Carina Moberg (S)

Valkrets
Stockholms län
Född år
1966
Avliden
15 augusti 2012

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2009-11-28 – 2012-08-15
Ledig
2009-10-26 – 2009-11-27
Ordinarie
1994-10-02 – 2009-10-25

Socialdemokraterna

Gruppledare
2011-04-12 – 2012-02-23

Civilutskottet

Ordförande
2006-10-10 – 2010-10-04

Trafikutskottet

Förste vice ordförande
2002-10-08 – 2006-10-02

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Skatteutskottet

Suppleant
2012-03-23 – 2012-08-15
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Socialutskottet

Suppleant
2010-10-12 – 2011-04-12

Bostadsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1998-06-04 – 1998-10-04
Suppleant
1995-10-10 – 1998-06-03
Ledamot
1995-01-19 – 1995-10-09
Suppleant
1994-10-10 – 1995-01-18

EU-nämnden

Suppleant
2012-03-30 – 2012-08-15

Valberedningen

Vice ordförande
2011-05-10 – 2012-02-23
Ledamot
2011-05-03 – 2011-05-09
Suppleant
1998-10-05 – 2006-10-02

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Ledamot
1998-10-21 – 2002-02-20
Suppleant
1994-12-08 – 1998-10-20

Krigsdelegationen

Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-19

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2012-02-24 – 2012-08-15
Ledamot
2011-05-03 – 2012-02-23

Utrikesnämnden

Ledamot
2011-05-03 – 2012-02-23

Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Personlig suppleant
2010-10-26 – 2011-05-19

Ledamotsrådet

Suppleant
2010-10-13 – 2012-08-15

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Filter