Eva Björne (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Moderaterna
Titel
fil.mag.
Född år
1934
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 1998-10-05
Ordinarie
1988-10-02 – 1991-09-29

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Utrikesutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Lagutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Suppleant i Lagutskottet 88/89-90/91 och 94/95- samt Utrikesutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Jordbruksutskottet 94/95-.

Bostadsort

Alnö

Utbildning

Folkskollärarexmen 58. Diverse lärartjänster 58-73. Filosofie magister 68. Utbildningsman vid arbetsmarknadsutbildningen i Sundsvall 73-82. Filosofie kandidat 74. Byrådirektör vid Sundsvall/Härnösands högskola 82-85. Politisk sekreterare i Västernorrlands läns landsting 85. Oppositionskommunalråd i Sundsvall 86-88.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Post- och Kreditbanken i Sundsvall 86-88. Skandinaviska Enskilda banken lokal 92-94

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av nedrustningsdelegationen 90-91, länsarbetsnämnden i Västernorrlands län och rättshjälpsnämnden 91-.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Sundsvalls kommunfullmäktige 77-. Ledamot av kommunstyrelsen 85-88 och 91-94, samt dess arbetsutskott 86-88 och 91-94. Ledamot av sociala centralnämnden 74-79, centrala byggnadskommittén 80-82, pensionärsrådet 83-85, sysselsättningsdelegationen 83-85, valberedningen 85-88 samt invandrings- och flyktingutskottet 85. - Ledamot av styrelsen för Sundsvalls kommuns industrifastighets AB och Stadsbacken AB 93-.

Föräldrar

Landsfiskalen Erik Bertil Björne och tandsköterskan Elsie Margit Linnéa Scharin

Sagt och gjort

 • med anledning av prop. 1997/98:156 Kassettersättning

  Motion 1997/98:L27 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:L27 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:156 Kassettersättning 1 Sammanfattning I syfte att något kompensera upphovsmännen för den redan tillåtna privatkopieringen av deras skyddade verk föreslår regeringen att det i lagen 1960:729 om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

  Inlämnad
  1998-05-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:LU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi48 av Göte Jonsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi48 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen anger regeringen att man på skatteområdet bör överväga särskilda insatser för att ytterligare stimulera entreprenörskap och företagande.Regeringen skriver vidare att: Möjliga

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:105 Det allmännas skadeståndsansvar

  Motion 1997/98:L25 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:L25 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:105 Det allmännas skadeståndsansvar 1 Sammanfattning I propositionen föreslås bl.a. en ny lag om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder LEFFörslaget innebär ökade möjligheter att i vissa fall få ersättning från

  Inlämnad
  1998-04-08
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:LU27
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:90 Följdlagstiftning till miljöbalken m.m.

  Motion 1997/98:Jo50 av Göte Jonsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo50 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:90 Följdlagstiftning till miljöbalken m.m. Inledning Moderata samlingspartiet har i partimotionen 1997/98:JoU32 lämnat synpunkter på regeringens förslag till miljöbalk i propositionen 1997/97:45. Partimotionen är mycket omfattande

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1997/98:JoU25
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:139 Ändringar i fiskelagen, m.m.

  Motion 1997/98:Jo45 av Göte Jonsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo45 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:139 Ändringar i fiskelagen, m.m. I propositionen föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få möjlighet att föreskriva att fiskefartyg ska ha utrustning som automatiskt via satellit överför information

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:JoU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:142 Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen

  Motion 1997/98:Jo54 av Göte Jonsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo54 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:142 Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen Propositionens syfte är att lägga fast riktlinjerna för Sveriges agerande när det gäller att förändra jordbruks- och livsmedelspolitiken

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:JoU23
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:99 Aktiebolagets organisation

  Motion 1997/98:L19 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:L19 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:99 Aktiebolagets organisation 1 Sammanfattning I propositionen föreslås ändringar i aktiebolagslagens bestämmelser om bl.a. styrelse, bolagsstämma, revision och skadeståndsansvar. Förslagen härrör i stort från den parlamentariskt

  Inlämnad
  1998-03-20
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:LU26
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1997/98:67 Konsumenterna och miljön - en handlingsplan för hållbar utveckling

  Motion 1997/98:L14 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:L14 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av skr. 1997/98:67 Konsumenterna och miljön en handlingsplan för hållbar utveckling 1 Sammanfattning I skrivelsen redogör regeringen för vilka miljömål som bör gälla för konsumentpolitiken. Regeringens centrala mål är att få till stånd konsumtions-

  Inlämnad
  1998-03-17
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:LU21
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:48 Ändringar i livsmedelslagen m.fl. lagar

  Motion 1997/98:Jo40 av Göte Jonsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo40 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:48 Ändringar i livsmedelslagen m. fl. lagar Förslaget innebär bl.a. att regeringen får ökade möjligheter att ta ut avgifter från jordbruksföretagen för att täcka myndigheternas kostnader. Moderata samlingspartiet anser att utvecklingen

  Inlämnad
  1998-02-20
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:JoU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • volymmakt i arbetsmarknadspolitiken

  Skriftlig fråga 1997/98:767 av Björne, Eva (m)

  Fråga 1997/98:767 av Eva Björne m till arbetsmarknadsministern om volymmakt i arbetsmarknadspolitiken Statistiska centralbyrån har på uppdrag av Arbetsmarknadsstyrelsen gjort en intern utvärdering av hur personalen vid arbetsförmedlingarna klarat sina arbetsuppgifter. I utvärderingen visas att af-personalen i Västernorrlands

  Inlämnad
  1998-05-19
  Besvarare
  arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)
 • handeln med premieobligationer

  Skriftlig fråga 1997/98:412 av Björne, Eva (m)

  Fråga 1997/98:412 av Eva Björne m till finansministern om handeln med premieobligationer I början av år 1995 ställde jag en fråga till dåvarande finansministern angående bankpersonals nonchalans vid transaktioner med premieobligationer som spärrats på grund av stöld. I frågesvaret svarade ministern bl.a. att han ämnade

  Inlämnad
  1998-02-05
  Besvarare
  finansminister Erik Åsbrink (S)
 • den elintensiva industrin

  Skriftlig fråga 1997/98:190 av Björne, Eva (m)

  Fråga 1997/98:190 av Eva Björne m till näringsministern om den elintensiva industrin Akzo Nobelföretaget Eka Chemicals har beslutat att bygga ut kloratproduktionen i Mo i Rana i Norge i stället för i Stockvik eller Alby i Medelpad. Anledningen är att energiläget i Norge är mycket säkrare än i Sverige. Företaget har

  Inlämnad
  1997-11-27
  Besvarare
  statsrådet Thomas Östros (S)
 • med anledning av prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge

  Motion 1997/98:L8 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:L8 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge 1 Sammanfattning I syfte att bana väg för ökad användning av gemensam vårdnad föreslår regeringen en rad ändringar i föräldrabalken. Ett annat syfte är att förhindra domstolsprocesser rörande barn.

  Inlämnad
  1997-11-21
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:LU12
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:39 Förlängd tid för ökning av aktiekapital i privata aktiebolag

  Motion 1997/98:L2 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:L2 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:39 Förlängd tid för ökning av aktiekapital i privata aktiebolag 1 Sammanfattning Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 1995 skall aktiekapitalet i privata aktiebolag uppgå till minst 100 000 kronor i stället för som

  Inlämnad
  1997-11-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:LU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Tibet

  Motion 1997/98:U605 av Eva Björne (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:U605 av Eva Björne m Tibet Motion till riksdagen 1997/98:U605 av Eva Bj�rne m Tibet Tibet var ett sj�lvst�ndigt land n�r Kina 1949 invaderade och tog ver makten i landet. Dalai Lama var stats�verhuvud och buddismen pr�glade landet. I dag har mer n 6 000 kloster, tempel och religi�sa

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skatteförvaltningens organisation

  Motion 1997/98:Sk811 av Eva Björne och Åke Sundqvist (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk811 av Eva Björne och Åke Sundqvist m Skatteförvaltningens organisation I den pågående omorganisationen av skatteförvaltningen kommer Västernorrlands län och Jämtlands län att bilda en region. I proposition 1997/98:1 föreslår regeringen att av regionalpolitiska skäl skall sätesort för

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SkU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Civilingenjörsutbildning vid Mitthögskolan

  Motion 1997/98:Ub410 av Eva Björne m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub410 av Eva Björne m.fl. m Civilingenjörsutbildning vid Mitthögskolan Vid Mitthögskolan har sedan mitten av 80-talet fem längre tekniska program utvecklats. De omfattar 160180 poäng som med en bättre forskningsanknytning skulle kunna utvecklas till fullständiga civilingenjörsutbildningar.

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Genteknikens möjligheter

  Motion 1997/98:Jo510 av Bertil Persson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo510 av Bertil Persson m.fl. m Genteknikens möjligheter Agenda 21 handlingsprogrammet inför det 21:a århundradet från Rio 1992 visar en stor utvecklingsoptimism inför den moderna biotekniken. Fattigdoms- och utvecklingsproblem, miljö- och resursproblem kan i många fall lösas med bioteknik.

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:JoU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Produktionsskatten på el

  Motion 1997/98:Sk724 av Eva Björne (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk724 av Eva Björne m Produktionsskatten på el Den elintensiva industrin använder el som en råvara i produktionen. Trots detta tvingas den betala elskatt, produktionsskatt på el som gör produktionen så kostsam att den på sikt måste läggas ned. I dag, hösten 1997, går produktionen vid t ex

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SkU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Återtagande av bensinskattehöjningen

  Motion 1997/98:Sk304 av Åke Sundqvist m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk304 av Åke Sundqvist m.fl. m Återtagande av bensinskattehöjningen I vårt land, framför allt i Norrlandslänen och andra delar av landet där arbetstillfällen försvunnit, är bilen en nödvändighet för många människors försörjning. Den kollektiva trafiken är över huvud taget inte tillgänglig

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter