Harriet Colliander (NYD)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
Förste antikvarie, senare partiordförande
Född år
1943
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 1994-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1994-04-20 – 1994-10-01
Ledamot
1991-10-07 – 1994-04-17

Kulturutskottet

Suppleant
1993-03-22 – 1994-10-01

Krigsdelegationen

Ledamot
1991-10-14 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppl i Kulturutskottet 93/94. Led av Konstitutionsutskottet 91/92-93/94. Led av Krigsdelegationen 91/92-93/94. Led av Riksdagens biografikommitté 92-94. - Led av nyd-gruppens verkställande utskott 91/92-93/94, gruppledare 93/94.

Bostadsort

Bettna

Utbildning

Flickskola 61. Examen från tekniskt gymnasium 66. Filosofie kandidat 71. Anställd vid Östergötlands länsmuseum, Riksantikvarieämbetet och Södermanlands museum, 1:e antikvarie. Partiordf i Ny Demokrati 94.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av Ny Demokratis partistyrelse 91-94, ordf 94, led av verkställande utskottet 91-94.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Led av grundlagsutredningen inför EG 91-93, regionberedningen 92-93, kyrkoberedningen 93-94 samt utredningen om mål- och strukturfrågor inom det statliga och statsunderstödda museiväsendet 93-94.

Föräldrar

Verkstadschefen Gustaf Holger Ekroth och Frida Anna Elisabet Fredriksson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1993/94:250 Reformering av det allmänna pensionssystemet

  Motion 1993/94:Sf57 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf57 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:250 Reformering av det allmänna pensionssystemet Vår huvudinvändning mot förslaget är att man vill ändra det hittillsvarande kedjebrevssystemet ATP till ett annat system som fortfarande till 88 procent är ett fördelningssystem
  Inlämnad
  1994-05-17
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1993/94:SfU24
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

  Motion 1993/94:Fi31 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi31 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Sammanfattning Sverige är i en akut kris, med hög arbetslöshet, statsfinanserna i obalans och en galopperande statsskuld.
  Inlämnad
  1994-05-10
  Förslag
  92
  Utskottsberedning
  ----------------------------------------------1993/94:FiU20 1993/94:JuU33
  Riksdagsbeslut
  (92 yrkanden): , , 46 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen

  Motion 1993/94:A79 av Harriet Colliander och Laila Strid-Jansson (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:A79 av Harriet Colliander och Laila Strid-Jansson nyd med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen Utgångspunkterna för en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring från den 1 juli 1994 samt finansieringen av kontantförmånerna vid arbetslöshet
  Inlämnad
  1994-05-05
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:AU18
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:214 En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m.

  Motion 1993/94:Bo39 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo39 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:214 En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamheten m.m. Det är tråkigt, när problemen har funnits så länge och en utredning endast har lagt fram ett delbetänkande, att regeringen ändå väljer att lägga
  Inlämnad
  1994-04-19
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:BoU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skriv. 1993/94:238 Redogörelse för vidtagna åtgärder för att stärka det finansiella systemet

  Motion 1993/94:N34 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:N34 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av skr. 1993/94:238 Redogörelse för vidtagna åtgärder för att stärka det finansiella systemet Det finansiella systemet Finanskrisen har inte uppstått av sig själv. En av de viktigaste orsakerna nämns inte alls, nämligen riksbankens agerande
  Inlämnad
  1994-04-19
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:NU18
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:206 Innovationsstöd

  Motion 1993/94:N30 av Harriet Colliander och Bengt Dalström (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:N30 av Harriet Colliander och Bengt Dalström nyd med anledning av prop. 1993/94:206 Innovationsstöd Inledning Betydelsen av att finna former för att stimulera innovationsklimatet i Sverige har vunnit förståelse inom såväl regering som oppositionspartierna under det senaste året. Nyd
  Inlämnad
  1994-04-19
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1993/94:NU25 1993/94:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:222 Förnyat förslag till lagstiftning om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling

  Motion 1993/94:Fi19 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi19 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:222 Förnyat förslag till lagstiftning om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling Regeringen föreslår inte heller denna gång några särskilda tvingande regler om skyldighet att anordna anbudstävlingar.
  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:FiU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skriv. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen

  Motion 1993/94:T58 av Harriet Colliander och Kenneth Attefors (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:T58 av Harriet Colliander och Kenneth Attefors nyd med anledning av skr. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen Propositionen Regeringen redogör för innehållet i de investeringsplaner som Banverket, Vägverket och länsstyrelserna har upprättat för perioden 1994-2003. Ny demokratis
  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:169 Överenskommelse om investeringar i trafikens infrastruktur i Göteborgsregionen

  Motion 1993/94:T54 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:T54 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:169 Överenskommelse om investeringar i trafikens infrastruktur i Göteborgsregionen Propositionen I propositionen framläggs förslag om att regeringen betalar ut bidrag till kollektivtrafiksatsningar samt att lånegarantier
  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:TU34
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:178 Ändring i plan- och bygglagen, m.m.

  Motion 1993/94:Bo21 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo21 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:178 Ändring i plan och bygglagen, m.m. Denna proposition är lagd med anledning av ett delbetänkande och man kan därför allvarligt undra varför regeringen inte avvaktar ett slutbetänkande innan den lägger ett så omfattande
  Inlämnad
  1994-04-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:BoU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling

  Motion 1993/94:A67 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:A67 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling Vi är mycket tveksamma till regeringens målformuleringar för regionalpolitiken. Det kan på goda grunder ifrågasättas om det överordnade målet att öka den enskildes möjligheter att fritt
  Inlämnad
  1994-04-13
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1993/94:AU13
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:167 En effektivare fordonskontroll

  Motion 1993/94:T52 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:T52 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:167 En effektivare fordonskontroll Effektivare fordonskontroll Ny demokrati tillstyrker propositionen enbart vad avser avskaffande av monopolet på den periodiska kontrollbesiktningen för AB Svensk Bilprovning ASBDen kan
  Inlämnad
  1994-04-12
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:TU35
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:126 Svenskundervisning för invandrare (sfi)

  Motion 1993/94:Ub51 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub51 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:126 Svenskundervisning för invandrare sfi Ny demokrati har i flera tidigare motioner, mot bakgrund av Riksrevisionsverkets och Riksdagens revisorers kraftiga kritik, presenterat åtskilliga förslag till förbättrad svenskundervisning
  Inlämnad
  1994-03-23
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1993/94:SfU21 1993/94:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:148 Vårdnadsbidrag

  Motion 1993/94:So47 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:So47 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:148 Vårdnadsbidrag Ny demokrati har i tidigare motioner presenterat sitt förslag till familjepolitik senast i motion 1993/94:So615. Regeringen har nu presenterat sitt slutliga förslag om vårdnadsbidrag. De båda förslagen
  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:160 Ny myndighetsorganisation på radio- och TV-området

  Motion 1993/94:K46 av Harriet Colliander och Simon Liliedahl (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:K46 av Harriet Colliander och Simon Liliedahl nyd med anledning av prop. 1993/94:160 Ny myndighetsorganisation på radio- och TV-området Regeringens förslag går ut på att det bildas två nya myndigheter benämnda Radio- och TV-verket resp Granskningsnämnden för radio och TV. Radio- och TV-
  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:KU37
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:166 Avreglering av järnvägstrafiken och riktlinjer m.m. för SJ:s verksamhet under åren 1994-1996

  Motion 1993/94:T38 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:T38 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:166 Avreglering av järnvägstrafiken och riktlinjer m.m. för SJ:s verksamhet under åren 1994-1996 Av grundläggande betydelse för Ny Demokrati är att politiska beslut skall präglas av sunt förnuft. Vi har en i grunden positiv
  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:TU28
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 2 avslag, 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:147 Jämställdhetspolitiken: Delad makt - delat ansvar

  Motion 1993/94:A43 av Harriet Colliander och Laila Strid-Jansson (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:A43 av Harriet Colliander och Laila Strid-Jansson nyd med anledning av prop. 1993/94:147 Jämställdhetspolitiken: Delad makt delat ansvar Vi kan i allt väsentligt hålla med om vad regeringen anfört beträffande målen för jämställdhetspolitiken avsnitt 4.2Vi menar dock att delmålet lika villkor
  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1993/94:AU17 1993/94:SfU15
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:144 Bostadsbidrag för år 1995

  Motion 1993/94:Bo19 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo19 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:144 Bostadsbidrag för år 1995 Med anledning av vad vi framfört i vår motion 1993/94:Bo250 vill vi med hänvisning till proposition 1993/94:144 upprepa följande. Bostadsbidragens uppgift är att ge ekonomiskt svaga barnfamiljer
  Inlämnad
  1994-03-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:BoU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Parkeringsövervakningen

  Motion 1993/94:T423 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:T423 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Parkeringsövervakning Kraftfulla åtgärder krävs för att minska den penalism som kommunen i form av lapplisor utsätter kommuninnevånarna för. Det är inte rimligt att dessa blåklädda varelser sätter skräck och olustkänslor i skötsamma medborgares vardagsliv.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:TU27
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Kulturpolitiken

  Motion 1993/94:Kr309 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr309 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Kulturpolitiken Innehållsförteckning 1. Ny Demokratis förslag i sammanfattning4 2. De statliga och statsunderstödda museerna4 3. Arkeologisk undersökningsverksamhet4 4. Kultur-ROT5 5. Filmcensur5 6. Presstöd6 7. Moms på det fria ordet6 8. Hemställan
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  40
  Utskottsberedning
  -----------------------1993/94:BoU8 1993/94:KrU19 1993/94:KrU21 1993/94:KrU25 1993/94:KrU26 1993/94:KrU28 1993/94:KU27 1993/94:KU45
  Riksdagsbeslut
  (40 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation

Filter