Lars Ulander (S)

Född år
1934
Avliden
15 juli 2020

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1992-10-06 – 1994-10-02
Ordinarie
1979-09-30 – 1991-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Ordförande
1988-10-10 – 1991-09-29

Försvarsutskottet

Ledamot
1993-10-06 – 1994-10-01

Finansutskottet

Suppleant
1992-10-14 – 1994-10-01

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1974-79. Rdl 1979-91. 1992- Suppl i Inrikesutskottet 74-75/76, Arbetsmarknadsutskottet 76/77-78/79 och Finansutskottet 92/93-93/94. Led av Arbetsmarknadsutskottet 79/80-90/91, ordf 85/86-90/91, och Försvarsutskottet 93/94. Suppl i Lönedelegationen 82/83-84/85 och Nordiska rådets svenska delegation 83/84-90/91. Led av Talmanskonferensen 85/86-90/91 och Krigsdelegationen 85/86-90/91. - Led av s-gruppens styrelse 79/80-90/91.

Bostadsort

Farsta

Utbildning

Byggnadsarbetare 53-62. LO:s tremånaderskurs 61. Ombudsman i Svenska Byggnadsarbetareförbundet 62-94. Nordiska folkhögskolan i Genève 67. Politiskt sakkunnig i arbetsmarknadsdepartementet 83-85.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av förvaltningsrådet för Sveriges Oljekonsumenterna Riksförbund (OK) Stockholm 77-94. Ordf i Stockholms kooperativa bostadsförening 77-80. - Led av styrelsen för Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1 65-68 och 79-94, ordf 79-94, Svenska Byggnadsarbetareförbundet 69-73 och A-kassan 79-94. - Led av styrelsen för Farsta SAP-förening 59-, ordf 74-76, Stockholms arbetarekommun 64-90 och Byggnadsarbetarnas socialdemokratiska förening, ordf 68-71.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Stockholms läns lantbruksnämnd 71 och regionalpolitiska rådet 86-90. Ledamot av styrelsen för Stockholms läns allmänna försäkringskassa 77-79, bostadsstyrelsen 81-88 och arbetslivsfonden 90-95. Nämndeman 63-69. - Led av konkurrensutredningen 74-78, anställningsskyddskommittén 77-81, traktamentsbeskattningssakkunniga/förmånsbeskattningskommittén 80-83, AMS-kommittén 82-85, 1987 års regionalpolitiska kommitté 87-89, statistikkommissionen för 1990 års folk- och bostadsräkning 90-93 och sjuklönekommittén 91. Expert i beredskapsdelegationen 83-84.

Kommunala uppdrag

Led av Stockholms fastighetsnämnd 68-79. - Led av Stockholms läns landsting 73-76.

Föräldrar

Byggnadsarbetaren Jonas Manfred Ulander och Anna Erika Abrahamsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1993/94:243 Försäljning av AB Tipstjänst till svenskt föreningsliv m.m.

  Motion 1993/94:Fi28 av Göran Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi28 av Göran Persson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:243 Försäljning av AB Tipstjänst till svenskt föreningsliv m.m. I Lotteriutredningens betänkande Vinna eller försvinnaföreslog utredningen att folkrörelserna skulle få möjlighet att anordna s.k. automatspel. Enligt utredningen

  Inlämnad
  1994-04-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:FiU24
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:227 Frågor om offentlig upphandling

  Motion 1993/94:Fi21 av Göran Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi21 av Göran Persson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:227 Frågor om offentlig upphandling I propositionen föreslås lag om ändringar i lagen 1992:1528 om offentlig upphandling. Förslaget är med vissa undantag föranlett av att tre nya direktiv beslutats inom EG. Vi accepterar denna

  Inlämnad
  1994-04-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:FiU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft

  Motion 1993/94:Ub82 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub82 av Sylvia Lindgren m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft Högre utbildning i Stockholms län Bygg ut den högre utbildningen i Stockholms län. Planera för ett nytt universitet på Södertörn med tyngdpunkt vid Novum i Huddinge.Utveckla

  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1993/94:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:222 Förnyat förslag till lagstiftning om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling

  Motion 1993/94:Fi16 av Göran Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi16 av Göran Persson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:222 Förnyat förslag till lagstiftning om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling I propositionen återkommer regeringen med ett förslag till lag m.m. som riksdagen under detta riksmöte en gång tagit

  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:FiU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:129 Försök i vissa kommuner där väljarna skall kunna avge särskild personröst

  Motion 1993/94:K35 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:K35 av Sylvia Lindgren m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:129 Försök i vissa kommuner där väljarna skall kunna avge särskild personröst I regeringens proposition om personval på försök i vissa kommuner föreslås att Helsingborg, Linköping, Solna, Vaggeryd, Vänersborg, Östersund och Övertorneå

  Inlämnad
  1994-03-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:112 Disciplinförseelser av krigsmän m.m.

