Leif Carlson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Kalmar län
Titel
leg.läkare
Född år
1942
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 2002-09-30

Socialutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-02 – 1994-10-04
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

Utbildningsutskottet

Suppleant
1994-10-02 – 1994-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Utbildningsutskottet 91/92-93/94 och Socialförsäkringsutskottet 94/95-. Ledamot av Socialutskottet 91/92-.

Bostadsort

Vimmerby

Utbildning

Studentexamen 63. Medicine kandidat vid Karolinska institutet 65, medicine licentiat 71, legitimerad läkare 71. Distriktsläkare i Vimmerby 72-, distriktsöverläkare i Vimmerby primärvårdsområde 80-91, chefläkare för nordvästra primärvårdsdistriktet 90-91, chefsöverläkare 91-93.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Vimmerby krets av Moderata samlingspartiet, ordförande 78-86, och Kalmar länsförbund av Moderata samlingspartiet, vice ordförande 80-89, ordförande 89-92.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Socialstyrelsens råd för allmänmedicinska och rättsmedicinska ärenden 93-, Handikappombudsmannens råd 94-97. Ledamot av styrelsen för Hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstitut 96-, Folkhälsoinstitutet 97-00, Socialstyrelsen 99-. Ledamot av delegationen för social forskning 83-89, kommittén om prioriteringar inom hälso- och sjukvården 92-, kommittén om hälso och sjukvårdens finansiering och organisation, HSU 2000, 95-99, 1996 års smittskyddskommitté 96-99, nationella folkhälsokommittén 97-00, prioriteringsdelegationen 98-,

Kommunala uppdrag

Ledamot av Vimmerby kommunfullmäktige 77-. Ledamot av kommunstyrelsen 80-91, ledamot av arbetsutskottet 80-91. Ledamot av sociala centralnämnden 77-79.

Föräldrar

Förlagsredaktören Adolf Simon Harry Carlson och Edit Margareta Charlotta Strandlund

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • allmänhetens kontakter med Apoteksbolaget

  Skriftlig fråga 2001/02:1621 av Carlson, Leif (m)

  den 9 september Fråga 2001/02:1621 av Leif Carlson m till socialminister Lars Engqvist om allmänhetens kontakter med Apoteksbolaget Enligt uppgift spelas de flesta samtal som görs till det statliga Apoteksbolaget in på band och lagras i tre år, utan att de som ringer informeras om detta faktum. De bandade samtalen
  Inlämnad
  2002-09-09
  Besvarare
  socialminister Lars Engqvist (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Folkhälsofrågor

  Folkhälsofrågor

  Betänkande 2001/02:SOU19

  Riksdagen gjorde, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande till regeringen om att mål bör antagas för det självmordspreventiva arbetet. Riksdagen avslog vidare motioner från allmänna motionstiden 2001 om olika folkhälsofrågor.
  Behandlade dokument
  35
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  14 
  Anföranden och repliker
  11, 117 minuter
  Justering
  2002-05-16
  Debatt
  2002-06-05
  Beslut
  2002-06-05
 • med anledning av skr. 2001/02:166 Barnpolitiken - arbetet med strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter

  Motion 2001/02:So48 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So48 av Chris Heister m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:166 Barnpolitiken arbetet med strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter 1 Sammanfattning Med utgångspunkt i barns och ungdomars utsatthet och sårbarhet försvarar barnkonventionen utifrån barns och ungdomars
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: De nya läkemedelsförmånerna

  De nya läkemedelsförmånerna

  Betänkande 2001/02:SOU10

  En ny ordning för det offentliga subventionssystemet för läkemedel införs den 1 oktober 2002. En ny självständig nämndmyndighet - Läkemedelsförmånsnämnden - ska ansvara för beslut om subventionering och prisreglering när det gäller läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna. Läkemedel
  Behandlade dokument
  30
  Förslagspunkter
  36
  Reservationer
  36 
  Anföranden och repliker
  17, 82 minuter
  Justering
  2002-03-14
  Debatt
  2002-04-04
  Beslut
  2002-04-05
 • Stillbild från Debatt om förslag: Nationell narkotikahandlingsplan

  Nationell narkotikahandlingsplan

  Betänkande 2001/02:SOU15

  Riksdagen beslutade om narkotikapolitiska mål. Det övergripande målet för narkotikapolitiken ska även i fortsättningen vara ett narkotikafritt samhälle. Huvudinriktningen för narkotikapolitiken ska vara målinriktade och samordnade insatser för att begränsa både utbudet av och efterfrågan på narkotika.
  Behandlade dokument
  51
  Förslagspunkter
  47
  Reservationer
  35 
  Anföranden och repliker
  42, 199 minuter
  Justering
  2002-03-21
  Debatt
  2002-04-04
  Beslut
  2002-04-05
 • med anledning av prop. 2001/02:119 Vissa socialförsäkringsfrågor m.m.

