Maggi Mikaelsson (V)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
förskollärare
Född år
1946
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1996-06-13 – 2002-02-01
Ledig
1996-05-09 – 1996-06-12
Ordinarie
1994-10-02 – 1996-05-08
Ordinarie
1988-10-02 – 1991-09-29

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2000-10-09 – 2002-02-01
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1998-10-13 – 2000-10-08
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-04-12 – 1991-09-29
Suppleant
1988-11-23 – 1989-10-03

Finansutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Skatteutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Bostadsutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1996-09-16

EU-nämnden

Ledamot
1998-10-13 – 2002-02-01

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1994-10-17 – 1996-10-23

Krigsdelegationen

Ledamot
1998-10-20 – 2002-02-01

Europarådets svenska delegation

Ledamot
1998-12-02 – 2002-02-01

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Vännäs kommunfullmäktige 79-83 och 91-. - Ledamot av Vindelns kommunfullmäktige 85-88. - Ledamot av landstingsfullmäktige i Västerbottens län 92-94.

Föräldrar

Maskinisten Sigvard Sahlin och Birgit Sandström

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988-91. Suppleant i Finansutskottet 88/89-90/91, Skatteutskottet 88/89-90/91, Jordbruksutskottet 88/89 och 90/91, Bostadsutskottet 94/95-95/96 samt Miljö- och jordbruksutskottet 00/01-01/02. Ledamot av Jordbruksutskottet/Miljö- och jordbruksutskottet 94/95-99/00. Suppleant i EU-nämnden 95/96-97/98. Ledamot av Nordiska rådets svenska delegation 94/95-95/96, EU-nämnden 98/99-91/92, Krigsdelegationen 98/99-01/02 och Europarådets svenska delegation 99/00-01/02.

Bostadsort

Vännäs

Utbildning

Studentexamen 66. Filosofie kandidat 71. Förskollärarexamen 75. Förskollärare 75-77. Barnomsorgsassistent 77-. Partisekreterare i Västerpartiet 93-94. Landshövding i Jämtlands län 1.2.2002-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Vännäs VPK/V-avdelning 79-83 och 89-, ordförande 79-83, samt Västerbottens läns VPK/V-distrikt 81-, kassör 84-94. Ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse 93-96, partisekreterare 93-94.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Länsstyrelsen i Västerbottens län 92-94, Statens naturvårdsverk/Naturvårdsverket 95-99, Statens jordbruksverk 99-02. Ledamot av Rennäringsdelegationen i Jämtlands län 02-, Länsarbetsnämnden i Jämtlands län 02, ordförande 02-. - Ledamot av 1990 års skogspolitiska kommitté 90-92, kommittén om reformering av EU:s gemensamma jordbrukspolitik 95-97, miljöbalkskommittén 00, rennäringspolitiska kommittén 01. Särskild utredare i utredningen om alternativmedicnsk behandling av djur 99-01.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • ersättning för skada orsakad av björn

  Skriftlig fråga 2001/02:575 av Mikaelsson, Maggi (v)

  den 23 januari Fråga 2001/02:575 av Maggi Mikaelsson v till miljöminister Kjell Larsson om ersättning för skada orsakad av björn Riksdagen har beslutat att återinföra möjligheten till statlig ersättning för personskador orsakade av björn. Enligt viltskadeförordningen, som trädde i kraft den 1 januari 2002 har frågan
  Inlämnad
  2002-01-23
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • hovslagarutbildningen

  Skriftlig fråga 2001/02:417 av Mikaelsson, Maggi (v)

  den 12 december Fråga 2001/02:417 av Maggi Mikaelsson v till jordbruksminister Margareta Winberg om hovslagarutbildningen En väl fungerande hovslagarverksamhet är en förutsättning för ett gott djurskydd. I dag finns ca 1 000 personer som arbetar mer än halvtid som hovslagare. Av dessa saknar ca 500 formell kompetens.
  Inlämnad
  2001-12-12
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:66 Ytterligare förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen

  Motion 2001/02:T63 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:T63 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:66 Ytterligare förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att förlänga giltighetstiden för bemyndigandet för regeringen att mot en
  Inlämnad
  2001-12-03
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av skr. 2001/02:22 En förnyad prövning av stängningen av Barsebäck 2

  Motion 2001/02:N34 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:N34 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 2001/02:22 En förnyad prövning av stängningen av Barsebäck 2 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den andra kärnkraftsreaktorn i Barsebäck skall ställas av senast
  Inlämnad
  2001-10-31
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:NU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av förs. 2001/02:RR3 Riksdagens revisorers förslag angående statens stöd till kommuner med ekonomiska problem

  Motion 2001/02:Fi6 av Johan Lönnroth m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi6 av Johan Lönnroth m.fl. v med anledning av förs. 2001/02:RR3 Riksdagens revisorers förslag angående statens stöd till kommuner med ekonomiska problem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om statens stöd till kommuner
  Inlämnad
  2001-10-31
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:23 Förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen

  Motion 2001/02:T59 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:T59 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:23 Förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett definitivt slutdatum
  Inlämnad
  2001-10-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:TU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:37 Sveriges antagande av rambeslut om förstärkning av den straffrättsliga ramen för bekämpande av hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse

  Motion 2001/02:Sf8 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf8 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:37 Sveriges antagande av rambeslut om förstärkning av den straffrättsliga ramen för bekämpande av hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:37 Sveriges
  Inlämnad
  2001-10-26
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:11 Bättre villkor för totalförsvarspliktiga

  Motion 2001/02:Fö14 av Stig Sandström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö14 av Stig Sandström m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:11 Bättre villkor för totalförsvarspliktiga 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att allmän värnplikt skall införas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att denna
  Inlämnad
  2001-10-12
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU3
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret

  Motion 2001/02:Fö12 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö12 av Berit Jóhannesson m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret Innehållsförteckning Innehållsförteckning 7 Förslag till riksdagsbeslut 8 Inledning 9 Konfliktförebyggande åtgärder 10 Det civila försvarets finansiering i en breddad hotbild 11
  Inlämnad
  2001-10-12
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU10 2001/02:FöU2 2001/02:FöU7 2001/02:FöU9 2001/02:UFöU1
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret

  Motion 2001/02:Fö11 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö11 av Berit Jóhannesson m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige skall följa sina internationella åtaganden och vad Organisationen för säkerhet och samarbete
  Inlämnad
  2001-10-12
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:UFöU1
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , ,
 • Miljö och hälsa

  Motion 2001/02:MJ422 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ422 av Gudrun Schyman m.fl. v Miljö och hälsa 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 5 2 Förslag till riksdagsbeslut 6 3 Inledning 7 4 Luftföroreningar och ohälsa 7 5 Inomhusmiljö och ohälsa 8 6 Tungmetaller, utsläpp och ohälsa 8 7 Elektromagnetiska fält och ohälsa 9 7.1
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU9 2001/02:MJU11 2001/02:MJU15 2001/02:MJU5 2001/02:SfU10 2001/02:SoU19 2001/02:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , ,
 • En svensk strategi för EU:s fiskepolitik

  Motion 2001/02:MJ370 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ370 av Gudrun Schyman m.fl. v En svensk strategi för EU:s fiskepolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om målen för en svensk strategi för EU:s gemensamma fiskepolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU23 2001/02:MJU5
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , ,
 • Nationella fiskefrågor

  Motion 2001/02:MJ302 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ302 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. v Nationella fiskefrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige skall verka för att de totala fångstkvoterna inte överstiger de vetenskapligt rekommenderade. Riksdagen tillkännager för regeringen som
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU1 2001/02:MJU23 2001/02:MJU5 2001/02:MJU9
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , ,
 • Slakterier

  Motion 2001/02:MJ301 av Jonas Ringqvist m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ301 av Jonas Ringqvist m.fl. v Slakterier 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om djurskyddstillsynen av slakterier. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Livsmedelsverkets och
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU20 2001/02:MJU5
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • ALMI och NUTEK

  Motion 2001/02:N279 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:N279 av Gudrun Schyman m.fl. v ALMI och NUTEK 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om prioritering i ALMI:s och NUTEK:s verksamheter avseende arbete med kvinnors företagande och mainstreaming. 2 Inledning Bland de nationella
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:NU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Dammar och exportkrediter

  Motion 2001/02:N264 av Eva Zetterberg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:N264 av Eva Zetterberg m.fl. v Dammar och exportkrediter 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att de sekretessbestämmelser som gällt för Exportkreditnämnden måste ses över och att nämndens verksamhet blir öppnare. 1 Riksdagen tillkännager för
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:KU38 2001/02:NU15
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • Strategi för minskning av försöksdjursanvändningen

  Motion 2001/02:MJ300 av Jonas Ringqvist m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ300 av Jonas Ringqvist m.fl. v Strategi för minskning av försöksdjursanvändningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att en strategi för att minska försöksdjursanvändningen utformas i enlighet med vad som anförs i motionen. Inledning Varje
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Kretsloppsanpassning av näringsämnen

  Motion 2001/02:MJ299 av Jonas Ringqvist m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ299 av Jonas Ringqvist m.fl. v Kretsloppsanpassning av näringsämnen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen bör utarbeta en strategi för kretsloppsanpassning av näringsämnen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Ädellövskogen

  Motion 2001/02:MJ286 av Lennart Beijer m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ286 av Lennart Beijer m.fl. v Ädellövskogen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utökad information och bättre möjligheter för små skogsägare att tillgodogöra sig det statliga bidraget för anläggning av ädellövskog.
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Jordbrukets miljöstöd

  Motion 2001/02:MJ256 av Jonas Ringqvist m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ256 av Jonas Ringqvist m.fl. v Jordbrukets miljöstöd 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att behoven av ytterligare åtgärder för att nå miljömålen skall ligga till grund för förändringar av jordbrukets miljöstöd under
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU15
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,

Filter