Ewy Möller (M)

Född år
1927
Avliden
23 januari 1991

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1981-10-05 – 1991-01-23

Lagutskottet

Ledamot
1988-10-10 – 1991-01-23

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1979-81. Rdl 1981-91. Suppl i Skatteutskottet 79/80-80/81 och 82/83-90/91, Civilutskottet 79/80-80/81, Kulturutskottet 81/82, Försvarsutskottet 81/82, Socialutskottet 82/83-84/85 och Lagutskottet 85/86-87/88. Led av Lagutskottet 88/89-90/91.

Bostadsort

Västervik

Utbildning

Bokhandelsbiträde i Hässleholm 44-45 och Borås 45-48. Sekreterarutbildning 46-47. Anställd vid Konsum Kristianstad 49-51 och Försäkringsbolaget Valands kontor i Västervik 55-76.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Västerviks moderata kvinnoförening, ordf 70-88, Västerviks moderata förening 73-88, Kalmar länsförbund av Moderata samlingspartiet 76-88 och Kalmar länsförbund av Moderata kvinnoförbundet 85-88.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Led av länsskolnämnden i Kalmar län 76-79 och besvärsnämnden för rättshjälpen 86-90. Nämndeman i länsrätten i Kalmar län 78-91. - Led av artistbeskattningskommittén 85-89 och kommittén om ideell skada 89-91.

Kommunala uppdrag

Led av Västerviks kommunfullmäktige 74-91, 2:e vice ordf 89-91. Led av kommunstyrelsen 76-85. Led av biblioteksstyrelsen 71-73, valnämnden 74-91 och sociala centralnämnden 77-79.

Föräldrar

Bagarmästaren Axel Nilsson och Edith Paulina Olsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Rättshjälp åt småföretagare

  Motion 1990/91:Ju711 av Ewy Möller och Mona Saint Cyr (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju711 av Ewy Möller och Mona Saint Cyr m Rättshjälp åt småföretagare Nuvarande rättstillämpning i rättshjälpslagen är ibland alltför restriktiv. Så upplevs den i praktisk tillämpning. En enmansföretagare t.ex. kan mycket väl råka minst lika illa ut ekonomiskt som någon löntagare, inbäddad
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JuU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Rättshjälp vid bodelning

  Motion 1990/91:Ju710 av Mona Saint Cyr och Ewy Möller (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju710 av Mona Saint Cyr och Ewy Möller m Rättshjälp vid bodelning När reglerna om allmän rättshjälp vid bodelning ändrades 1 juli 1988 förutsåg lagstiftarna uppenbarligen inte, att begränsningarna skulle komma att drabba speciellt kvinnor i stor utsträckning. Den praktiska tillämpningen
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JuU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Rattfylleri

  Motion 1990/91:Ju604 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju604 av Rolf Dahlberg m.fl. m Rattfylleri I samband med att riksdagen behandlade regeringens proposition om ändringar i trafiknykterhetslagstiftningen väckte vi i oktober 1989 motion 1989/90:Ju4, till vilken vi hänvisar. Vi motsatte oss då förslagen i regeringens proposition. Regeringens
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -----1990/91:JuU35 1991/92:JuU2
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Ersättning till neurosedynskadade m.fl.

  Motion 1990/91:Sf316 av Ewy Möller och Gullan Lindblad (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf316 av Ewy Möller och Gullan Lindblad m Ersättning till neurosedynskadade m.fl. Den 5 november 1969 träffades förlikningsavtal mellan AB Astra och representanter för neurosedynskadade barn om viss årlig ersättning till de drabbade. Genom lag om skattefrihet för ersättning till neurosedynskadade,
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Flexibelt uttag av arbetstid under olika perioder i livet

  Motion 1990/91:A268 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:A268 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Flexibelt uttag av arbetstid under olika perioder i livet Att kunna anpassa uttaget av arbetstid efter familjens och barnens behov är en mycket viktig fråga för föräldrar till små barn. Även under andra perioder av livet är detta dock viktigt för att
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Förbättra för pensionärerna

  Motion 1990/91:Sf270 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf270 av Sten Svensson m.fl. m Förbättra för pensionärerna Sammanfattning I ett flertal motioner har Moderata Samlingspartiet varnat för att tusentals pensionärer, främst ensamstående utan eller med låg ATP, skulle komma att leva på eller under existensminimum genom de skattehöjningar
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Kvinnors arbetsmarknad, m.m.

  Motion 1990/91:A807 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:A807 av Gullan Lindblad m.fl. m Kvinnors arbetsmarknad, m.m. Måste kvinnor vara offentliganställda Kvinnor arbetar utom hemmet nästan lika mycket som männen. Men det är stor skillnad på mäns och kvinnors arbetsmarknad och lönevillkor Nästan 60 procent av kvinnorna 1 154 000 arbetar inom
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:AU17
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Det parlamentariska jämställdhetsarbetet

  Motion 1990/91:A806 av Görel Bohlin m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:A806 av Görel Bohlin m.fl. m Det parlamentariska jämställdhetsarbetet I strävan att förändra attityder och få bort fördomar om vad som passar sigför män respektive kvinnor får man räkna med ett mödosamt arbete och en avsevärd tidsåtgång. Det krävs ett växelspel mellan attitydpåverkan och
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bättre villkor för idrotten

  Motion 1990/91:Kr513 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Kr513 av Bo Lundgren m.fl. m Bättre villkor för idrotten Innehåll 1. Inledning 2 2. Idrottsrörelsens ställning 2 3. Idrottens roll i utbildningen 3 4. Idrott vid militärtjänstgöringen 4 5. Handikappidrott 4 6. Dopingproblemet 5 7. Skatteomläggningen och budgetpropositionen 5 8. Idrotten
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1990/91:KrU17 1990/91:KrU18
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Rättssäkerhet vid beskattning

  Motion 1990/91:Sk811 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk811 av Bo Lundgren m.fl. m Rättssäkerhet vid beskattning Inledning En väl fungerande skattelagstiftning förutsätter att medborgarna känner lojalitet med systemet. Ett orimligt högt skattetryck, ett komplicerat och ibland orättvist system som skapar konkurrrenssnedvridande effekter
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  42
  Utskottsberedning
  ---------------------1990/91:SkU14 1990/91:SkU21 1990/91:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (42 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation
 • Avskaffande av löneskatt för pensionärer, m.m.

  Motion 1990/91:Sk351 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk351 av Sten Svensson m.fl. m Avskaffande av löneskatt för pensionärer, m.m. Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Sf270 hemställs 1. att riksdagen beslutar avskaffa den särskilda löneskatten för pensionärer fr.o.m. inkomståret 1992, 2. att riksdagen beslutar
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:SkU17
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Det allmännas skadeståndsansvar

  Motion 1990/91:L610 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:L610 av Bo Lundgren m.fl. m Det allmännas skadeståndsansvar Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Sk811 hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag om skadeståndsregler vid felaktig myndighetsutövning i enlighet med vad i motionen anförts. Stockholm
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:LU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Retroaktiv lagstiftning m.m.

  Motion 1990/91:K225 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:K225 av Bo Lundgren m.fl. m Retroaktiv lagstiftning m.m. Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Sk811 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förbud mot retroaktiv lagstiftning. Stockholm den 21 januari 1991
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:KU46
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:58 Psykiatrisk tvångsvård, m.m.

  Motion 1990/91:Ju15 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju15 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:58 Psykiatrisk tvångsvård, m.m. 1. Sammanfattning Det har riktats kritik mot nuvarande system vad gäller behandling av psykiskt störda lagöverträdare. Kritiken har bland annat gällt följande frågor. Påföljden för en psykiskt
  Inlämnad
  1990-12-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JuU34
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:56 Tillfällig höjning av fastighetsskatten, m.m.

  Motion 1990/91:Sk42 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk42 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:56 Tillfällig höjning av fastighetsskatten, m.m. I propositionen föreslås en höjning av den statliga fastighetsskatten och vissa andra åtgärder på skatteområdet. Höjd fastighetsskatt Regeringen föreslår att fastighetsskatten för
  Inlämnad
  1990-11-23
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:SkU11
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:54 Kvarvarande frågor i reformeringen av inkomst- och företagsbeskattningen, m.m.

  Motion 1990/91:Sk33 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Dokument
  Inlämnad
  1990-11-23
  Förslag
  78
  Utskottsberedning
  ---------------------------------------1990/91:SkU10
  Riksdagsbeslut
  (78 yrkanden): , , 39 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:53 Lag om folkbokföringsregister, m.m.

  Motion 1990/91:Sk23 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk23 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:53 Lag om folkbokföringsregister, m.m. I propositionen läggs fram förslag om register för folkbokföringsverksamheten som från och med den 1 juli 1991 skall föras med hjälp av ADB. I propositionen anges också hur arbetet med folkbokföringen
  Inlämnad
  1990-11-21
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:SkU9
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:46 Nya omprövningsregler vid uppbörd av inkomstskatter och socialavgifter m.m.

  Motion 1990/91:Sk20 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk20 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:46 Nya omprövningsregler vid uppbörd av inkomstskatter och socialavgifter m.m. I propositionen föreslås nya regler för omprövning vid uppbörden av inkomstskatter och socialavgifter m.m. De föreslagna reglerna bygger på en översyn
  Inlämnad
  1990-11-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SkU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:47 Vissa frågor inför allmän fastighetstaxering år 1992

  Motion 1990/91:Sk15 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk15 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:47 Vissa frågor inför allmän fastighetstaxering år 1992 År 1992 genomförs enligt riksdagsbeslut allmän fastighetstaxering av jordbruksfastigheter lantbruksenheterI föreliggande proposition föreslås vissa ändringar i bestämmelserna
  Inlämnad
  1990-11-12
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:SkU6
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:18 Ansvaret för skolan

  Motion 1990/91:Ub29 av Anders G Högmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub29 av Anders G Högmark m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:18 Ansvaret för skolan I regeringens proposition om Ansvaret för skolan betonas kraftigt det framtida behovet av uppföljning, utvärdering och tillsyn på skolområdet. Moderata samlingspartiet har under hela 1980- talet konsekvent
  Inlämnad
  1990-10-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:UbU4
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter