Knut Billing (M)

Född år
1939
Avliden
31 maj 2007

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1979-09-30 – 2002-09-30

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1979-09-30 – 1980-10-06

Bostadsutskottet

Ordförande
1998-10-13 – 2002-09-30
Ordförande
1994-10-11 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Ledamot
1983-10-03 – 1985-09-29

EES-utskottet

Suppleant
1992-06-10 – 1993-06-04
Suppleant
1992-06-10 – 1993-06-04

Valberedningen

Ledamot
1992-02-20 – 2002-09-30

Europarådets svenska delegation

Ledamot
1999-01-01 – 2002-12-31
Ledamot
1994-10-17 – 1998-12-31
Ledamot
1993-10-06 – 1994-10-02
Suppleant
1992-04-09 – 1993-10-05

Riksdagens förvaltningskontor

Ledamot
1998-10-13 – 2000-06-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-05

OSSE-delegationen

Suppleant
1995-01-01 – 1998-10-05

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Suppleant
1998-10-21 – 2002-12-18

ESK-delegationen

Suppleant
1994-10-17 – 1994-12-31

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1979- Suppleant i Socialförsäkringsutskottet 79/80, Civilutskottet 79/80 och EES-utskottet 91/92-92/93. Ledamot av Civilutskottet 79/80-82/83 och Bostadsutskottet 83/84-, ordförande 94/95-. Suppleant i Europarådets svenska delegation 91/92-92/93 och 94/95-, Europeiska säkerhetskonferensen/Organisationen för fred och säkerhet i Europa 94/95- och Riksdagens förvaltningsstyrelse 94/95-. Ledamot av Valberedningen 91/92-, Europarådets svenska delegation 93/94 och Talmanskonferensen 94/95-. Ledamot av Riksdagens lokalkommitté 89-94. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 92/93-.

Bostadsort

Järfälla

Utbildning

Studentexamen 61. Studier vid handelshögskolan i Stockholm 62-65. Politisk sekreterare i högerns stadsfullmäktigegrupp i Stockholm 66-67, Högerpartiet/Moderata samlingspartiet i Järfälla 67-73 och Moderata samlingspartiets riksorganisation 74-79, tillika internationell sekreterare 74-79. Politiskt sakkunnig i finansdepartementet 91-94.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Gimo kursgård AB 84-90. - Ledamot av styrelsen för Stockholms stads distrikt av Högerns ungdomsförbund, 2:e vice ordförande 64-65, 1:e vice ordförande 65-66, Järfälla moderata förening, ordförande 71-73 och 90-92, samt Stockholms moderata länsförbund 70-87, ledamot av arbetsutskottet 77-87, vice ordförande 83-87. Ansvarig utgivare av tidningen Länsaktuellt 77-88.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för statens planverk 79-88 och boverket 88-. Nämndeman i fastighetsdomstolen 73-77. - Ledamot av kommittén för de svenska förberedelserna för FN:s konferens om bostads- och bebyggelsemiljö 75-76, bostadssociala delegationen 77-79, kommittén för reavinstuppskov 81-85, utredningen om den statliga rekreations- och turistpolitiken 82-83, verksledningskommittén 83-85 och utredningen om det kommunala inflytandet vid regeringens tillåtlighetsprövning av vissa industrianläggningar 89-90. Särskild utredare ang ett nytt statligt premierat bosparsystem 93-94.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Järfälla kommunfullmäktige 71-. Ledamot av kommunstyrelsen 76-79, vice ordförande 76-79. Ledamot av kulturnämnden 68-70 och 74, miljövårdsrådet 69-70, byggnadsnämnden 74-, ordförande 74-76, 79-82 och 92-, 2:e vice ordförande 83-85, samt valberedningen 74-77.

Föräldrar

Ingenjören Nils Gustaf Erik Billing och Helga Elisabet Söderberg

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Uppskov med behandlingen av ärende

  Uppskov med behandlingen av ärende

  Betänkande 2001/02:BOU15

  Riksdagen beslutade att skjuta upp behandlingen av vissa ärenden till riksmötet 2002/03.

  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  5, 44 minuter
  Justering
  2002-06-04
  Debatt
  2002-06-13
  Beslut
  2002-06-13
 • med anledning av prop. 2001/02:128 Vissa inomhusmiljöfrågor

  Motion 2001/02:Bo27 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo27 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:128 Vissa inomhusmiljöfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att sänka gränsvärdena för radon i befintlig bebyggelse. Riksdagen tillkännager för regeringen sin mening vad i motionen anförs

  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU14
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt

  Motion 2001/02:Bo24 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo24 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att enkel majoritet skall krävas för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen beslutar att

  Inlämnad
  2001-12-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:58 Allmännyttiga bostadsföretag

  Motion 2001/02:Bo17 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo17 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:58 Allmännyttiga bostadsföretag 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förköpsrätt för kooperativa hyresrättsföreningar och allmännyttiga bostadsföretag. 2 Inskränkning

  Inlämnad
  2001-12-13
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:41 Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor

  Motion 2001/02:Bo3 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo3 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:41 Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om presumtion vid passivitet. Riksdagen beslutar att förlänga

  Inlämnad
  2001-11-08
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU3
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): , ,
 • Stockholmsregionen

  Motion 2001/02:N313 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N313 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. m Stockholmsregionen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av åtgärder för att främja fortsatt tillväxt i Stockholmsregionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU1 2001/02:FiU3 2001/02:JuU1 2001/02:NU4 2001/02:SkU14 2001/02:SkU16 2001/02:TU2 2001/02:UbU1 2001/02:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , ,
 • Vindkraften

  Motion 2001/02:Bo248 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo248 av Knut Billing m.fl. m Vindkraften 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om krav på detaljplaneprövning av vindkraftsetableringar i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning för att utreda ansvarsfrågan gällande kostnader,

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • Bostadsrätt

  Motion 2001/02:Bo247 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo247 av Knut Billing m.fl. m Bostadsrätt 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att återinföra kravet på enkel majoritet för ombildning till bostadsrätt i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen beslutar att avskaffa systemet med schablonintäkt för flerbostadshus och

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU13 2001/02:BoU5 2001/02:SkU16
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , ,
 • Bostadsbidragen

  Motion 2001/02:Bo237 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo237 av Knut Billing m.fl. m Bostadsbidragen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att bostadsbidragen bör samordnas med social- och skattepolitiken. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , ,
 • Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

  Motion 2001/02:Bo316 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo316 av Knut Billing m.fl. m Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 18 anslag 21:1 Bostadsbidrag för budgetåret 2002 3 686 000 000 kr. Riksdagen beslutar

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): , ,
 • Studentbostäder

  Motion 2001/02:Bo225 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo225 av Knut Billing m.fl. m Studentbostäder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att inkomst från uthyrning av del i stadigvarande bostad skall vara skattefri i enlighet med vad som anförs i motionen. 1 Riksdagen begär att regeringen genomför en inventering av det statliga

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU1 2001/02:SkU14
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • Markfrågor och planfrågor

  Motion 2001/02:Bo216 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo216 av Knut Billing m.fl. m Markfrågor och planfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om flexibilitet vid kommunal planering. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av lagstiftningen gällande

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU10 2001/02:BoU2 2001/02:BoU6 2001/02:BoU8 2001/02:BoU9 2001/02:MJU8
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): , ,
 • Bosparande

  Motion 2001/02:Bo212 av Knut Billing m.fl. (m, kd, c, fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo212 av Knut Billing m.fl. m, kd, c, fp Bosparande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om sådan lagstiftning som möjliggör slutna bosparkassor i enlighet med vad som anförs i motionen. Slutna bosparkassor Bostaden är av stor betydelse för människors trygghet och välbefinnande.

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Fastighetsbildning

  Motion 2001/02:Bo211 av Knut Billing m.fl. (m, kd, c, fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo211 av Knut Billing m.fl. m, kd, c, fp Fastighetsbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om sådan lagstiftning som innebär att ägarlägenheter omedelbart införs. Riksdagen beslutar om sådan lagstiftning som innebär att tredimensionell fastighetsbildning omedelbart införs.

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2000/01:138 Överföring av fastighetstillbehör

  Motion 2001/02:Bo2 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo2 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 2000/01:138 Överföring av fastighetstillbehör Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att utreda frågan om fastighetstillbehör med en tydligare behovsanalys och med beaktande av den pågående utredningen om tredimensionell fastighetsbildning.

  Inlämnad
  2001-09-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2000/01:Fi21 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi21 av Billing, Knut m med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att investeringsbidrag inte skall anvisas för nybyggnad av hyresrätter. 2 31:12 Investeringsbidrag för nybyggnad av hyresbostäder Regeringen

  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:116 Förlängd giltighetstid för vissa bestämmelser om kommunala bostadsföretag

  Motion 2000/01:Bo9 av Knut Billing m.fl. (m, kd, c, fp)

  Motion till riksdagen 2000/01:Bo9 av Billing, Knut m med anledning av prop. 2000/01:116 Förlängd giltighetstid för vissa bestämmelser om kommunala bostadsföretag 1 Sammanfattning Vi motsätter oss regeringens förslag om en förlängning av den s.k. stopplagen. Förslaget utgör ett exempel på fortsatt bristande respekt

  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:BoU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 2000/01:38 Hållbara Sverige - uppföljning av åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling

  Motion 2000/01:MJ1 av Ingvar Eriksson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ1 av Eriksson, Ingvar m med anledning av skr. 2000/01:38 Hållbara Sverige uppföljning av åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om syftet med kommande skrivelser om Hållbara

  Inlämnad
  2000-11-21
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  -------2000/01:MJU10
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Mark- och planfrågor

  Motion 2000/01:Bo514 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Bo514 av Billing, Knut m Mark- och planfrågor Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om flexibilitet vid kommunal planering. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om expropriation.

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  35
  Utskottsberedning
  -----------------------2000/01:BoU4 2000/01:BoU9 2000/01:MJU3
  Riksdagsbeslut
  (35 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation
 • Vindkraft

  Motion 2000/01:Bo507 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Bo507 av Billing, Knut m Vindkraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagstiftning om vindkraft i enlighet med vad som anförs i motionen. Motiv till vårt förslag I denna motion behandlas lokaliseringen av vindkraft. I den moderata partimotionen

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:BoU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter