer att ge kommuner och landsting väsentligt större frihet än gällande lag. Den kommunala demokratin bör garanteras genom kommunallagen Den

  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:KU38
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:128 Sjöfylleri m.m.

  Motion 1990/91:L20 av Martin Olsson (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:L20 av Martin Olsson c med anledning av prop. 1990/91:128 Sjöfylleri m.m. Från centerns sida har vi vid flera tillfällen i riksdagen framhållit att alkohol och trafik inte hör ihop och att det skall gälla såväl till lands som till sjöss. När det gäller landsvägstrafiken har vi därför krävt

  Inlämnad
  1991-04-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:LU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:111 Sekretess inom och mellan myndigheter på vårdområdet m.m.

  Motion 1990/91:K39 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:K39 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:111 Sekretess inom och mellan myndigheter på vårdområdet m.m. Inledning I proposition 1990/91:111 föreslås vissa förändringar av nu gällande regler rörande sekretess mellan olika myndigheter. Bakgrunden till

  Inlämnad
  1991-03-19
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:KU34
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:112 Brevröstning i Förbundsrepubliken Tyskland och Schweiz

  Motion 1990/91:K36 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:K36 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:112 Brevröstning i Förbundsrepubliken Tyskland och Schweiz Det vanliga är som framgår av propositionen att svenskar som vistas utomlands kan rösta på ambassader och konsulat. Ett växande antal röstberättigade

  Inlämnad
  1991-03-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:KU41
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen

  Motion 1990/91:Ub167 av Görel Thurdin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub167 av Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper om gymnasieskolan och vuxenutbildningen Utdrag ur ett brev Jag är elev vid SSVH och orolig över skolans framtid. Jag är 34 år, kvinna, mor till tre barn, glesbygdsbo och har ett arbete som jag inte vill

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen

  Motion 1990/91:Ub146 av Rune Rydén m.fl. (m, fp, c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub146 av Rune Rydén m.fl. m, fp, c med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper om gymnasieskolan och vuxenutbildningen Ett av de olika motiv för individuella program, som anges i gymnasiepropositionen, är att tillmötesgå önskemålen hos de mycket målinriktade elever, som vill ha

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:99 Stödet till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sverige, m.m.

  Motion 1990/91:Jo134 av Per-Ola Eriksson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo134 av Per-Ola Eriksson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:99 Stödet till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sverige, m.m. I 1990 års riksdagsbeslut om livsmedelspolitiken undantas norra Sverige från den produktionsanpassning som blir en följd av beslutet. Som metod för detta

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1990/91:JoU27
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:98 Bostadsdomstolens och hyresnämndernas sammansättning i vissa fall, m.m.

  Motion 1990/91:Ju26 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju26 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:98 Bostadsdomstolens och hyresnämndernas sammansättning i vissa fall, m.m. Propositionen är föranledd av ett utslag i europadomstolen, som på formella grunder underkänt ett beslut i en hyrestvist. Bostadsdomstolen

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JuU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:89 Förhandsbesked och dispenser i skattefrågor

  Motion 1990/91:Sk50 av Görel Thurdin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk50 av Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:89 Förhandsbesked och dispenser i skattefrågor Propositionen, som behandlar förhandsbesked och dispenser i skattefrågor, föreslår bl.a. att riksskatteverkets nämnd för rättsärenden rättsnämnden bryts ut från verket och i fortsättningen

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SkU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:80 Rättskipningen i socialförsäkringsmål

  Motion 1990/91:Ju21 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju21 av Ingbritt Irhammar m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:80 Rättskipningen i socialförsäkringsmål I propositionen föreslår regeringen riksdagen att upphäva sitt tidigare beslut att första instans i socialförsäkringsmål skall vara kammarrätt. Istället inbjuds riksdagen nu att besluta

  Inlämnad
  1991-02-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JuU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter