Eva Björne (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
fil.mag.
Född år
1934
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 1998-10-05
Ordinarie
1988-10-02 – 1991-09-29

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Utrikesutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Lagutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Suppleant i Lagutskottet 88/89-90/91 och 94/95- samt Utrikesutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Jordbruksutskottet 94/95-.

Bostadsort

Alnö

Utbildning

Folkskollärarexmen 58. Diverse lärartjänster 58-73. Filosofie magister 68. Utbildningsman vid arbetsmarknadsutbildningen i Sundsvall 73-82. Filosofie kandidat 74. Byrådirektör vid Sundsvall/Härnösands högskola 82-85. Politisk sekreterare i Västernorrlands läns landsting 85. Oppositionskommunalråd i Sundsvall 86-88.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Post- och Kreditbanken i Sundsvall 86-88. Skandinaviska Enskilda banken lokal 92-94

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av nedrustningsdelegationen 90-91, länsarbetsnämnden i Västernorrlands län och rättshjälpsnämnden 91-.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Sundsvalls kommunfullmäktige 77-. Ledamot av kommunstyrelsen 85-88 och 91-94, samt dess arbetsutskott 86-88 och 91-94. Ledamot av sociala centralnämnden 74-79, centrala byggnadskommittén 80-82, pensionärsrådet 83-85, sysselsättningsdelegationen 83-85, valberedningen 85-88 samt invandrings- och flyktingutskottet 85. - Ledamot av styrelsen för Sundsvalls kommuns industrifastighets AB och Stadsbacken AB 93-.

Föräldrar

Landsfiskalen Erik Bertil Björne och tandsköterskan Elsie Margit Linnéa Scharin

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1997/98:156 Kassettersättning

  Motion 1997/98:L27 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:L27 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:156 Kassettersättning 1 Sammanfattning I syfte att något kompensera upphovsmännen för den redan tillåtna privatkopieringen av deras skyddade verk föreslår regeringen att det i lagen 1960:729 om upphovsrätt till litterära och konstnärliga
  Inlämnad
  1998-05-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:LU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi48 av Göte Jonsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi48 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen anger regeringen att man på skatteområdet bör överväga särskilda insatser för att ytterligare stimulera entreprenörskap och företagande.Regeringen skriver vidare att: Möjliga
  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:105 Det allmännas skadeståndsansvar

  Motion 1997/98:L25 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:L25 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:105 Det allmännas skadeståndsansvar 1 Sammanfattning I propositionen föreslås bl.a. en ny lag om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder LEFFörslaget innebär ökade möjligheter att i vissa fall få ersättning från
  Inlämnad
  1998-04-08
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:LU27
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:90 Följdlagstiftning till miljöbalken m.m.

  Motion 1997/98:Jo50 av Göte Jonsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo50 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:90 Följdlagstiftning till miljöbalken m.m. Inledning Moderata samlingspartiet har i partimotionen 1997/98:JoU32 lämnat synpunkter på regeringens förslag till miljöbalk i propositionen 1997/97:45. Partimotionen är mycket omfattande
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1997/98:JoU25
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:139 Ändringar i fiskelagen, m.m.

  Motion 1997/98:Jo45 av Göte Jonsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo45 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:139 Ändringar i fiskelagen, m.m. I propositionen föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få möjlighet att föreskriva att fiskefartyg ska ha utrustning som automatiskt via satellit överför information
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:JoU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:142 Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen

  Motion 1997/98:Jo54 av Göte Jonsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo54 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:142 Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen Propositionens syfte är att lägga fast riktlinjerna för Sveriges agerande när det gäller att förändra jordbruks- och livsmedelspolitiken
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:JoU23
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:99 Aktiebolagets organisation

  Motion 1997/98:L19 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:L19 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:99 Aktiebolagets organisation 1 Sammanfattning I propositionen föreslås ändringar i aktiebolagslagens bestämmelser om bl.a. styrelse, bolagsstämma, revision och skadeståndsansvar. Förslagen härrör i stort från den parlamentariskt
  Inlämnad
  1998-03-20
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:LU26
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1997/98:67 Konsumenterna och miljön - en handlingsplan för hållbar utveckling

  Motion 1997/98:L14 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:L14 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av skr. 1997/98:67 Konsumenterna och miljön en handlingsplan för hållbar utveckling 1 Sammanfattning I skrivelsen redogör regeringen för vilka miljömål som bör gälla för konsumentpolitiken. Regeringens centrala mål är att få till stånd konsumtions-
  Inlämnad
  1998-03-17
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:LU21
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:48 Ändringar i livsmedelslagen m.fl. lagar

  Motion 1997/98:Jo40 av Göte Jonsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo40 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:48 Ändringar i livsmedelslagen m. fl. lagar Förslaget innebär bl.a. att regeringen får ökade möjligheter att ta ut avgifter från jordbruksföretagen för att täcka myndigheternas kostnader. Moderata samlingspartiet anser att utvecklingen
  Inlämnad
  1998-02-20
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:JoU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • volymmakt i arbetsmarknadspolitiken

  Skriftlig fråga 1997/98:767 av Björne, Eva (m)

  Fråga 1997/98:767 av Eva Björne m till arbetsmarknadsministern om volymmakt i arbetsmarknadspolitiken Statistiska centralbyrån har på uppdrag av Arbetsmarknadsstyrelsen gjort en intern utvärdering av hur personalen vid arbetsförmedlingarna klarat sina arbetsuppgifter. I utvärderingen visas att af-personalen i Västernorrlands
  Inlämnad
  1998-05-19
  Besvarare
  arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)
 • den elintensiva industrin

  Skriftlig fråga 1997/98:190 av Björne, Eva (m)

  Fråga 1997/98:190 av Eva Björne m till näringsministern om den elintensiva industrin Akzo Nobelföretaget Eka Chemicals har beslutat att bygga ut kloratproduktionen i Mo i Rana i Norge i stället för i Stockvik eller Alby i Medelpad. Anledningen är att energiläget i Norge är mycket säkrare än i Sverige. Företaget har
  Inlämnad
  1997-11-27
  Besvarare
  statsrådet Thomas Östros (S)
 • handeln med premieobligationer

  Skriftlig fråga 1997/98:412 av Björne, Eva (m)

  Fråga 1997/98:412 av Eva Björne m till finansministern om handeln med premieobligationer I början av år 1995 ställde jag en fråga till dåvarande finansministern angående bankpersonals nonchalans vid transaktioner med premieobligationer som spärrats på grund av stöld. I frågesvaret svarade ministern bl.a. att han ämnade
  Inlämnad
  1998-02-05
  Besvarare
  finansminister Erik Åsbrink (S)
 • med anledning av prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge

  Motion 1997/98:L8 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:L8 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge 1 Sammanfattning I syfte att bana väg för ökad användning av gemensam vårdnad föreslår regeringen en rad ändringar i föräldrabalken. Ett annat syfte är att förhindra domstolsprocesser rörande barn.
  Inlämnad
  1997-11-21
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:LU12
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:39 Förlängd tid för ökning av aktiekapital i privata aktiebolag

  Motion 1997/98:L2 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:L2 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:39 Förlängd tid för ökning av aktiekapital i privata aktiebolag 1 Sammanfattning Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 1995 skall aktiekapitalet i privata aktiebolag uppgå till minst 100 000 kronor i stället för som
  Inlämnad
  1997-11-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:LU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Alternativa energikällor

  Motion 1997/98:N210 av Eva Björne (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:N210 av Eva Björne m Alternativa energikällor Under fem år finns medel avsatta till femtonprocentiga investeringsstöd för byggande av vindkraftverk. Till den som producerar vindkraftsel så kallad grön el betalas en miljöbonus om 13,8 öre per kWh. Nivån på miljöbonusen är kopplad till elskatten
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:BoU6 1997/98:NU2
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Franchising

  Motion 1997/98:L903 av Eva Björne (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:L903 av Eva Björne m Franchising Av de nya företag som bildas är många så kallade franchiseföretag. Det innebär att en franchisegivare upplåter till en eller flera franchisetagare rätten att sälja varor eller tjänster som tillhandahålls av franchisegivaren. Franchisetagaren är egen företagare
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:LU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Uppfinnares villkor

  Motion 1997/98:L801 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:L801 av Rolf Dahlberg m.fl. m Uppfinnares villkor Sverige har sedan flera år en alltför låg tillväxt i synnerhet de små och medelstora företagen saknar, generellt sett, tillräckligt goda existensvillkor. Många regleringar, skatter och avgifter bromsar initiativ, arbetslust och expansionsvilja.
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:LU16
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Produktsäkerhetslagen

  Motion 1997/98:L704 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:L704 av Rolf Dahlberg m.fl. m Produktsäkerhetslagen Bakgrund Frågan om produktsäkerhetslagens tillämpningsområde har varit föremål för riksdagsbehandling vid flera tillfällen. Successivt har lagen utvidgats och skärpts vad gäller ansvarsförhållandet för varor och tjänster som är avsedda
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:LU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Konsumentorganisationer

  Motion 1997/98:L702 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:L702 av Rolf Dahlberg m.fl. m Konsumentorganisationer Konsumenten har en avsevärt starkare ställning i en marknadsekonomi än i en planekonomi. I en marknadsekonomi fattas de ekonomiska besluten av de direkt berörda. Marknadsekonomi ger konsumenterna makt att välja och välja bort. Marknadsekonomi
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:LU21
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Arvsrätt för kusiner

  Motion 1997/98:L406 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:L406 av Rolf Dahlberg m.fl. m Arvsrätt för kusiner 1 Bakgrund Under föregående riksmöte motionerade vi moderater om att återinföra arvsrätt för kusiner. Vi har därefter fått många reaktioner från allmänheten i detta ärende. För oss står det helt klart att många människor lever i tron att
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:LU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter