Hans Hjortzberg-Nordlund (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
docent
Född år
1928
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-10-05 – 2002-09-30

Utbildningsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Utrikesutskottet

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1993-10-06 – 1994-10-01

Socialutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1993-10-06 – 1994-10-01

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Suppleant
1998-10-21 – 2002-12-18

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Suppleant i Utrikesutskottet 93/94- och Socialutskottet 93/94-94/95. Ledamot Utbildningsutskottet 94/95-. Suppleant i styrelsen för Riksbankens jubileumsfond 95/96-.

Bostadsort

Särö

Utbildning

Studentexamen i Kiruna 48. Medicine kandidat vid Göteborgs universitet 53. Underläkare vid psykiatriska kliniken, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, 57-64. Medicine licentiat i Göteborg 59. Forskarassistent i socialmedicin vid Sahlgrenska sjukhuset 64-68 och amanuens där 68-69. Medicine doktor 68 och docent i socialmedicin 69 vid Göteborgs universitet. Klinisk lärare och biträdande överläkare i socialmedicin vid Sahlgrenska sjukhuset 69. Tillförordnad professor i socialmedicin vid Umeå universitet 69-70. Överläkare vid Göteborgs stads förvaltningshälsoråd 71-81. Medical Director vid FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) i Rom 76-80. Överläkare vid Servicehälsan, Carlanderska sjukhuset i Göteborg, 81-89. Förtroendeöverläkare vid Göteborgs allmänna försäkringskassa 89-94.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsstyrelsen i Hallands län 83-91. Nämndeman i försäkringsrätten för södra Sverige 84-85.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Hallands läns landsting/landstingsfulmäktige 82-. Ledamot av landstingets förvaltningsutskott/landstingsstyrelsen 89-94. Ledamot av personalnämnden 83-93.

Litteratur

Bl a Abuse of alcohol in middle-aged men in Göteborg. A social-pshychiatric investigation (1968, doktoravhandling).

Föräldrar

Bergsingenjören Henning Börje Vilhelm H-N och Maja Wallin

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av skr. 2001/02:188 Utbildning för kunskap och jämlikhet - regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i förskola, skola och vuxenutbildning

  Motion 2001/02:Ub27 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub27 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:188 Utbildning för kunskap och jämlikhet regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i förskola, skola och vuxenutbildning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 14 2 Skolpolitik vid vägs ände 14 3 Kunskap växer
  Inlämnad
  2002-06-11
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av skr. 2001/02:166 Barnpolitiken - arbetet med strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter

  Motion 2001/02:So48 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So48 av Chris Heister m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:166 Barnpolitiken arbetet med strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter 1 Sammanfattning Med utgångspunkt i barns och ungdomars utsatthet och sårbarhet försvarar barnkonventionen utifrån barns och ungdomars
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:161 Rekryteringsbidrag vid vuxenstudier

  Motion 2001/02:Ub22 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub22 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:161 Rekryteringsbidrag vid vuxenstudier 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar avslå proposition 2001/02:161 i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av förs. 2001/02:RR17 Riksdagens revisorers förslag angående internationella freds- och hjälpinsatser

  Motion 2001/02:U4 av Bertil Persson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U4 av Bertil Persson m.fl. m med anledning av förs. 2001/02:RR17 Riksdagens revisorers förslag angående internationella freds- och hjälpinsatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär hos regeringen en snabb översyn av resursbehov för Sveriges internationella freds- och hjälpinsatser
  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2002/03:UU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av redog. 2001/02:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under år 2001

  Motion 2001/02:U3 av Bertil Persson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U3 av Bertil Persson m.fl. m med anledning av redog. 2001/02:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under år 2001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om erbjudande till de baltiska länderna
  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:162 Märkningsdirektivet om tobaksvaror

  Motion 2001/02:So46 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So46 av Chris Heister m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:162 Märkningsdirektivet om tobaksvaror Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjlighet att låta myndighet meddela föreskrift enligt 9 tobakslagen 1993:581Riksdagen
  Inlämnad
  2002-04-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption

  Motion 2001/02:L25 av Tuve Skånberg m.fl. (kd, m, c)

  Motion till riksdagen 2001/02:L25 av Tuve Skånberg m.fl. kd, m, c med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2001/02:123. Barnens väl måste gå före Regeringen har förelagt riksdagen en lag om homosexuella pars rätt att prövas som
  Inlämnad
  2002-03-28
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:LU27
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av skr. 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor

  Motion 2001/02:K87 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K87 av Per Unckel m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utgångspunkter för Sveriges hållning under EU:s framtidsarbete. 2 Bakgrund I skrivelse 2001/02:115
  Inlämnad
  2002-03-28
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KUU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av förs. 2001/02:RR14 Den ekonomiska redovisningen av Östersjömiljarderna

  Motion 2001/02:K78 av Bertil Persson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K78 av Bertil Persson m.fl. m med anledning av förs. 2001/02:RR14 Den ekonomiska redovisningen av Östersjömiljarderna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att upplösa Östersjömiljarden och tillföra det ordinarie öststödet
  Inlämnad
  2002-02-14
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:89 Behandling av ofrivillig barnlöshet

  Motion 2001/02:So41 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So41 av Chris Heister m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:89 Behandling av ofrivillig barnlöshet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ackreditering av vårdgivare. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
  Inlämnad
  2002-02-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:51 Bättre tandvårdsstöd för äldre m.m.

  Motion 2001/02:So39 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So39 av Chris Heister m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:51 Bättre tandvårdsstöd för äldre m.m. 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 7 2 Förslag till riksdagsbeslut 8 3 Inledning 8 4 Regeringens tandlösa förslag 9 5 Tillgången på tandläkare 10 6 Konkurrens och prisutveckling 11
  Inlämnad
  2002-02-07
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU14
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:63 De nya läkemedelsförmånerna

  Motion 2001/02:So19 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So19 av Chris Heister m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:63 De nya läkemedelsförmånerna 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 13 2 Förslag till riksdagsbeslut 14 3 Inledning 15 4 Förslag om införande av läkemedelsförmånsnämnd 16 4.1 Förslagets effekter på tillgång och konkurrens 16
  Inlämnad
  2002-01-30
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:64 Vissa tobaksfrågor

  Motion 2001/02:K37 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K37 av Chris Heister m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:64 Vissa tobaksfrågor 1 InnehÃ¥llsförteckning 1 InnehÃ¥llsförteckning 18 2 Förslag till riksdagsbeslut 19 3 Inledning 20 4 Tobak som hÃ
  lsoproblem 20 5 Rökfria miljöer 21 5.1 Rökfria miljöer påfrivillig
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU8
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:44 Biobanker inom hälso- och sjukvården m.m.

  Motion 2001/02:So12 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So12 av Chris Heister m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:44 Biobanker inom hälso- och sjukvården m.m. 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Etiska reflexioner och integritetsproblem 3 5 Definitionen av biobank 4 6 Lagens
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:38 Bildande av ett familjemedicinskt institut

  Motion 2001/02:So10 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So10 av Chris Heister m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:38 Bildande av ett familjemedicinskt institut 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:38. 2 Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 8 2 Innehållsförteckning 8 3 Inledning 9 4 Utbildning,
  Inlämnad
  2001-11-27
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:35 Fristående skolor

  Motion 2001/02:Ub15 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub15 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:35 Fristående skolor 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 10 2 Förslag till riksdagsbeslut 11 3 Regeringens förslag 11 4 En elevfientlig utbildningspolitik 12 5 Dagens situation 12 5.1 En förändrad skolvärld 12 5.2
  Inlämnad
  2001-11-07
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:14 Hälsa, lärande och trygghet

  Motion 2001/02:Ub9 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub9 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:14 Hälsa, lärande och trygghet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att samla ansvaret för hälsokontroller m.m. för alla sexåringar inom skolhälsovården. Riksdagen
  Inlämnad
  2001-11-02
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU6
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:27 Likabehandling av studenter i högskolan

  Motion 2001/02:Ub7 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub7 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:27 Likabehandling av studenter i högskolan 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett fortsatt arbete för en samordnad diskrimineringslagstiftning. Riksdagen tillkännager
  Inlämnad
  2001-10-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Statsbidraget till Göteborgsoperan

  Motion 2001/02:Kr311 av Anita Sidén m.fl. (m, kd, c, fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr311 av Anita Sidén m.fl. m, kd, c, fp Statsbidraget till Göteborgsoperan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om statsbidraget till Göteborgsoperan. Motivering Ett tydligt inslag i scenkonstens utveckling under 1990-talet
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Göteborgsmusiken - Flygvapnets Musikkår

  Motion 2001/02:Kr228 av Lennart Fridén m.fl. (m, kd, s, fp, mp, v, c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr228 av Lennart Fridén m.fl. m, kd, s, fp, mp, v, c Göteborgsmusiken Flygvapnets Musikkår Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att åtgärder måste vidtagas för att säkra en fortsatt verksamhet hos Göteborgsmusiken Flygvapnets Musikkår. Motivering
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,

Filter