Marcus Jonsson (KD)

Tillgänglig ersättare

Valkrets
Stockholms län
Född år
1980
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ersättare
2020-01-14 – 2020-02-20

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-01-23 – 2020-02-20

Skatteutskottet

Extra suppleant
2020-01-14 – 2020-02-20

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Inrikesminister Mikael Damberg S Försvarsminister Peter Hultqvist S Minister med ansvar för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson MP Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP
  Datum
  2020-02-20
 • Stillbild från Utrikespolitisk debatt: Utrikespolitisk debatt

  Utrikespolitisk debatt

  Den 12 februari är det utrikespolitisk debatt i riksdagen. Utrikesminister Ann Linde S inleder debatten med att presentera regeringens utrikesdeklaration, det vill säga regeringens mål och prioriteringar för utrikespolitiken. Den utrikespolitiska debatten äger rum en gång om året i februari varje år. Då presenterar utrikesministern
  Datum
  2020-02-12
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Tullens befogenheter

  Tullens befogenheter

  Interpellation 2019/20:273 av Ingemar Kihlström (KD)

  Interpellation 2019/20:273 Tullens befogenheter av Ingemar Kihlström KD till Finansminister Magdalena Andersson S Den 19 december ställde jag en fråga till Magdalena Andersson med anledning av det uppdrag som Tullverket, Polismyndigheten och Kustbevakningen fick av Morgan Johansson den 8 februari 2018. Uppdraget ska slutredovisas
  Inlämnad
  2020-01-17
  Besvarare
  Finansminister Magdalena Andersson (S)
 • Motverkande av antisemitism samt främjande av judiskt liv

  Skriftlig fråga 2019/20:907 av Marcus Jonsson (KD)

  Fråga 2019/20:907 Motverkande av antisemitism samt främjande av judiskt liv av Marcus Jonsson KD till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP När Förintelsens dödsläger öppnades för omvärlden var det många som samtidigt antog att dörren till antisemitismen stängdes. Tyvärr ser vi nu, 75 år senare, hur judehatet är
  Inlämnad
  2020-02-06
  Besvarare
  Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
 • Samordningsansvar för kommunernas bostadsförsörjning

  Skriftlig fråga 2019/20:906 av Marcus Jonsson (KD)

  Fråga 2019/20:906 Samordningsansvar för kommunernas bostadsförsörjning av Marcus Jonsson KD till Statsrådet Per Bolund MP Av Sveriges kommuner anger 83 procent att de har bostadsbrist. Läget i Stockholms län är inget undantag här har alla kommuner ett underskott på bostäder. De tre senaste åren har Stockholms läns befolkning
  Inlämnad
  2020-02-06
  Besvarare
  Statsrådet Per Bolund (MP)
 • med anledning av skr. 2019/20:72 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets upphandling av drift och underhåll av statliga vägar

  Motion 2019/20:3488 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

  Motion till riksdagen 2019/20:3488 av Magnus Jacobsson m.fl. KD med anledning av skr. 2019/20:72 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets upphandling av drift och underhåll av statliga vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska se till att Riksrevisionens
  Inlämnad
  2020-02-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2019/20:TU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Inrikesminister Mikael Damberg S Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Minister med ansvar för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson MP Civilminister Lena Micko S
  Datum
  2020-01-30
 • Stillbild från Debatt om förslag: Skatt på plastbärkassar

  Skatt på plastbärkassar

  Betänkande 2019/20:SkU13

  För att minska mängden förpackningar och förpackningsavfall ska en ny skatt införas på bärkassar av plast. Kassarna ska beskattas med tre kronor styck, och mindre och tunnare kassar ska beskattas med 30 öre styck.

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya reglerna börjar gälla den 1 mars 2020.

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  20, 69 minuter
  Justering
  2020-01-23
  Bordläggning
  2020-01-28
  Debatt
  2020-01-29
  Beslut
  2020-01-29
 • Stillbild från Debatt om förslag: Tullverket

  Tullverket

  Betänkande 2019/20:SkU7

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport om Tullverkets kontroll. Ett av Tullverkets uppdrag är att förebygga och motverka brottslighet i samband med in- och utförsel av varor. Myndigheten har därför en omfattande kontrollverksamhet.

  Behandlade dokument
  28
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  20, 65 minuter
  Justering
  2020-01-23
  Bordläggning
  2020-01-28
  Debatt
  2020-01-29
  Beslut
  2020-01-29
 • med anledning av prop. 2019/20:67 Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter

  Motion 2019/20:3484 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

  Motion till riksdagen 2019/20:3484 av Magnus Jacobsson m.fl. KD med anledning av prop. 2019/20:67 Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tiden för att meddela ett användningsförbud bör bestämmas
  Inlämnad
  2020-01-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2019/20:TU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2019/20:65 En samlad politik för klimatet - klimatpolitisk handlingsplan

  Motion 2019/20:3481 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)

  Motion till riksdagen 2019/20:3481 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. KD med anledning av prop. 2019/20:65 En samlad politik för klimatet klimatpolitisk handlingsplan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn av samhällsmålen måste värderas jämställt i relation till
  Inlämnad
  2020-01-24
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  2019/20:MJU16
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): 26 avslag
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Näringsminister Ibrahim Baylan S Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi S Landsbygdsminister Jennie Nilsson S Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans S Näringsminister
  Datum
  2020-01-23
 • Stillbild från Debatt om förslag: Sveriges feministiska utrikespolitik

  Sveriges feministiska utrikespolitik

  Betänkande 2019/20:UU6

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om Sveriges feministiska utrikespolitik. Skrivelsen ger en lägesbild av situationen för jämställdheten i världen för kvinnor och flickor och ger exempel på vad Sveriges arbete bidragit med på olika områden. Det är första

  Behandlade dokument
  19
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  17 
  Anföranden och repliker
  33, 121 minuter
  Justering
  2019-12-18
  Bordläggning
  2020-01-21
  Debatt
  2020-01-22
  Beslut
  2020-01-22
 • med anledning av prop. 2019/20:52 En utvecklad översiktsplanering

  Motion 2019/20:3472 av Larry Söder m.fl. (KD)

  Motion till riksdagen 2019/20:3472 av Larry Söder m.fl. KD med anledning av prop. 2019/20:52 En utvecklad översiktsplanering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att detaljplaner ska handläggas med det utökade planförfarandet om översiktsplanen inte är aktuell när ärendet påbörjas. Riksdagen
  Inlämnad
  2020-01-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2019/20:CU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman S Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Miljö- och klimatminister
  Datum
  2020-01-16
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Rysslands angrepp på civilsamhället

  Rysslands angrepp på civilsamhället

  Interpellation 2019/20:162 av Yasmine Posio (V)

  Interpellation 2019/20:162 Rysslands angrepp på civilsamhället av Yasmine Posio V till Utrikesminister Ann Linde S Sedan Vladimir Putin återtog presidentposten 2012, efter fyra år som premiärminister, har flera lagar som inskränker civilsamhället möjligheter att verka fritt antagits. Det mest kända exemplet är troligtvis
  Inlämnad
  2019-11-21
  Besvarare
  Utrikesminister Ann Linde (S)

Filter