Lena Öhrsvik (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
kurator
Född år
1944
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1976- Suppleant i Socialutskottet 76/77-81/82, Kulturutskottet 76/77-78/79, Socialförsäkringsutskottet 79/80-81/82 och Utbildningsutskottet 82/83-93/94. Ledamot av Socialförsäkringsutskottet 82/83-93/94. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 82/83-84/85. Ledamot av Nordiska rådets svenska delegation 85/86-93/94.

Bostadsort

Nybro

Utbildning

Studentexamen 63. Socionomexamen i Lund 69. Socialassistent i Nybro kommun 68-74. Kurator vid vårdcentralen i Nybro 74-94.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Kalmar avdelning av Unga Örnar, ordförande 76-80. - Ledamot av styrelsen för Nybro arbetarekommun, ordförande 85-94, och Kalmar läns SAP-distrikt 85-94, vice ordförande 92-94.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Centrala studiestödsnämnden 82-94, Socialstyrelsens barnomsorgsdelegation 82-84, Socialförsäkringsnämnden, ordförande 87-91, Delegationen för utländska studerande 95-, ordförande 95-, Socialstyrelsens handikappnämnd 00-. Ledamot av styrelsen för Handikappinstitutet 83- och Kalmar läns allmänna försäkringskassa 83-, Högskolan i Växjö 88 och Högskolan i Kalmar 92-94. - Ledamot av arbetsgruppen för översyn av kontakterna mellan medborgare och samhällsorgan 76-77, studiestödsutredningen 76-81, byråkratiutredningen 77-79, gäststuderandekommittén 78-81, delegationen för kontraktsvård 79-87, flyktingpolitiska beredningen 85-87, studiemedelskommittén 85-87, sjuk- och arbetsskadekommittén 95-96, handikappdelegationen 98-. Ledamot av referensgrupp till utredningen stödformerna anställning med lönebidrag, skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare (OSA) och arbete inom Samhallkoncernen 96-97. Sakkunnig prioriteringsdelegationen 98-, Expert i kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation, HSU 2000, 98-99,

Kommunala uppdrag

Ledamot av Nybro skolstyrelse 74-76. Ledamot av styrelsen för Nybro Bostads AB 75-78.

Föräldrar

Kommunalarbetaren Frans Adolf Harry Öhrsvik och hemsamariten Lilly Karolina Sjöman

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

  Motion 1993/94:Fi55 av Birgitta Dahl m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi55 av Birgitta Dahl m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Regeringen har i kompletteringspropositionen föreslagit extra platser inom skolväsendet, folkbildningen och den högre utbildningen.

  Inlämnad
  1994-05-10
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:FiU20 1993/94:SfU25
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

  Motion 1993/94:Fi52 av Birgitta Dahl m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi52 av Birgitta Dahl m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Regeringen föreslår i kompletteringspropositionen, att delpensionen begränsas till att avse ersättning med 65 av det inkomstbortfall,

  Inlämnad
  1994-05-10
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:SfU26
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

  Motion 1993/94:Fi42 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi42 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition I propositionens inledning tecknar regeringen sin bild av vad som hänt under den borgerliga regeringsperioden inom

  Inlämnad
  1994-05-10
  Förslag
  38
  Utskottsberedning
  -------------------1993/94:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:156 Vissa förändringar i studiestödssystemet

  Motion 1993/94:Sf47 av Birgitta Dahl m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf47 av Birgitta Dahl m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:156 Vissa förändringar i studiestödssystemet Mot bakgrund av de riktlinjer för ett sammanhållet studiefinansieringssystem som vi socialdemokrater föreslagit i motion 1993/94:Sf512 yrkar vi avslag på propositionen. På ett antal

  Inlämnad
  1994-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SfU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:242 Vissa ändringar i skollagen

  Motion 1993/94:Ub89 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub89 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:242 Vissa ändringar i skollagen Privata särskolor Vi kan konstatera att regeringen, när det gäller bidrag till privata särskolor, nu ansluter sig till vår uppfattning om hur bidragen till privata skolor även i övrigt bör

  Inlämnad
  1994-04-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:UbU20
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:221 Ersättningssystemet för vuxentandvård

  Motion 1993/94:Sf45 av Birgitta Dahl m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf45 av Birgitta Dahl m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:221 Ersättningssystemet för vuxentandvård Regeringen har i propositionen lagt förslag till olika lagändringar, som behövs för att genomföra ett förändrat ersättningssystem för vuxentandvård, som riksdagen principiellt ställt

  Inlämnad
  1994-04-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SfU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:125 Förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m.

  Motion 1993/94:Ub87 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub87 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:125 Förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. Återhållsamhet med statliga medel är något som i hög grad har predikats under senare tid. Inte minst har detta gällt myndigheters

  Inlämnad
  1994-04-19
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:UbU19
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skriv. 1993/94:183 Utvecklingsplan för skolväsendet

  Motion 1993/94:Ub86 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub86 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av skriv. 1993/94:183 Utvecklingsplan för skolväsendet Skolans utveckling Skolan skall ge kunskaper som ökar människornas möjligheter till ett bra och innehållsrikt liv. Den skall också medverka till vårt lands framtida utveckling och välstånd.

