Björn Rosengren (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
f.d. näringsminister
Född år
1942
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-10-15 – 2002-10-21
Ledig
2002-09-30 – 2002-10-14

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: arbetsmarknadspolitiken

  arbetsmarknadspolitiken

  Interpellation 2001/02:470 av Kinberg, Anna (m)

  den 26 april Interpellation 2001/02:470 av Anna Kinberg m till näringsminister Björn Rosengren om arbetsmarknadspolitiken Tidningen Dagens Industri räknade nyligen ut kostnaden för varje lyckad arbetsförmedling genom statliga arbetsförmedlingen. Den blev 526 000 kr. Bara 15 av de registrerade arbetslösa som fick jobb
  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: regelkrångel

  regelkrångel

  Interpellation 2001/02:472 av Falkmer, Karin (m)

  den 26 april Interpellation 2001/02:472 av Karin Falkmer m till näringsminister Björn Rosengren om regelkrångel Reglernas mängd och komplexitet samt myndigheternas sätt att tillämpa dem påverkar möjligheten att starta företag, utveckla produkter och reagera på marknadsförändringar. Det är därför viktigt med färre,
  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: miljövänlig energiproduktion

  miljövänlig energiproduktion

  Interpellation 2001/02:461 av Jonsson, Göte (m)

  den 26 april Interpellation 2001/02:461 av Göte Jonsson m till miljöminister Kjell Larsson om miljövänlig energiproduktion Det råder bred enighet om att utsläppen av växthusgaser och växthuseffekten utgör ett stort miljöproblem. Det är också ett känt faktum att förbränning av fossila bränslen är en bidragande orsak
  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: svenskt glas

  svenskt glas

  Interpellation 2001/02:429 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

  den 26 april Interpellation 2001/02:429 av Carina Adolfsson Elgestam s till näringsminister Björn Rosengren om svenskt glas Den svenska glasindustrin har gamla anor. Det är väl känt och det står för hög kvalitet. Vårt svenska glas har fått sitt goda rykte tack vare att man på glasbruken förstått att ta vara på den
  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: företagares villkor

  företagares villkor

  Interpellation 2001/02:475 av Larsson, Maria (kd)

  den 26 april Interpellation 2001/02:475 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om företagares villkor Företagsamhet är i ordets mest grundläggande mening helt avgörande för ett samhälles fortlevnad. Förmågan att omsätta goda idéer i konkret och konstruktiv handling kan inte lovordas nog mycket. Företagsamheten
  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: företagsklimatet

  företagsklimatet

  Interpellation 2001/02:465 av Westerberg, Per (m)

  den 26 april Interpellation 2001/02:465 av Per Westerberg m till näringsminister Björn Rosengren om företagsklimatet Ericsson, Sveriges viktigaste företag, har problem. Samtidigt flyttar många företag utomlands och antalet sjukskrivna och förtidspensionerade är rekordhögt. Dessutom saknar var fjärde svensk i arbetsför
  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: färjetrafiken Gränna-Visingsö

  färjetrafiken Gränna-Visingsö

  Interpellation 2001/02:404 av Jonsson, Göte (m)

  den 24 april Interpellation 2001/02:404 av Göte Jonsson m till näringsminister Björn Rosengren om färjetrafiken Gränna-Visingsö Jönköpings kommun har hos Vägverket ansökt om förändring av färjetrafiken mellan Gränna och Visingsö från enskild till allmän väg. Ansökan kom Vägverket till handa den 22 mars 1999. Framställan
  Inlämnad
  2002-04-24
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: arbetstillstånd för tredjelandsförare

  arbetstillstånd för tredjelandsförare

  Interpellation 2001/02:380 av Lindgren, Sylvia (s)

  den 17 april Interpellation 2001/02:380 av Sylvia Lindgren s till näringsminister Björn Rosengren om arbetstillstånd för tredjelandsförare På EU:s gemensamma transportmarknad har illegala anställningar av förare från Östeuropa länge varit ett stort problem. Samvetslösa företag i såväl Sverige som i andra EU-länder
  Inlämnad
  2002-04-17
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: basindustrins elförsörjning

  basindustrins elförsörjning

  Interpellation 2001/02:367 av Karlsson, Ola (m)

  den 12 april Interpellation 2001/02:367 av Ola Karlsson m till näringsminister Björn Rosengren om basindustrins elförsörjning Den svenska basindustrin är beroende av god tillgång på el till konkurrenskraftiga priser. Den elintensiva industrin, dvs. stål- och metallverk, företag som är verksamma inom massa- och pappersindustrin,
  Inlämnad
  2002-04-12
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: ökad öppenhet i statliga företag

