Lars Hjertén (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
folkhögskolerektor
Född år
1938
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1995-10-09 – 2002-09-30
Ordinarie
1982-10-03 – 1985-09-29

Riksdagsledamot

Ersättare
1995-01-10 – 1995-10-08
Ersättare
1989-04-03 – 1989-05-04
Ersättare
1987-11-14 – 1987-12-14
Ersättare
1985-10-17 – 1985-11-18

Utrikesutskottet

Ledamot
1995-01-16 – 1998-10-04
Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-29
Ledamot
1998-10-05 – 2002-09-30

Kulturutskottet

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30
Suppleant
1995-01-19 – 1998-10-04
Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Försvarsutskottet

Suppleant
1989-04-03 – 1989-05-04

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1989-04-03 – 1989-05-04

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2001-10-19 – 2002-09-29

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
1995-10-25 – 1995-12-06

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2002-04-18 – 2002-06-04

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Suppleant i Utrikesutskottet 82/83-85/86 och 87/88, Kulturutskottet 82/83-84/85 och 95/96-, Jordbruksutskottet 85/86, 87/88 och 88/89, Försvarsutskottet 88/89, Utrikes-/Försvarsutskottet 95/96. Ledamot av Utrikesutskottet 95/96-.

Bostadsort

Tidaholm

Utbildning

Filosofie kandidat 62, filosofie magister 70. Folkhögskollärare 62-. Rektor för Skara stifts folkhögskola 86-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Skaraborgs läns länsförbund av Moderata samlingspartiet 70-, 2:e vice ordförande 80-, ordförande 92-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Forskningsrådsnämnden 92-00, Nordiska kulturfonden 99-, - Ledamot av bibelkommissionen 85-01, folkhögskolekommittén 88-90, Ledamot av kommittén om ett nationellt kunskapslyft för vuxna 99-00.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Hökensås kommunfullmäktige 71-73. Ledamot av kommunstyrelsen 71-73. Ledamot av valberedningen 71-73, kulturnämnden, vice ordförande 71-73, och valnämnden, ordförande 73. - Ledamot av Tidaholms kommunfullmäktige 74-. Ledamot av skolstyrelsen 74-76, valberedningen 76-79, kulturnämnden, ordförande 80-82, byggnadsnämnden, vice ordförande 89-91, samt barn- och utbildningsnnämnden, ordförande 92-94. - Ledamot av Skaraborgs läns landsting 80-85. Ledamot av kulturnämnden 77-82 och 86-94, ordförande 80-82, vice ordförande 86-91, primärvårdsnämnden i Tidaholm 80-82 och 86-88, ordförande 80-82 och 86-88, samt förtroendenämnden 83-88, 1:e vice ordförande 83-88. Ledamot av styrelsen för stiftelsen Skaraborgs länsmuseum 77-82 och 85-, Skaraborgs länsteater 88- samt Skaraborgs läns teaterförening 86-91.

Föräldrar

Kontraktsprosten Ernst Johan Carlsson och Vera Beata Hjertén

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 2001/02:184 Extraordinära händelser i kommuner och landsting

  Motion 2001/02:K94 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K94 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:184 Extraordinära händelser i kommuner och landsting Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå proposition 2001/02:184. Motivering Regeringen föreslår i propositionen en ny lag om extraordinära händelser i fredstid
  Inlämnad
  2002-06-13
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:KU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av skr. 2001/02:188 Utbildning för kunskap och jämlikhet - regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i förskola, skola och vuxenutbildning

  Motion 2001/02:Ub27 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub27 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:188 Utbildning för kunskap och jämlikhet regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i förskola, skola och vuxenutbildning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 14 2 Skolpolitik vid vägs ände 14 3 Kunskap växer
  Inlämnad
  2002-06-11
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: invandrarflickors deltagande i skolundervisning

  invandrarflickors deltagande i skolundervisning

  Interpellation 2001/02:462 av Hjertén, Lars (m)

  den 26 april Interpellation 2001/02:462 av Lars Hjertén m till utbildningsminister Thomas Östros om invandrarflickors deltagande i skolundervisning Sverige saknar statistik över hur många som inte kan läsa eller skriva, men i en rapport till FN konstaterar tio svenska frivilligorganisationer, däribland svenska FN-förbundet,
  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  utbildningsminister Thomas Östros (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Regeringens förvaltningspolitik, m.m.

  Regeringens förvaltningspolitik, m.m.

  Betänkande 2001/02:KU24

  Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för arbetet med genomförandet av regeringens förvaltningspolitiska handlingsprogram - En förvaltning i demokratins tjänst.
  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  14, 42 minuter
  Beredning
  2002-03-19
  Justering
  2002-05-14
  Debatt
  2002-05-22
  Beslut
  2002-05-22
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: folkbildningens framtid

  folkbildningens framtid

  Interpellation 2001/02:387 av Söderdahl, Willy (v)

  den 19 april Interpellation 2001/02:387 av Willy Söderdahl v till utbildningsminister Thomas Östros om folkbildningens framtid I Folkbildningsrådets verksamhets- och årsberättelse för 2001 kan man läsa att rådet är djupt bekymrat över folkbildningens situation. Jag citerar ur denna: Slå vakt om folkbildningen. Att
  Inlämnad
  2002-04-19
  Besvarare
  utbildningsminister Thomas Östros (S)
 • tandhygienistutbildningen

  Skriftlig fråga 2001/02:1194 av Hjertén, Lars (m)

  den 21 maj Fråga 2001/02:1194 av Lars Hjertén m till utbildningsminister Thomas Östros om tandhygienistutbildningen En fråga som diskuterats flera gånger under de senaste åren är utbildningstiden för tandhygienister. Mycket tyder på att utbildningen i fortsättningen bör omfatta sex terminer för att motsvara de krav
  Inlämnad
  2002-05-21
  Besvarare
  utbildningsminister Thomas Östros (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Förlängd försöksverksamhet vid medborgarkontor

  Förlängd försöksverksamhet vid medborgarkontor

  Betänkande 2001/02:KU30

  Försöksverksamheten med samtjänst vid medborgarkontor förlängs t.o.m. juni 2004. Samtjänsten vid medborgarkontor innebär att statliga myndigheter, en allmän försäkringskassa, ett landsting eller en kommun kan använda varandras personal till att utföra enklare förvaltningsuppgifter (se även 1996/97:KU9 ).
  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  2
  Anföranden och repliker
  2, 1 minuter
  Beredning
  2002-04-02
  Justering
  2002-04-16
  Debatt
  2002-04-25
  Beslut
  2002-04-25
 • skatteregler m.m. för idrottsföreningar och andra ideella föreningar

  Skriftlig fråga 2001/02:1057 av Hjertén, Lars (m)

  den 15 april Fråga 2001/02:1057 av Lars Hjertén m till finansminister Bosse Ringholm om skatteregler m.m. för idrottsföreningar och andra ideella föreningar Idrottsrörelsen spelar en viktig roll för hundratusentals ungdomar i vårt land. Det mesta av arbetet leds av ideella krafter. Kravet på idrottsledare ökar i takt
  Inlämnad
  2002-04-15
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:170 Vissa frågor om koncessionsavgift på televisionens område

  Motion 2001/02:K91 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K91 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:170 Vissa frågor om koncessionsavgift på televisionens område Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå regeringens förslag om ändring i 4 lagen 1992:72 om koncessionsavgift på televisionens och radions område och i
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:KU36
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:161 Rekryteringsbidrag vid vuxenstudier

  Motion 2001/02:Ub22 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub22 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:161 Rekryteringsbidrag vid vuxenstudier 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar avslå proposition 2001/02:161 i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:122 Åtgärder mot kommunalt domstolstrots

  Motion 2001/02:K89 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K89 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:122 Åtgärder mot kommunalt domstolstrots Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av den kommunala verksamheten. Bakgrund Regeringen har i proposition 2001/02:122
  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU27
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av skr. 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor

  Motion 2001/02:K87 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K87 av Per Unckel m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utgångspunkter för Sveriges hållning under EU:s framtidsarbete. 2 Bakgrund I skrivelse 2001/02:115
  Inlämnad
  2002-03-28
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KUU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av skr. 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna

  Motion 2001/02:K80 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K80 av Per Unckel m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hur de mänskliga rättigheterna bör stärkas. 2 Regeringens förslag
  Inlämnad
  2002-02-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • tidig praktik för blivande lärare

  Skriftlig fråga 2001/02:682 av Hjertén, Lars (m)

  den 7 februari Fråga 2001/02:682 av Lars Hjertén m till utbildningsminister Thomas Östros om tidig praktik för blivande lärare Den nya lärarutbildningen, som startade höstterminen 2001, omfattar praktik i större utsträckning än tidigare. Särskilt viktigt har det varit att låta lärarkandidaterna praktisera i början
  Inlämnad
  2002-02-07
  Besvarare
  utbildningsminister Thomas Östros (S)
 • föräldrakooperativ

  Skriftlig fråga 2001/02:680 av Hjertén, Lars (m)

  den 7 februari Fråga 2001/02:680 av Lars Hjertén m till utbildningsminister Thomas Östros om föräldrakooperativ Den s.k. maxtaxan, som börjar tillämpas i år, har redan skapat stora ekonomiska problem för de förskolor och den barnomsorg som inte sker i kommunal regi. Många av dessa drivs som föräldrakooperativ och har
  Inlämnad
  2002-02-07
  Besvarare
  utbildningsminister Thomas Östros (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:82 Ändrade regler om annonser i TV-sändningar

  Motion 2001/02:K71 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K71 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:82 Ändrade regler om annonser i TV-sändningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av reglerna för reklam för olika medier i Sverige. Propositionen
  Inlämnad
  2002-02-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:74 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet

  Motion 2001/02:K56 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K56 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:74 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om ändring av 7 kap. 4 12, 16, 17 och 18 tryckfrihetsförordningen i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen avslår förslaget
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:KU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:64 Vissa tobaksfrågor

  Motion 2001/02:K42 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K42 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:64 Vissa tobaksfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om ändring i 1 kap. 9 TF i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen avslår regeringens förslag till 14 a tobakslagen i enlighet med
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:KU28 2002/03:KU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 1 avslag, ,
 • med anledning av prop. 2001/02:76 Teracom AB - garanti och omstrukturering

  Motion 2001/02:Kr4 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr4 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:76 Teracom AB garanti och omstrukturering 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:76. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ägardirektiv till Teracom AB.
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU7
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Regional samverkan och statlig länsförvaltning

  Regional samverkan och statlig länsförvaltning

  Betänkande 2001/02:KU7

  Det ska i samtliga län fr.o.m. år 2003 kunna bildas kommunala samverkansorgan för regional utveckling. Ett samverkansorgan ska utgöras av ett kommunalförbund där samtliga kommuner i länet är medlemmar och där landstinget kan vara medlem. Samverkansorganen ska utarbeta program för länets utveckling och
  Behandlade dokument
  26
  Förslagspunkter
  22
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  74, 43 minuter
  Beredning
  2001-10-25
  Justering
  2001-12-12
  Debatt
  2002-01-17
  Beslut
  2002-01-17

Filter