Claes Stockhaus (V)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västernorrlands län
Titel
1:e skötare
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Skatteutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Sänkt skatt på alkylatbensin, m.m.

  Sänkt skatt på alkylatbensin, m.m.

  Betänkande 2001/02:SKU26

  Energiskatten på alkylatbensin sänks med 1:50 kr/liter. En ökad användning av alkylatbensin i utombordsmotorer, motorgräsklippare och andra tvåtaktsmotorer skulle minska utsläppen av miljöfarliga avgaser. Sverige måste få klartecken från EU innan skattesänkningen kan träda i kraft. Regeringen får själv

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  8, 21 minuter
  Justering
  2002-05-28
  Debatt
  2002-06-12
  Beslut
  2002-06-12
 • med anledning av prop. 2001/02:185 Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid massflykt

  Motion 2001/02:Sf40 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf40 av Ulla Hoffmann m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:185 Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid massflykt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår den föreslagna bestämmelsen 2 a kap. 3 utlänningslagen. Riksdagen avslår den föreslagna bestämmelsen 2 a kap. 5 andra stycket

  Inlämnad
  2002-06-12
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2002/03:SfU4
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av prop. 2001/02:182 Ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning

  Motion 2001/02:Sf37 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf37 av Ulla Hoffmann m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:182 Ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:182 Ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning. Inledning I propositionen föreslås

  Inlämnad
  2002-06-12
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:SfU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • kapitalbasen för Sjätte AP-fonden

  Skriftlig fråga 2001/02:1262 av Stockhaus, Claes (v)

  den 30 maj Fråga 2001/02:1262 av Claes Stockhaus v till finansminister Bosse Ringholm om kapitalbasen för Sjätte AP-fonden Sjätte AP-fonden är en riskkapitalfond inom buffertfondsystemet. Enligt uppdraget ska fonden erbjuda långsiktigt riskkapital till små och medelstora svenska tillväxtföretag. På detta sätt ska fonden

  Inlämnad
  2002-05-30
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • Sjätte AP-fonden

  Skriftlig fråga 2001/02:1261 av Stockhaus, Claes (v)

  den 30 maj Fråga 2001/02:1261 av Claes Stockhaus v till finansminister Bosse Ringholm om Sjätte AP-fonden Sjätte AP-fonden bildades 1996. Fonden är en riskkapitalfond som erbjuder långsiktigt riskkapital till små och medelstora svenska tillväxtföretag. Sjätte AP-fonden ingår inte i den s.k. fempartiöverenskommelsen

  Inlämnad
  2002-05-30
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:135 Sveriges antagande av rambeslut om bekämpande av terrorism

  Motion 2001/02:Ju13 av Alice Åström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ju13 av Alice Åström m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:135 Sveriges antagande av rambeslut om bekämpande av terrorism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:135 Sveriges antagande av rambeslut om bekämpande av terrorism. Motivering Att bekämpa internationell

  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:JuU22
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:119 Vissa socialförsäkringsfrågor m.m.

  Motion 2001/02:Sf25 av Claes Stockhaus m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf25 av Claes Stockhaus m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:119 Vissa socialförsäkringsfrågor m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en pappamånad när faderskap fastställs eller ändras sent i ett barns

  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:129 Integrationspolitik för 2000-talet

  Motion 2001/02:Sf30 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf30 av Ulla Hoffmann m.fl. v med anledning av skr. 2001/02:129 Integrationspolitik för 2000-talet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om upprättandet av en plan för integrering av människor från etniskt segregerade områden.

  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU13 2001/02:SfU15
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , ,
 • arbetsrätten och tillfälligt anställda

  Skriftlig fråga 2001/02:851 av Stockhaus, Claes (v)

  den 8 mars Fråga 2001/02:851 av Claes Stockhaus v till statsrådet Mona Sahlin om arbetsrätten och tillfälligt anställda Arbetslösheten fortsätter att minska enligt Arbetsmarknadsstyrelsen AMSI slutet av februari var 4,1 av arbetskraften öppet arbetslösa och därmed är nästan regeringens mål om att komma ned till 4 uppnått.

  Inlämnad
  2002-03-08
  Besvarare
  statsrådet Mona Sahlin (S)
 • Premiesparfonden

  Skriftlig fråga 2001/02:792 av Stockhaus, Claes (v)

  den 21 februari Fråga 2001/02:792 av Claes Stockhaus v till finansminister Bosse Ringholm om Premiesparfonden Finansministern har tidigare fått frågan om regeringen är beredd att verka för att aktiv återplacering i Premiesparfonden ska bli möjlig. I ett frågesvar lämnat den 6 december 2000 hänvisade finansministern

  Inlämnad
  2002-02-21
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • Premiesparfonden och generationsfonder

  Skriftlig fråga 2001/02:791 av Stockhaus , Claes (v)

  den 21 februari Fråga 2001/02:791 av Claes Stockhaus v till finansminister Bosse Ringholm om Premiesparfonden och generationsfonder I ett svar den 6 december 2000 på fråga om regeringen avser att verka för att Premiesparfonden får möjlighet att erbjuda generationsfonder meddelade finansministern avslutningsvis följande:

  Inlämnad
  2002-02-21
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:118 Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk arresteringsorder och om överlämnande mellan medlemsstaterna

  Motion 2001/02:Ju17 av Alice Åström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ju17 av Alice Åström m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:118 Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk arresteringsorder och om överlämnande mellan medlemsstaterna Ju17 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:118 Sveriges antagande av rambeslut om en

  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:JuU29
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:25 En ny lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter

  Motion 2001/02:Sk24 av Per Rosengren m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk24 av Per Rosengren m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:25 En ny lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar enligt vad i motionen anförs om tidpunkter för slutskattebesked. Riksdagen beslutar enligt vad i motionen anförs om höjd beloppsgräns

  Inlämnad
  2001-11-09
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU10 2001/02:SkU19
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Reformerade  regler  för  bostadstillägg  tillpensionärer m.fl.

  Reformerade regler för bostadstillägg tillpensionärer m.fl.

  Betänkande 2001/02:SFU3

  Riksdagen beslutade om nya regler för bostadstillägg till pensionärer (BTP). Reglerna för bostadstillägget behöver ändras i och med att Sverige fått ett nytt pensionssystem. Det nya BTP kan den få som har rätt till t.ex. sjuk- eller aktivitetsersättning (som ersätter förtidspension och sjukbidrag fr.o.m.

  Behandlade dokument
  6
  Förslagspunkter
  18
  Reservationer
  17 
  Anföranden och repliker
  23, 55 minuter
  Justering
  2001-10-16
  Debatt
  2001-10-31
  Beslut
  2001-10-31
 • Stillbild från Debatt om förslag: Skatten på vin

  Skatten på vin

  Betänkande 2001/02:SKU2

  Riksdagen beslutade att sänka skatten på vin med 6 kronor och 40 öre per liter (inklusive moms). Skatten sänks därmed med 18,8 procent på vin som har en alkoholhalt på högst 15 volymprocent. Sänkningen gäller även andra jästa drycker än öl (t.ex. cider). Bakgrunden är att EG-kommissionen har krävt att Sverige ändrar beskattningen så att den inte diskriminerar vin i förhållande till öl. Lagändringarna träder i kraft den 1 december 2001.

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  21, 40 minuter
  Justering
  2001-10-18
  Debatt
  2001-10-31
  Beslut
  2001-10-31
 • med anledning av prop. 2001/02:18 Beskattning av kostnadsersättningar till statligt anställda stationerade utomlands, m.m.

  Motion 2001/02:Sk4 av Marie Engström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk4 av Marie Engström m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:18 Beskattning av kostnadsersättningar till statligt anställda stationerade utomlands, m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget i proposition 2001/02:18 om skattebefrielse för kostnadsersättningar till statligt

  Inlämnad
  2001-10-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Rese- och transportkostnader i glesbygd

  Motion 2001/02:T393 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:T393 av Gunilla Wahlén m.fl. v Rese- och transportkostnader i glesbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen gör en utredning av kostnaden för person och godstransporter för privatpersoner, företag och kommuner och landsting enligt vad i motionen anförs. Motivering

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Medicinsk forskning

  Motion 2001/02:Ub376 av Rolf Olsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub376 av Rolf Olsson m.fl. v Medicinsk forskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om reglering av sponsring och bolagsbildning inom avancerad medicinsk forskning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU12 2001/02:UbU4
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • Funktionshindrade föräldrar och bilstödet

  Motion 2001/02:So453 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:So453 av Ulla Hoffmann m.fl. v Funktionshindrade föräldrar och bilstödet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av hur regeln om nytt bilstöd drabbar funktionshindrade föräldrar. 2 Motivering Bilstöd kan ges

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Beroendevård

  Motion 2001/02:So401 av Rolf Olsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:So401 av Rolf Olsson m.fl. v Beroendevård 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om beroendevårdens utveckling. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införandet av kommunal alkoholrådgivning.

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU11
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,

Filter