Värdlandsavtal mellan Sverige och Förenta nationernas barnfond Unicef

Betänkande 2021/22:UU16

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
21 juni 2022

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Värdlandsavtal mellan Sverige och Unicef (UU16)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ett värdlandsavtal mellan Sverige och FN:s barnfond Unicef. Anledningen är att Unicef har beslutat att etablera ett innovationskontor i Stockholm. I avtalet regleras ställning, immunitet och privilegier för kontoret och dess personal. Avtalets bestämmelser blir gällande inför svenska domstolar och myndigheter.

Lagändringen börjar gälla den dag som regeringen bestämmer.

Utskottets förslag till beslut
Riksdagen bifaller proposition 2021/22:223 punkterna 1 och 2.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2022-05-19
Justering: 2022-06-02
Trycklov: 2022-06-10
Betänkande 2021/22:UU16

Alla beredningar i utskottet

2022-05-12, 2022-05-19

Värdlandsavtal mellan Sverige och Unicef (UU16)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ett värdlandsavtal mellan Sverige och FN:s barnfond Unicef. Anledningen är att Unicef har beslutat att etablera ett innovationskontor i Stockholm. I avtalet regleras ställning, immunitet och privilegier för kontoret och dess personal. Avtalets bestämmelser blir gällande inför svenska domstolar och myndigheter.

Lagändringen ska börja gälla den dag som regeringen bestämmer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2022-06-16
Debatt i kammaren: 2022-06-17

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2022-06-21
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut 2021/22:20220621UU16, Beslut

Beslut 2021/22:20220621UU16

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Värdlandsavtal mellan Sverige och Förenta nationernas barnfond Unicef

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen bifaller proposition 2021/22:223 punkterna 1 och 2.