  ökad öppenhet i statliga företag

  Interpellation 2001/02:325 av Karlsson, Ola (m)

  den 19 mars Interpellation 2001/02:325 av Ola Karlsson m till statsminister Göran Persson om ökad öppenhet i statliga företag Hela svenska folket borde ha rätt till en god insyn i förvaltningen av de statligt ägda företagen. Ett stort antal företag ägs helt eller delvis av svenska staten. Totalt arbetade 237 000 i
  Inlämnad
  2002-03-19
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: tjälsäkringen av vägarna i Norrland

  tjälsäkringen av vägarna i Norrland

  Interpellation 2001/02:346 av Lundberg, Carin (s)

  den 2 april Interpellation 2001/02:346 av Carin Lundberg s till näringsminister Björn Rosengren om tjälsäkringen av vägarna i Norrland Varje år stängs ca 15 av det statliga vägnätet av för tung trafik under tjällossningen. Avstängningarna sker i nästan hela Sverige, men är störst i skogslänen från Dalsland upp till
  Inlämnad
  2002-04-02
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: det svenska företagsklimatet

  det svenska företagsklimatet

  Interpellation 2001/02:343 av Sandström, Åke (c)

  den 27 mars Interpellation 2001/02:343 av Åke Sandström c till näringsminister Björn Rosengren om det svenska företagsklimatet Den 7 mars i år anordnade näringsutskottet en utfrågning angående det svenska företagsklimatet. Intressanta företrädare från en rad organisationer och myndigheter framförde synpunkter och förslag
  Inlämnad
  2002-03-27
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: utbyggnaden av bredband

  utbyggnaden av bredband

  Interpellation 2001/02:340 av Bergström, Sven (c)

  den 25 mars Interpellation 2001/02:340 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om utbyggnaden av bredband Inför EU-toppmötet i Barcelona framhöll statsminister Göran Persson i en debattartikel med premiärminister Tony Blair behovet av initiativ för att säkra bredbandsutbyggnaden i Europa. I Sverige
  Inlämnad
  2002-03-25
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: mitträcken och jordbruket

  mitträcken och jordbruket

  Interpellation 2001/02:338 av Sellén, Birgitta (c)

  den 25 mars Interpellation 2001/02:338 av Birgitta Sellén c till jordbruksminister Margareta Winberg om mitträcken och jordbruket Av trafiksäkerhetsskäl sätts det i dag upp många mitträcken längs våra vägar. Mitträcke är bra eftersom det minskar allvarliga trafikolyckor, men det medför också en del negativa effekter
  Inlämnad
  2002-03-25
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: E 45

  E 45

  Interpellation 2001/02:332 av Rådhström, Jan-Evert (m)

  den 21 mars Interpellation 2001/02:332 av Jan-Evert Rådhström m till näringsminister Björn Rosengren om E 45 Riksväg 45 går i dag från Göteborg till Karesuando. Vägföreningen Via Lappia, som är en sammanslutning av kommunerna utefter riksväg 45 från Göteborg i söder till Kiruna i norr, har som uppgift att, i vid mening,
  Inlämnad
  2002-03-21
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: sjukförsäkring för personer med nystartade aktiebolag

  sjukförsäkring för personer med nystartade aktiebolag

  Interpellation 2001/02:341 av Westerberg, Per (m)

  den 25 mars Interpellation 2001/02:341 av Per Westerberg m till näringsminister Björn Rosengren om sjukförsäkring för personer med nystartade aktiebolag I ett svar på en skriftlig fråga om sjukförsäkring för egenföretagare skrev näringsminister Björn Rosengren nyligen bl.a. följande: Det är alltså så att egenföretagarna
  Inlämnad
  2002-03-26
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: statliga bolagens företagsledningar

  statliga bolagens företagsledningar

  Interpellation 2001/02:319 av Westerberg, Per (m)

  den 15 mars Interpellation 2001/02:319 av Per Westerberg m till statsminister Göran Persson om de statliga bolagens företagsledningar I Dagens Eko den 11 mars i år betonade statsminister Göran Persson näringslivets ansvar att diskutera offentligt förmåner för företagsledareSamtidigt röstar socialdemokraterna i näringsutskottet
  Inlämnad
  2002-03-15
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: vägsituationen i Västra Götaland/Dalsland

  vägsituationen i Västra Götaland/Dalsland

  Interpellation 2001/02:274 av Jonsson, Elver (fp)

  den 21 februari Interpellation 2001/02:274 av Elver Jonsson fp till näringsminister Björn Rosengren om vägsituationen i Västra Götaland/Dalsland Under hösten 2001 debatterade och beslutade riksdagen om regeringens infrastrukturproposition, två år senare än väntat. När propositionen lades fram hävdades det att stora
  Inlämnad
  2002-02-21
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: mål för förnybar energi

  mål för förnybar energi

  Interpellation 2001/02:256 av Nordlund, Harald (fp)

  den 12 februari Interpellation 2001/02:256 av Harald Nordlund fp till miljöminister Lena Sommestad om mål för förnybar energi Omställning av energisystemet till förnybar energiproduktion utgör ett av de viktigaste leden i klimatpolitiken. Sverige har mycket goda förutsättningar för att genomföra en kraftig utbyggnad
  Inlämnad
  2002-02-12
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: nyföretagandet i Sverige

  nyföretagandet i Sverige

  Interpellation 2001/02:254 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

  den 12 februari Interpellation 2001/02:254 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsminister Björn Rosengren om nyföretagandet i Sverige Nyföretagandet i Sverige minskar. Trots detta faktum väljer näringsministern att syssla med ordlekar. Han tycks vilja ha en debatt om begreppet genuint nystartade företag i förhållande
  Inlämnad
  2002-02-12
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)

Filter