Till innehåll på sidan

Social rörlighet och bättre möjligheter för socialt utsatta barn och unga

Motion 2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motionen bereds i utskott

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-03
Granskad
2019-10-03
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2019/20:2828

av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Social rörlighet och bättre möjligheter för socialt utsatta barn och unga

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade befogenheter för lärare och rektorer vad gäller beslut om särskilda undervisningsgrupper och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om resursskolor och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en specialinriktning mot specialpedagogik/speciallärare på lärarutbildningen och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökade platser på speciallärarutbildningen och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen

Yrkanden

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en reformerad vårdkedja för barn och unga och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU11
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om samarbete med civilsamhället vad gäller integration av barn och unga och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2019/20:AU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förstärka elevhälsans uppdrag och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU12
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bättre utbildning i sex och samlevnad och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU11
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av skolans jämställdhetsuppdrag och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU11
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda huvudmannaskap och ansvar för elevhälsan och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU10
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett förbud mot regelmässigt könsuppdelade klasser och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU11
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stärkt samarbete mellan skola, socialtjänst, BUP, elevhälsa och föräldrar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 9. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka valfriheten inom barn- och ungdomspsykiatrin genom vårdval och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU11
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 10. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa det nya brottet "olaga frihetsbegränsning" och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU23
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 11. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en särskild brottsrubricering för hedersbrott och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU23
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 12. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett uppdrag till Skolverket, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen att konkretisera skollagens skrivningar om att förebygga psykisk ohälsa samt säkerställa kollegial kompetensutveckling och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU12
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 13. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka tillgången till digitala ungdomsmottagningar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU11
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 14. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stärkt förebyggande arbete, tidiga insatser och förtydligat uppdrag för socialtjänsten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 15. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram nationella kvalitetskrav rörande arbetet med barn och unga och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 16. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Forte i uppdrag att genomföra en nationell kartläggning av socialtjänstens förebyggande arbete och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 17. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka forskningen om suicidprevention och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU1
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 18. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nationellt kunskapscentrum med fokus på förebyggande arbete inom den sociala barn- och ungdomsvården och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 19. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Forte ett långsiktigt uppdrag att forska om den psykiska ohälsan och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU10
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 20. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om obligatorisk samhällsorientering för nyanlända elever och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU12
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 21. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en specialinriktning mot specialpedagogik/speciallärare på lärarutbildningen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU15
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 22. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Skolinspektionen i uppdrag att särskilt granska skolornas arbete med extra anpassningar och särskilt stöd och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU10
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 23. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att premiera arbete med skolor i utsatta områden inom det kommande professionsprogrammet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU12
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 24. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vårdnadsöverflyttningar och nationella adoptioner och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU24
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 25. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell specialistutbildning för socialsekreterare och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU15
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 26. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökade platser på speciallärarutbildningen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU15
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 27. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge IFAU i uppdrag att utvärdera och föreslå åtgärder för att öka placerade barns möjligheter att klara skolan och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 28. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på kontakttillfällen mellan socialtjänst och placerade barn och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 29. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett specialpedagog- och speciallärarspår i det kommande professionsprogrammet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU12
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 30. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om beslutsfattande i ärenden som rör barn och unga och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 31. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om introduktionsprogrammen på gymnasiet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU13
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 32. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om obligatorisk arbetsplatsintroduktion, en längre yrkesintroduktion och regelbundet mentorskap för nya socialsekreterare och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 33. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vitesföreläggande mot kommuner som inte säkerställer det placerade barnets skolplikt och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 34. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om certifiering, ett nationellt register och förbättrad dokumentation av jourhem och familjehem och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 35. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade befogenheter för lärare och rektorer vad gäller beslut om särskilda undervisningsgrupper och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU12
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 36. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa specialistsocionomer med inriktning mot barn och unga och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 37. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en obligatorisk läkarundersökning och rätt till stöd hos psykolog för placerade barn och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 38. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en yrkesskola och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU13
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 39. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av socionomprogrammet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU15
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 40. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om resursskolor och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU10
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 41. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en 24-timmarsgaranti för åtgärder när polisen får kännedom om en ung persons begynnande missbruk och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 42. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjligheten till tvångsvård och omedelbara omhändertaganden ska användas oftare för unga med missbruksproblem och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 43. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en möjlighet enligt LVU att besluta om elektronisk övervakning av en ungdom och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 44. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU av domstol om det finns risk att en ungdom skadas genom brottslig verksamhet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 45. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en möjlighet enligt LVU att förbjuda en ungdom att vistas på vissa platser för att bryta med brottsligt umgänge och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 46. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mer tid ute på fältet utanför ordinarie kontorstid för socialsekreterare, fältassistenter och andra kommunala tjänstemän och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 47. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en 24-timmarsgaranti för åtgärder när socialtjänsten får kännedom om en ung persons begynnande missbruk och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 48. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om alternativ till omhändertagande såsom fotboja och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU30
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 49. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda huruvida kommunala kostnader för LVU i samband med omedelbara omhändertaganden på grund av brottslig verksamhet bör ersättas av staten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 50. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förstärka och effektivisera arbetet med sociala insatsgrupper i syfte att så tidigt som möjligt fånga upp ungdomar som riskerar att dras in i kriminalitet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU34
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 51. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en ny enhet för unga lagöverträdare inom Kriminalvården och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU30
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 52. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rutiner och regler på HVB-hem för att ungdomar ska kunna bryta med destruktiva umgängeskretsar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 53. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om omedelbara omhändertaganden enligt lagen om vård av unga vid allvarliga brott och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 54. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förändrad lagstiftning så att polisen kan genomföra hundsök efter narkotika på skolor och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU25
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 55. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trygga och drogfria miljöer på ungdomshem och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 56. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att polisområden där narkotikahandeln är ett problem ska ha specialiserade narkotikapoliser och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU1
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.