  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  --------------1993/94:UbU11 1993/94:UbU12 1993/94:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft

  Motion 1993/94:Ub75 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub75 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft I denna motion behandlar vi frågor som har koppling till löntagarfondsmedlen. Övriga frågor om högre utbildning och forskning med anledning av prop. 177 behandlar

  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1993/94:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft

  Motion 1993/94:Ub74 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub74 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft I denna motion behandlas allmänna högskole- och forskningsfrågor. De stiftelser bl.a. för forskning, som regeringen föreslår skall bildas av löntagarfondsmedel, behandlas

  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1993/94:UbU12 1993/94:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:205 Lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst

  Motion 1993/94:Sf39 av Birgitta Dahl m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf39 av Birgitta Dahl m.fl s med anledning av prop. 1993/94:205 Lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst Inledning Regeringen lägger i propositionen fram förslag till lokal försöksverksamhet med finansiell samordning

  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SfU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:159 Utvisning på grund av brott

  Motion 1993/94:Sf36 av Birgitta Dahl m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf36 av Birgitta Dahl m.fl s med anledning av prop. 1993/94:159 Utvisning på grund av brott En utlänning som döms för brott kan enligt vissa förutsättningar, förutom den ordinarie påföljden för brottet, dömas till utvisning ur landet. Propositionen innehåller förslag om skärpta regler

  Inlämnad
  1994-04-11
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:SfU17
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:126 Svenskundervisning för invandrare (sfi)

  Motion 1993/94:Ub50 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub50 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:126 Svenskundervisning för invandrare sfi Invandrarna tillför det svenska samhället värdefull kompetens inom olika yrkesområden och språk- och kulturkompetens, som har stor betydelse för vårt land och samhälle i en tid när

  Inlämnad
  1994-03-23
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1993/94:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:173 Bostadstillägg till pensionärer

  Motion 1993/94:Sf33 av Birgitta Dahl m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf33 av Birgitta Dahl m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:173 Bostadstillägg till pensionärer I regeringens proposition 1993/94:173 om bostadstillägg till pensionärer föreslås en rad förändringar i bostadsstödet till pensionärer. Vår motion behandlar vissa av dessa förändringar. Statligt

  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:SfU16
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:144 Bostadsbidrag för år 1995

  Motion 1993/94:Bo16 av Lena Öhrsvik (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo16 av Lena Öhrsvik s med anledning av prop. 1993/94:144 Bostadsbidrag för år 1995 Bland de hushåll som kan få bostadsbidrag finns många studerande. Bostadsbidraget är ett välkommet stöd eftersom dessa hushåll ofta måste skaffa bostad där bostadsbrist råder och hyresnivån är upptrissad.

  Inlämnad
  1994-03-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:BoU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:93 Förändrat ersättningssystem för vuxentandvård

  Motion 1993/94:Sf26 av Birgitta Dahl m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf26 av Birgitta Dahl m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:93 Förändrat ersättningssystem för vuxentandvård Propositionen innehåller förslag till ett förändrat ersättningssystem för vuxentandvård. Enligt det föreslagna systemet skall ersättning från försäkringen kunna lämnas enligt

  Inlämnad
  1994-01-26
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1993/94:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Grundskolan

  Motion 1993/94:Ub905 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub905 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s Grundskolan Vår syn på grundskolan Utvecklingen på många områden inom den svenska skolan inger stor oro. De försämringar som nu möter barn och ungdomar försöker regeringen skyla över med sitt tal om att skapa Europas bästa skola. Sanningen är i stället

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  68
  Utskottsberedning
  ----------------------------------1993/94:KrU19 1993/94:UbU11 1993/94:UbU16 1993/94:UbU17 1993/94:UbU6 1993/94:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (68 yrkanden): , , 34 saknar beslutsinformation
 • Högre utbildning

  Motion 1993/94:Ub715 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub715 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s Högre utbildning Den högre utbildningen är nu inordnad i ett treårigt budgetsystem. Årets budgetproposition avser ett mellanår i budgetcykeln och skall rimligen därför inte innehålla förslag om några större förändringar vare sig i högskolornas verksamhet

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  48
  Utskottsberedning
  ------------------------1993/94:SfU13 1993/94:UbU12 1993/94:UbU16 1993/94:UbU18 1993/94:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (48 yrkanden): , , 24 saknar beslutsinformation
 • Forskning

  Motion 1993/94:Ub682 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub682 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s Forskning Förra året beslutade riksdagen om ett treårsprogram för svensk forskningspolitik. Riksdagsmajoriteten beslutade om forskningsuppbyggnad genom forskningsstiftelser som tillfördes löntagarfondsmedel från AP-fonderna. Vi socialdemokrater motsatte

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Forskning vid de mindre och medelstora högskolorna

  Motion 1993/94:Ub681 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub681 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s Forskning vid de mindre och medelstora högskolorna De mindre och medelstora högskolorna står för en viktig del av vår högre utbildning och forskning både nationellt och inom de egna regionerna. Deras utbildning skall som all högskoleutbildning vara forskningsanknuten.

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:UbU12 1993/94:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Filter