Claus Zaar (NYD)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
Konsult
Född år
1945
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 1994-10-02

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Utbildningsutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Utbildningsutskottet 91/92-93/94 och Jordbruksutskottet 91/92-93/94.

Bostadsort

Knivsta

Utbildning

Lärarhögskola. Handelslärare. Konsult.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av referensgrupp till utredningen om fiskerinäringens utvecklingsmöjligheter 92-93.

Föräldrar

Fabriksarbetaren Clarence Artur Hilding Zaar och Signhild Hellström

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1993/94:250 Reformering av det allmänna pensionssystemet

  Motion 1993/94:Sf55 av Claus Zaar (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf55 av Claus Zaar nyd med anledning av prop. 1993/94:250 Reformering av det allmänna pensionssystemet Sverige är i en akut kris med finansiell obalans och hög arbetslöshet. Det är anmärkningsvärt att regeringen med stöd från socialdemokraterna lägger fram ett pensionsförslag som baserar
  Inlämnad
  1994-05-17
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1993/94:SfU24
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1993/94:RFK4 Riksdagens förvaltningskontors förslag till ersättningslag för riksdagens ledamöter

  Motion 1993/94:K74 av Claus Zaar (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:K74 av Claus Zaar nyd med anledning av förs. 1993/94:RFK4 Riksdagens förvaltningskontors förslag till ersättningslag för riksdagens ledamöter Förslaget innehåller bland annat en inkomstgaranti som avses att utbetalas till ledamöter som ej erhåller mandat under nästa period. Det är anmärkningsvärt
  Inlämnad
  1994-05-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KU43
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:135 Ungdomspolitik

  Motion 1993/94:Kr3 av Claus Zaar (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr3 av Claus Zaar nyd med anledning av prop. 1993/94:135 Ungdomspolitik Under ungdomsåren formas individens identitet. Jag är oroad för de yttringar bland ungdomar som tyder på ett nytt värdemönster med inslag av utanförskap. Regeringen behandlar i propositionen en rad olika områden.
  Inlämnad
  1994-03-30
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:KrU31
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:126 Svenskundervisning för invandrare (sfi)

  Motion 1993/94:Ub51 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub51 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:126 Svenskundervisning för invandrare sfi Ny demokrati har i flera tidigare motioner, mot bakgrund av Riksrevisionsverkets och Riksdagens revisorers kraftiga kritik, presenterat åtskilliga förslag till förbättrad svenskundervisning
  Inlämnad
  1994-03-23
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1993/94:SfU21 1993/94:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:158 Vissa fiskeripolitiska frågor

  Motion 1993/94:Jo38 av Claus Zaar och Simon Liliedahl (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo38 av Claus Zaar och Simon Liliedahl nyd med anledning av prop. 1993/94:158 Vissa fiskeripolitiska frågor Svenskt fiske har genom flera fiskestopp utsatts för extra ekonomiska påfrestningar. Svenska yrkesfiskare har under långa perioder saknat sina traditionella inkomstmöjligheter samtidigt
  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1993/94:JoU24
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:157 Stöd till ekologisk odling och trädgårdsnäringen, m.m.

  Motion 1993/94:Jo26 av Claus Zaar (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo26 av Claus Zaar nyd med anledning av prop. 1993/94:157 Stöd till ekologisk odling och trädgårdsnäringen, m.m. Jag är orolig för att svensk trädgårdsnäring inte ges förutsättningar för att kunna konkurrera på lika villkor som viktiga konkurrentländer. Det är viktigt att uppmuntra energihushållningen
  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:JoU22
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Konkursförvaltning

  Motion 1993/94:L316 av Claus Zaar och Bengt Dalström (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:L316 av Claus Zaar och Bengt Dalström nyd Konkursförvaltning Det finns ett stort behov av att förändra regelsystemet vid konkurser. Under 1993 gick över 14.500 aktiebolag med 61.000 anställda i konkurs. I konkursernas spår följer en omfattande kapitalförstöring och en mängd mänskligt
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:LU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lönegaranti

  Motion 1993/94:L314 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:L314 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Lönegaranti I en tidigare motion, 1992/93:A4, har Ny Demokrati pekat på betydelsen av att avveckla lönegarantifonden. Trots att den tidigare motionen inte bifölls i utskottet, finner vi att ämnet fortfarande har samma aktualitet. Vi återupprepar med anledning
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:LU34
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Omsorg med livskvalitet och valfrihet

  Motion 1993/94:So264 av Claus Zaar och Leif Bergdahl (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:So264 av Claus Zaar och Leif Bergdahl nyd Omsorg med livskvalitet och valfrihet I de flesta samhällen är omsorgen om medborgarna en angelägenhet för i första hand familjen. I Sverige har vi också samma uppfattning bland en majoritet av medborgarna. Men när vi talar om omsorg avses den
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1993/94:SoU27 1993/94:SoU29 1993/94:SoU30 1993/94:SoU31 1993/94:SoU32
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • Socialtjänstlagen

  Motion 1993/94:So263 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:So263 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Socialtjänstlagen Så här lyder socialtjänstlagens portalparagraf: Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utbildningspolitiken

  Motion 1993/94:Ub365 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub365 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Utbildningspolitiken 1. Konkurrens och kvalitet i skolan I ett samhälle som utvecklas och förändras måste också skolan utvecklas och förändras. Skolan i ett samhälle där individer och grupper av individer är olika, har olika önskemål och förutsättningar
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1993/94:FiU19 1993/94:SfU25 1993/94:UbU10 1993/94:UbU12 1993/94:UbU16 1993/94:UbU17 1993/94:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • Jordbrukspolitiken

  Motion 1993/94:Jo232 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo232 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Jordbrukspropositionen Jordbruksdepartementet 1. Allmän inriktning Medlemskapet i EU innebär en nödvändig anpassning till den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP. En sådan anpassning måste även innefatta harmonisering av skatter och avgifter så att
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  56
  Utskottsberedning
  ----------------------------1993/94:BoU11 1993/94:JoU13 1993/94:JoU22 1993/94:LU22
  Riksdagsbeslut
  (56 yrkanden): , , 28 saknar beslutsinformation
 • Återbetalning av studiemedel

  Motion 1993/94:Sf525 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf525 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Återbetalning av studiemedel De generösa reglerna om studielån, som finns i Sverige, medför att många svenskar lånar pengar för sina studier. Totalt utestående skuld är 70,4 miljarder kronor. Genomsnittsskulden är ca 52 000 kronor för GAS, lån före 1989,
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SfU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Miljöpolitiken

  Motion 1993/94:Jo692 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo692 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Miljöpolitiken Innehåll Sammanfattning2 1. Grundläggande principer en miljöpolitik präglad av sunt förnuft2 1.2 Miljöaspekter blir allt viktigare3 1.3 Med hänsyn till företagen3 1.4 Konsumenterna spelar en viktig roll4 1.5 Granskning av miljöåtgärder4
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1993/94:FöU6 1993/94:JoU15 1993/94:JoU23 1993/94:JoU30 1993/94:NU17 1993/94:TU27
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • Fallskärmsavtal

  Motion 1993/94:A718 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:A718 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Fallskärmsavtal Det personliga ansvaret För vanligt folk är det uppenbart att man måste ta ett personligt ansvar för sina handlingar och underlåtenheter. Den här självklarheten gäller dock inte för samhällets toppar, t ex inom politik, myndigheter och
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  27
  Utskottsberedning
  -------------1993/94:AU19 1994/95:AU4
  Riksdagsbeslut
  (27 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:25 Inriktningen av den ekonomiska politiken och händelse av större vikt

  Motion 1993/94:Fi11 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi11 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:25 Inriktningen av den ekonomiska politiken och händelse av större vikt Inledning Motionen väcks dels med anledning av rubricerade proposition och dels med anledning av en händelse av större vikt dvs. den förvärrade situation
  Inlämnad
  1993-11-09
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1993/94:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:51 Överföring och mottagande av flyktingar från f.d. Jugoslavien m.m.

  Motion 1993/94:Sf8 av Claus Zaar och Bert Karlsson (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf8 av Claus Zaar och Bert Karlsson nyd med anledning av prop. 1993/94:51 Överföring och mottagande av flyktingar från f.d. Jugoslavien m.m. Konsekvensanalys saknas Regeringens förslag saknar en utförlig konsekvensanalys. Det är av stor vikt att attityder och värderingar hos majoriteten
  Inlämnad
  1993-10-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:SfU6
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:3 Villkoren för vegetabilieproduktionen efter budgetåret 1993/94

  Motion 1993/94:Jo5 av Christer Windén m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo5 av Christer Windén m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:3 Villkoren för vegetabilieproduktionen efter budgetåret 1993/94 1. Jordbrukspolitiken saknar framförhållning Bönderna behöver en viss framförhållning för att kunna planera sin verksamhet. Det är inte tillräckligt att få veta
  Inlämnad
  1993-10-20
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:JoU6
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:250 En ny läroplan och ett nytt betygssystem för gymnasieskolan, komvux, gymnasiesärskolan och särvux

  Motion 1993/94:Ub44 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub44 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1992/93:250 En ny läroplan och ett nytt betygssystem för gymnasieskolan, komvux, gymnasiesärskolan och särvux Bakgrund Regeringens proposition om en ny läroplan och ett nytt betygssystem för gymnasieskolan innebär ett väsentligt
  Inlämnad
  1993-10-06
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:UbU2
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:220 En ny läroplan och ett nytt betygssystem för grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska särskolan

  Motion 1993/94:Ub14 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub14 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1992/93:220 En ny läroplan och ett nytt betygssystem för grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska särskolan Bakgrund Regeringens proposition om en ny läroplan och ett nytt betygssystem för grundskolan innebär
  Inlämnad
  1993-10-06
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1993/94:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Filter