Riksdagsskrivelse 2021/22:420

Riksdagsskrivelse 2021/22:420

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse

2021/22:420

 

 

 

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2021/22:UU16 Värdlandsavtal mellan Sverige och Förenta nationernas barnfond Unicef får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 juni 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.