  Motion 1993/94:Ju17 av Sture Ericson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ju17 av Sture Ericson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:112 Disciplinförseelser av krigsmän m.m. I propositionen föreslås att i stället för som tidigare regeringen försvarsmakten får besluta att chefen för det förband eller den enhet vid vilken krigsman tjänstgör eller senast har

  Inlämnad
  1994-02-02
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:JuU26
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Den högre utbildningen i Stockholms län

  Motion 1993/94:Ub723 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub723 av Sylvia Lindgren m.fl. s Den högre utbildningen i Stockholms län Stockholmsregionen är befolkningsmässigt Sveiges största. Det är också huvudstadsregion. Utöver att många högre utbildningar av rikskaraktär är förlagda till Stockholm finns här också ett omfattande utbildningsutbud

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Manne Siegbahnlaboratoriet

  Motion 1993/94:Ub674 av Mats Hellström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub674 av Mats Hellström m.fl. s Manne Siegbahnlaboratoriet CRYRING-anläggningen vid Manne Siegbahnlaboratoriet är en för svenska förhållanden tämligen stor anläggning. Mer än 100 miljoner kronor har investerats i utrustningen direkt och via personalkostnader. Den är avsedd för grundforskning

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bromma flygplats

  Motion 1993/94:T713 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T713 av Oskar Lindkvist m.fl. s Bromma flygplats Luftfartsverket har av regeringen fått i uppdrag att förhandla med Stockholms stad om en förlängning av avtalet mellan staden och staten om Bromma flygplats. Det nuvarande avtalet, som tecknades 1946, innebär att staden upplåter Brommafältet

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Invandrar- och flyktingpolitiken

  Motion 1993/94:Sf636 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf636 av Hans Göran Franck m.fl. s Invandrar- och flyktingpolitiken Sverige har en internationell förpliktelse att föra och utveckla en aktiv och solidarisk flykting- och invandrarpolitik. Rasism och främlingsfientlighet Undervisningen om rasism och främlingshat behöver förstärkas kraftigt

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1993/94:KrU19 1993/94:SfU11 1993/94:SfU14 1993/94:SoU32 1993/94:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • F-skattesedel

  Motion 1993/94:Sk802 av Lars Ulander m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk802 av Lars Ulander m.fl. s F-skattesedel Genom beslut att införa F-skattesedel har möjligheterna att bedriva företag underlättats. Det är bra. Däremot ställer det till en del bekymmer i gränsdragningen mellan den som är anställd och den som är företagare. Att vara företagare innebär

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:AU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Högre utbildning och forskning i Stockholms län

  Motion 1993/94:Ub622 av Eva Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub622 av Eva Johansson m.fl. s Högre utbildning och forskning i Stockholms län Kapaciteten för högre utbildning och forskning i Stockholms län bör ökas. Stockholms universitet har i dag drygt 30 000 studerande. Universitetet är, trots att det ligger i huvudstaden, den högskola som har

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Forskning inom socialförsäkringsområdet

  Motion 1993/94:Sf265 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf265 av Sylvia Lindgren m.fl. s Forskning inom socialförsäkringsområdet Utvecklingen av långtidssjukskrivning och förtidspensionering är oroväckande. Under de senaste 15 åren har antalet långa sjukfall ökat kraftigt och fall som varar längre än ett år har, under perioden 1978-1991, ökat

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SfU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder för att minska antalet vräkningar

  Motion 1993/94:Bo408 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo408 av Hans Göran Franck m.fl. s Åtgärder för att minska antalet vräkningar Det har skett en dramatisk ökning av antalet vräkningar under senare tid. Det gäller framför allt i storstäderna och i synnerhet i Stockholmsregionen. Vräkningsvågen, som aldrig tidigare legat på en så hög nivå,

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:BoU21
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Investeringar i Stockholms län

  Motion 1993/94:Bo251 av Anita Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo251 av Anita Johansson m.fl. s Investeringar i Stockholms län Vi socialdemokrater har varnat för att den ekonomiska politik som regeringen för kommer att leda till massarbetslöshet. Nu får över 600 000 människor betala ett mycket högt pris för att den borgerliga regeringen inte valde

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1993/94:AU11 1993/94:BoU14 1993/94:BoU15
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Bostadsmarknaden i Stockholms län

  Motion 1993/94:Bo242 av Sören Lekberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo242 av Sören Lekberg m.fl. s Bostadsmarknaden i Stockholms län Systemskiftet inom bostadspolitiken har satt sina tydliga spår även i Stockholms län. På kort tid har bostadsbyggandet i det närmaste upphört. Boendekostnaderna i framförallt nyproduktionen har stegrats. Vräkningarna har

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:BoU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Sysselsättningen i Stockholms län

  Motion 1993/94:Bo228 av Lars Ulander m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo228 av Lars Ulander m.fl. s Sysselsättningen i Stockholms län Arbetslösheten drabbar för närvarande hela landet, många människor och flertalet branscher. Det är länge sedan arbetslösheten i någon del av landet var under 6 Den uppgång som nu visar sig inom industrin genom en ökad exportefterfrågan

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:BoU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Regionala markbundna TV-sändningar

  Motion 1993/94:K444 av Anita Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:K444 av Anita Johansson m.fl. s Regionala markbundna TV-sändningar TV spelar en allt större roll på flera områden i samhället. Genom TV får vi tillgång till nyheter, underhållning och kultur. Det nationella TV-utbudet, som når de allra flesta TV- tittare, konkurrerar i dag i huvudsak om

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KU37
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Civil ubåtskommission

  Motion 1993/94:Fö313 av Sture Ericson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fö313 av Sture Ericson m.fl. s Civil ubåtskommission Vi har från socialdemokratisk sida sedan hösten 1991 krävt en oberoende civil ubåtskommission. Uppgiften för en sådan kommission bör vara att utvärdera och analysera de undervattenskränkningar, de indikationer om undervattenskränkningar

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:FöU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Försvarets personalvårdsnämnd

  Motion 1993/94:Fö312 av Sture Ericson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fö312 av Sture Ericson m.fl. s Försvarets personalvårdsnämnd Regeringen redovisar i proposition 1993/94:100 bil. 5 att man har för avsikt att den 1 juli 1994 ombilda försvarets personalvårdsnämnd så att den framgent enbart behandlar frågor rörande värnpliktiga. Som motivering framhålls

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:FöU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter