Lars Ångström (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms län
Titel
informationschef
Född år
1955
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2006-10-02

Försvarsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Utrikesutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Trafikutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2004-01-30 – 2006-10-02

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2006-05-18 – 2006-06-14
Deputerad
2005-11-22 – 2005-12-07
Deputerad
2004-10-19 – 2004-12-15
Suppleant
2004-05-11 – 2004-05-26
Deputerad
2004-02-05 – 2004-02-18
Suppleant
2003-06-11 – 2003-06-12
Suppleant
2002-12-03 – 2002-12-18
Deputerad
2002-05-31 – 2002-06-12
Deputerad
2002-01-17 – 2002-01-18
Deputerad
2001-10-25 – 2001-12-11
Deputerad
1999-03-23 – 1999-09-13
Deputerad
1998-10-05 – 2002-09-30

Krigsdelegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-20 – 2002-10-14

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Kommunernas prioriteringar vid en pandemi

  Skriftlig fråga 2005/06:1944 av Ångström, Lars (mp)

  den 25 juli Fråga 2005/06:1944 av Lars Ångström mp till statsminister Göran Persson s Kommunernas prioriteringar vid en pandemi Ett antal förberedelser har gjorts av myndigheter och regeringen inför ett utbrott av en pandemi. Ett visst förberedelsearbete har också skett i landsting och kommuner. Myndigheternas
  Inlämnad
  2006-07-25
  Besvarare
  Morgan Johansson (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Klargörande av omständigheterna kring Estonias förlisning

  Klargörande av omständigheterna kring Estonias förlisning

  Interpellation 2005/06:473 av Ångström, Lars (mp)

  den 22 maj Interpellation 2005/06:473 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Klargörande av omständigheterna kring Estonias förlisning Trots att informationen om avtalet mellan ÖB och tullen som möjliggjorde frakt av militärt material på Estonia fanns inom Regeringskansliet och trots att
  Inlämnad
  2006-05-22
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Estonias bogvisir

  Estonias bogvisir

  Interpellation 2005/06:455 av Ångström, Lars (mp)

  den 22 maj Interpellation 2005/06:455 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Estonias bogvisir I riksdagens stora Estoniadebatt den 17 mars 2005 medgav statsrådet Mona Sahlin att det fanns besvärande frågetecken kring den hårt kritiserade haveriutredningen av Estonias förlisning som inte
  Inlämnad
  2006-05-22
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Passagerarfärjan M/S Estonias förlisning

  Passagerarfärjan M/S Estonias förlisning

  Interpellation 2005/06:417 av Järrel, Henrik S (m)

  den 18 maj Interpellation 2005/06:417 av Henrik S Järrel m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Passagerarfärjan M/S Estonias förlisning M/S Estonias förlisning kostade 852 människor livet varav över 500 var svenska medborgare. Förlisningen utgör därmed en av de största civila fartygskatastroferna i svensk
  Inlämnad
  2006-05-18
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Estonia

  Estonia

  Interpellation 2005/06:411 av von der Esch, Björn (kd)

  den 17 maj Interpellation 2005/06:411 av Björn von der Esch kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Estonia Redan vid utfrågningen av statsrådet Mona Sahlin i Konstitutionutskottet den 3 april 2002 ifrågasattes huruvida fartyget var sjövärdigt på sin sista resa. Det hade nämligen framkommit att under utbildning
  Inlämnad
  2006-05-17
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle

  Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle

  Betänkande 2005/06:FöU9

  Riksdagen sade ja till regeringens förslag till ny lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Den nya lagen innehåller bestämmelser som syftar till att kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga
  Behandlade dokument
  29
  Förslagspunkter
  11
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  28, 121 minuter
  Beredning
  2006-04-25
  Justering
  2006-05-09
  Debatt
  2006-05-29
  Beslut
  2006-05-30
 • Utförda dykningar på Estonia år 1994 andra än haverikommissionens egna

  Interpellation 2005/06:456 av Ångström, Lars (mp)

  den 22 maj Interpellation 2005/06:456 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Utförda dykningar på Estonia år 1994 andra än haverikommissionens egna Omedelbart efter Estonias förlisning den 28 september 1994 vidtogs olika aktiviteter vid Estonias vrak som inte skedde under ledning av haverikommissionen.
  Inlämnad
  2006-05-22
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • Klargörande av omständigheterna kring Estonias förlisning

  Interpellation 2005/06:426 av Ångström, Lars (mp)

  den 19 maj Interpellation 2005/06:426 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Klargörande av omständigheterna kring Estonias förlisning Trots att informationen om att den svenska försvarsmakten utnyttjade Estonia för frakt av militärt materiel fanns inom Regeringskansliet var det aldrig någon
  Inlämnad
  2006-05-19
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Reformerad styrning och förvaltning för försvaret

  Reformerad styrning och förvaltning för försvaret

  Betänkande 2005/06:FöU11

  Regeringen har informerat riksdagen om arbetet med att förändra styrningen och förvaltningen för försvaret. Riksdagen erinrade om ett uttalande riksdagen gjorde i höstas om att fler budgetanslag än för närvarande skulle förbättra riksdagens möjligheter att utöva sin finansmakt och bestämma hur medlen
  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  36, 103 minuter
  Beredning
  2006-04-25
  Justering
  2006-05-04
  Debatt
  2006-05-16
  Beslut
  2006-05-17
 • Stillbild från Debatt om förslag: Renovering och modifiering av artillerisystemet Haubits 77B

  Renovering och modifiering av artillerisystemet Haubits 77B

  Betänkande 2005/06:FöU10

  Riksdagen sade ja till regeringens förslag att renovera och uppgradera Haubits 77B-systemet som är den pjäs som ingår i markstridskrafternas artilleri idag. Riksdagen anser att en uppgradering av haubitsarna är det mest lämpliga alternativet till att modernisera artilleriet men framhåller samtidigt att projektet bör omprövas om inte ett utländskt utvecklingssamarbete kommer till stånd.
  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  11, 36 minuter
  Beredning
  2006-04-25
  Justering
  2006-05-04
  Debatt
  2006-05-16
  Beslut
  2006-05-17
 • Stillbild från Debatt om förslag: Sjöfartsfrågor

  Sjöfartsfrågor

  Betänkande 2005/06:TU12

  Riksdagen sade nej till motionsförslag om sjöfartsfrågor från den allmänna motionstiden 2004 och 2005. Motionerna handlade bland annat om säkerhet och miljöskydd i Östersjöområdet, M/S Estonias förlisning, rationaliseringar inom Sjöfartsverket, hamntjänster och nödhamnar. De borgerliga partierna och
  Behandlade dokument
  25
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  17, 77 minuter
  Justering
  2006-04-06
  Debatt
  2006-04-27
  Beslut
  2006-04-27
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Datum
  2006-04-27
 • Förutsättningar för fjärr- och kraftvärmens fortsatta expansion

  Skriftlig fråga 2005/06:1443 av Ångström, Lars (mp)

  den 21 april Fråga 2005/06:1443 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Förutsättningar för fjärr- och kraftvärmens fortsatta expansion Utbyggnaden av fjärrvärmen är en svensk framgångshistoria och en starkt bidragande orsak till att Sverige lyckats minska utsläppen av koldioxid kontinuerligt
  Inlämnad
  2006-04-21
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • med anledning av prop. 2005/06:129 Genomförande av EG-direktiven om överföring av passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier

  Motion 2005/06:Sf29 av Mona Jönsson m.fl. (mp)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige skall ta initiativ till att riva upp beslutet om transportörsansvaret. Riksdagen avslår förslaget om uppgiftsskyldighet under avsnitt 5.4.1. Riksdagen avslår förslaget om ekonomiska sanktioner under avsnitt 5.4.2. Riksdagen avslår
  Inlämnad
  2006-04-05
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2005/06:SfU14
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • Miljöskydd vid EU:s militära insatser

  Interpellation 2005/06:292 av Ångström, Lars (mp)

  den 8 mars Interpellation 2005/06:292 av Lars Ångström mp till försvarsminister Leni Björklund s Miljöskydd vid EU:s militära insatser Miljöskador till följd av krig och konflikter får alltid stor uppmärksamhet efter det att de inträffat men mycket litet har gjorts och görs för att förebygga och nedbringa dem. Miljövårdsberedningen
  Inlämnad
  2006-03-08
  Besvarare
  Leni Björklund (S)
 • Försvarsmiljö, svensk nisch i det europeiska samarbetet

  Interpellation 2005/06:291 av Ångström, Lars (mp)

  den 8 mars Interpellation 2005/06:291 av Lars Ångström mp till försvarsminister Leni Björklund s Försvarsmiljö, svensk nisch i det europeiska samarbetet Efter att Miljöpartiet lyfte fram frågan om Försvarsmaktens ansvar för sin egen miljöförstöring har mycket hänt. FMV:s miljöarbete är främst inriktat på att miljöanpassa
  Inlämnad
  2006-03-08
  Besvarare
  Leni Björklund (S)
 • Miljöarbetet inom försvaret

  Interpellation 2005/06:290 av Ångström, Lars (mp)

  den 8 mars Interpellation 2005/06:290 av Lars Ångström mp till försvarsminister Leni Björklund s Miljöarbetet inom försvaret Riksdagen fattade år 1988 ett beslut som innebär att sektorsansvaret för miljöfrågor fick stor tyngd. I beslutet betonades att alla sektorer i samhället har ett miljöansvar inom sitt verksamhetsområde
  Inlämnad
  2006-03-08
  Besvarare
  Leni Björklund (S)
 • Enhetlig definition av miljöbilar

  Skriftlig fråga 2005/06:845 av Ångström, Lars (mp)

  den 23 januari Fråga 2005/06:845 av Lars Ångström mp till statsrådet Ulrica Messing s Enhetlig definition av miljöbilar Regeringen har nyligen antagit Vägverkets förslag till ny miljöbilsdefinition för statliga myndigheters inköpta och leasade miljöbilar. Definitionen skiljer sig från vissa andra miljöbilsdefinitioner,
  Inlämnad
  2006-01-23
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • med anledning av prop. 2005/06:51 Transport av farligt gods

  Motion 2005/06:Fö3 av Lars Ångström och Åsa Domeij (mp)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av säkerhetsrådgivare i kommuner. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av säkerhetsrådgivare i länsstyrelser. Riksdagen tillkännager för regeringen som
  Inlämnad
  2005-12-15
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2005/06:FöU3
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • Konverteringsbidrag och elanvändning vid uppvärmning

  Skriftlig fråga 2005/06:593 av Ångström, Lars (mp)

  den 9 december Fråga 2005/06:593 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Konverteringsbidrag och elanvändning vid uppvärmning Användningen av biobränsle och olja minskar medan elen ökar vid uppvärmning av bostäder och lokaler, rapporterade Energimyndigheten den 7 november. Den främsta förklaringen
  Inlämnad
  2005-12-09
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)

Filter