Mats Green (M)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län, plats 60
Född år
1979
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Näringsutskottet

Ledamot

EU-nämnden

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2014-09-29 – 2026-09-21

Arbetsmarknadsutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2022-10-20
Andre vice ordförande
2019-05-16 – 2022-09-26
Ledamot
2019-05-10 – 2019-05-15

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Ledamot
2018-10-02 – 2019-05-10
Ledamot
2017-03-24 – 2018-09-24
Suppleant
2014-10-07 – 2017-03-24

Näringsutskottet

Ledamot
2022-10-20 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03
Suppleant
2014-10-07 – 2017-10-13

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Sammansatta civil- och kulturutskottet

Deputerad
2018-03-13 – 2018-05-24

EU-nämnden

Suppleant
2022-10-12 –
Suppleant
2020-03-18 – 2022-10-04

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 14-. Ledamot civilutskottet 17- och sammansatta civil- och kulturutskottet 18. 2:e vice ordförande arbetsmarknadsutskottet 19-. Suppleant civilutskottet 14-17 och försvarsutskottet 14-17.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Vårändringsbudget för 2023

  Vårändringsbudget för 2023

  Betänkande 2022/23:FiU21

  Riksdagen ja till regeringens förslag i vårändringsbudgeten om ändrade utgifter för staten under 2023. Ändringar av anslag görs i 21 av de 27 utgiftsområdena i statens budget för 2023. Bland annat förlängs det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag till och med den 31 december

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  47, 141 minuter
  Justering
  2023-06-15
  Bordläggning
  2023-06-19
  Debatt
  2023-06-20
  Beslut
  2023-06-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kompletterande bestämmelser till EU:s gaslagringsförordning

  Kompletterande bestämmelser till EU:s gaslagringsförordning

  Betänkande 2022/23:NU17

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om nya krav för lagring och leverans av naturgas. Förslagen bygger på ändringar i två EU-förordningar som rör gaslagring och innebär bland annat att den som har en lagringsanläggning för gas eller avser att ta en sådan anläggning

  Behandlade dokument
  36
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  41 
  Anföranden och repliker
  53, 144 minuter
  Justering
  2023-05-25
  Bordläggning
  2023-05-29
  Debatt
  2023-05-30
  Beslut
  2023-05-31
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M Kulturminister Parisa Liljestrand M Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari L Migrationsminister

 • Stillbild från Debatt om förslag: Näringspolitik

  Näringspolitik

  Betänkande 2022/23:NU16

  Riksdagen sa nej till 120 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om näringspolitik. Anledningen är bland annat det arbete som redan pågår i de frågor som motionerna tar upp.

  Motionerna handlar om företagsfrämjande, konkurrensfrågor, riktade insatser, företagens kapitalförsörjning samt särskilda näringsgrenar och branscher.

  Behandlade dokument
  58
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  39 
  Anföranden och repliker
  28, 97 minuter
  Justering
  2023-05-04
  Bordläggning
  2023-05-09
  Debatt
  2023-05-10
  Beslut
  2023-05-11
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje M Utbildningsminister Mats Persson L Finansmarknadsminister Niklas Wykman M Energi- och näringsminister Ebba

 • Stillbild från Debatt om förslag: Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller leverans av el och aggregeringstjänster

  Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller leverans av el och aggregeringstjänster

  Betänkande 2022/23:NU9

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur EU:s elmarknadsdirektiv när det gäller leverans av el och så kallade aggregeringstjänster ska införas i den svenska lagstiftningen.

  Direktivet syftar till att anpassa elmarknaden till nya förutsättningar som en mer decentraliserad

  Behandlade dokument
  33
  Förslagspunkter
  26
  Reservationer
  31 
  Anföranden och repliker
  48, 115 minuter
  Justering
  2023-04-20
  Bordläggning
  2023-04-25
  Debatt
  2023-04-26
  Beslut
  2023-04-26
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Finansminister Elisabeth Svantesson M EU-minister Jessika Roswall M Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje M Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin M Finansminister Elisabeth Svantesson

 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om den regionala utvecklingspolitiken

  Riksrevisionens rapport om den regionala utvecklingspolitiken

  Betänkande 2022/23:NU8

  Riksrevisionen har granskat regeringens organisering, styrning och uppföljning av den regionala utvecklingspolitiken. En övergripande iakttagelse är att regeringens hantering har gett svaga förutsättningar för ett effektivt samlat statligt agerande för att nå politikens

  Behandlade dokument
  48
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  14 
  Anföranden och repliker
  19, 84 minuter
  Justering
  2023-01-31
  Bordläggning
  2023-02-07
  Debatt
  2023-02-08
  Beslut
  2023-02-08
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 19 Regional utveckling

  Utgiftsområde 19 Regional utveckling

  Betänkande 2022/23:NU2

  Riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur anslagen i statens budget för år 2023 inom utgiftsområdet regional utveckling ska fördelas.

  Totalt handlar det om cirka 4,5 miljarder kronor ur statens budget. Mest pengar, knappt 2 miljarder kronor, går till regionala

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  25, 87 minuter
  Justering
  2022-12-13
  Bordläggning
  2022-12-15
  Debatt
  2022-12-16
  Beslut
  2022-12-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 21 Energi

  Utgiftsområde 21 Energi

  Betänkande 2022/23:NU3

  Totalt drygt 4,9 miljarder kronor ur statens budget för 2023 går till utgiftsområdet energi. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

  Mest pengar, 1,4 miljarder kronor, går till energiforskning och laddinfrastruktur får drygt 1 miljard kronor.

  Riksdagen sa

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  78, 202 minuter
  Justering
  2022-12-13
  Bordläggning
  2022-12-14
  Debatt
  2022-12-15
  Beslut
  2022-12-20
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M EU-minister Jessika Roswall M Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari LEnergi- och näringsminister Ebba Busch KD besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Rätten att själv bestämma över sin kvarlåtenskap

  Motion 2022/23:1096 av Alexandra Anstrell och Mats Green (båda M)

  Motion till riksdagen 2022/23:1096 av Alexandra Anstrell och Mats Green båda M Rätten att själv bestämma över sin kvarlåtenskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om frihet och rätt att själv kunna bestämma över sin kvarlåtenskap till 100 procent, och därför bör det övervägas

  Inlämnad
  2022-11-22
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:CU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Äganderätt och miljöundantag

  Motion 2022/23:776 av Mats Green (M)

  Motion till riksdagen 2022/23:776 av Mats Green M Äganderätt och miljöundantag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka den försvagade svenska äganderätten genom översyn och förtydligande av miljöundantaget i 2 kap. 15 regeringsformen och tillkännager detta för

  Inlämnad
  2022-11-21
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:KU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Skarpare direktiv vad gäller myndigheterna och äganderätten

  Motion 2022/23:775 av Mats Green (M)

  Motion till riksdagen 2022/23:775 av Mats Green M Skarpare direktiv vad gäller myndigheterna och äganderätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att stärka den försvagade svenska äganderätten genom skarpare direktiv vad gäller myndigheternas

  Inlämnad
  2022-11-21
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:KU24
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Miljöbalken och äganderätt

  Motion 2022/23:774 av Mats Green (M)

  Motion till riksdagen 2022/23:774 av Mats Green M Miljöbalken och äganderätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka den försvagade svenska äganderätten genom att överväga en översyn och förändring av miljöbalken och artskyddsförordningen m.m. mot bakgrund av lagstiftning

  Inlämnad
  2022-11-21
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:MJU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Bluffakturor och konsekvenser för företag och enskilda av otillräckliga krav för inkassoverksamhet

  Motion 2022/23:773 av Mats Green (M)

  Motion till riksdagen 2022/23:773 av Mats Green M Bluffakturor och konsekvenser för företag och enskilda av otillräckliga krav för inkassoverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga högre krav och förutsättningar för startande och bedrivande av inkassoverksamhet

  Inlämnad
  2022-11-21
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:FiU22
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Införande av s.k. declaration of interest för offentligt anställda

  Motion 2022/23:772 av Mats Green (M)

  Motion till riksdagen 2022/23:772 av Mats Green M Införande av s.k. declaration of interest för offentligt anställda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett införande av declaration of interest för offentligt anställda och tillkännager detta för regeringen.

  Inlämnad
  2022-11-21
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:KU24
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Ekologisk odling – ett problem för livsmedelsförsörjningen och Sveriges säkerhet

  Motion 2022/23:452 av Mats Green (M)

  Motion till riksdagen 2022/23:452 av Mats Green M Ekologisk odling ett problem för livsmedelsförsörjningen och Sveriges säkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ekologisk odling och dess lägre avkastningsförmåga samt vilka konsekvenser det får för klimat, miljö, nationell

  Inlämnad
  2022-11-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2022/23:MJU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Art- och habitatdirektivet

  Motion 2022/23:451 av Mats Green (M)

  Motion till riksdagen 2022/23:451 av Mats Green M Art- och habitatdirektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för ett system för ersättning för beslagtagen mark på grund av art- och habitatdirektivet samt artskyddsförordningen och tillkännager

  Inlämnad
  2022-11-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:MJU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • En mer ändamålsenlig bullerlagstiftning genom bullerservitut

  Motion 2022/23:450 av Mats Green (M)

  Motion till riksdagen 2022/23:450 av Mats Green M En mer ändamålsenlig bullerlagstiftning genom bullerservitut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att höja gränsvärdena för buller och jämställa alla typer av buller där det relevanta är nivån

  Inlämnad
  2022-11-18
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2022/23:CU12
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag

Filter