  Motion 2001/02:Sf26 av Margit Gennser m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf26 av Margit Gennser m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:119 Vissa socialförsäkringsfrågor m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bostadstillägg för pensionärer och tvåbäddsrum i särskilt boende. Utred om tvåbäddsrum
  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av skr. 2001/02:129 Integrationspolitik för 2000-talet

  Motion 2001/02:Sf28 av Margit Gennser m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf28 av Margit Gennser m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:129 Integrationspolitik för 2000-talet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om omsvängningen i regeringens integrationspolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen
  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU15
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:162 Märkningsdirektivet om tobaksvaror

  Motion 2001/02:So46 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So46 av Chris Heister m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:162 Märkningsdirektivet om tobaksvaror Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjlighet att låta myndighet meddela föreskrift enligt 9 tobakslagen 1993:581Riksdagen
  Inlämnad
  2002-04-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:89 Behandling av ofrivillig barnlöshet

  Motion 2001/02:So41 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So41 av Chris Heister m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:89 Behandling av ofrivillig barnlöshet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ackreditering av vårdgivare. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
  Inlämnad
  2002-02-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:51 Bättre tandvårdsstöd för äldre m.m.

  Motion 2001/02:So39 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So39 av Chris Heister m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:51 Bättre tandvårdsstöd för äldre m.m. 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 7 2 Förslag till riksdagsbeslut 8 3 Inledning 8 4 Regeringens tandlösa förslag 9 5 Tillgången på tandläkare 10 6 Konkurrens och prisutveckling 11
  Inlämnad
  2002-02-07
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU14
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Bildande av ett familjemedicinskt institut m.m.

  Bildande av ett familjemedicinskt institut m.m.

  Betänkande 2001/02:SOU5

  Riksdagen beslutade att ett familjemedicinskt institut ska bildas. Syftet är att genom kunskapsutveckling och kunskapsspridning utveckla den primärvård som finansieras av landstinget och kommunerna. Riksdagen gjorde, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande om att verksamhetens inriktning
  Behandlade dokument
  31
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  30, 84 minuter
  Justering
  2002-01-17
  Debatt
  2002-01-30
  Beslut
  2002-01-30
 • med anledning av prop. 2001/02:63 De nya läkemedelsförmånerna

  Motion 2001/02:So19 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So19 av Chris Heister m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:63 De nya läkemedelsförmånerna 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 13 2 Förslag till riksdagsbeslut 14 3 Inledning 15 4 Förslag om införande av läkemedelsförmånsnämnd 16 4.1 Förslagets effekter på tillgång och konkurrens 16
  Inlämnad
  2002-01-30
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:64 Vissa tobaksfrågor

  Motion 2001/02:K37 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K37 av Chris Heister m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:64 Vissa tobaksfrågor 1 InnehÃ¥llsförteckning 1 InnehÃ¥llsförteckning 18 2 Förslag till riksdagsbeslut 19 3 Inledning 20 4 Tobak som hÃ
  lsoproblem 20 5 Rökfria miljöer 21 5.1 Rökfria miljöer påfrivillig
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU8
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:81 Vissa arbetskadefrågor m.m.

  Motion 2001/02:Sf19 av Margit Gennser m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf19 av Margit Gennser m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:81 Vissa arbetskadefrågor m.m. Sammanfattning ArbetsskadeförsÃ
  kringen infördes 1901 som den första byggstenen i socialförsÃ
  kringssystemet för att trygga arbetstagares inkomstbortfall vid olycksfall. DÃ¥fyllde arbetsskadeförsÃ
  kringen
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:44 Biobanker inom hälso- och sjukvården m.m.

  Motion 2001/02:So12 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So12 av Chris Heister m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:44 Biobanker inom hälso- och sjukvården m.m. 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Etiska reflexioner och integritetsproblem 3 5 Definitionen av biobank 4 6 Lagens
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:38 Bildande av ett familjemedicinskt institut

  Motion 2001/02:So10 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So10 av Chris Heister m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:38 Bildande av ett familjemedicinskt institut 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:38. 2 Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 8 2 Innehållsförteckning 8 3 Inledning 9 4 Utbildning,
  Inlämnad
  2001-11-27
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:21 Pensionsöverföringar till Europeiska gemenskaperna

  Motion 2001/02:Sf13 av Margit Gennser m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf13 av Margit Gennser m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:21 Pensionsöverföringar till Europeiska gemenskaperna 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om pensionsöverföringar till Europeiska gemenskaperna. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
  Inlämnad
  2001-11-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:33 Schengenintyg

  Motion 2001/02:So5 av Margit Gennser m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So5 av Margit Gennser m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:33 Schengenintyg 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2001/02:33 Schengenintyg. 2 Riksdagen bör avslå regeringens förslag Regeringen föreslår att Apoteket AB skall få utfärda intyg på grundval
  Inlämnad
  2001-11-01
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU4
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: läkemedelskostnader

  läkemedelskostnader

  Interpellation 2001/02:20 av Carlson, Leif (m)

  den 1 oktober Interpellation 2001/02:20 av Leif Carlson m till finansminister Bosse Ringholm om läkemedelskostnader I budgetdebatten den 20 september gör finansministern en jämförelse mellan socialdemokratisk och moderat läkemedelspolitik. Han anför i debattens anförande nummer 8 att högkostnadsskyddet för läkemedel
  Inlämnad
  2001-10-01
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • med anledning av skr. 2001/02:5 Migration och asylpolitik

  Motion 2001/02:Sf2 av Margit Gennser m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf2 av Margit Gennser m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:5 Migration och asylpolitik 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om migrations- och asylpolitiken. 2 En modern migrationspolitik 2.1 Migration hör till en öppen
  Inlämnad
  2001-10-10
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,

Filter