Värdlandsavtal mellan Sverige och Förenta nationernas barnfond Unicef

Debatt om förslag 17 juni 2022
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Beslut

Värdlandsavtal mellan Sverige och Unicef (UU16)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ett värdlandsavtal mellan Sverige och FN:s barnfond Unicef. Anledningen är att Unicef har beslutat att etablera ett innovationskontor i Stockholm. I avtalet regleras ställning, immunitet och privilegier för kontoret och dess personal. Avtalets bestämmelser blir gällande inför svenska domstolar och myndigheter.

Lagändringen börjar gälla den dag som regeringen bestämmer.

Utskottets förslag till beslut
Riksdagen bifaller proposition 2021/22:223 punkterna 1 och 2.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.