Kvotering till polis och brandkår

Motion 2014/15:1109 av Kent Ekeroth och Björn Söder (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-07
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de fysiska kraven vid antagningen till polisutbildningen ska höjas för båda könen till männens tidigare nivå.
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra det tidigare provet i svenska vid antagningen till polisutbildningen.
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det tidigare kravet på skrivet högskoleprov vid antagningen till polisutbildningen ska återinföras.
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att polisen inte ska tillåtas bedriva s.k. positiv särbehandling eller kvotering genom att anta mindre kvalificerade sökande till utbildningen endast för att de är av ett visst kön eller har invandrarbakgrund. Inte heller ska sådan praxis följas i val mellan två sökande med lika kvalifikationer.
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att polisen inte ska tillåtas bedriva riktade kampanjer i syfte att rekrytera personer från minoritetsgrupper eller av ett visst kön.
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de fysiska kraven vid antagningen till brandkårsutbildning ska höjas för båda könen till männens tidigare nivå.
 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att brandkåren inte ska tillåtas bedriva s.k. positiv särbehandling eller kvotering genom att anta mindre kvalificerade sökande till utbildningen endast för att de är av ett visst kön eller har invandrarbakgrund. Inte heller ska sådan praxis följas i val mellan två sökande med lika kvalifikationer.
 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att brandkåren inte ska tillåtas bedriva riktade kampanjer i syfte att rekrytera personer från minoritetsgrupper eller av ett visst kön.

Motivering

Dagens polisutbildning har ingen brist på kvalitetsmässigt urval att inhämta nya poliser ifrån. År 2013 gick det hela 14 981 sökande på 661 antagna.[1] Polisens rekrytering sker dock på mer än kvalitetsmässig basis. Att det sedan länge skett en etnisk och könsmässig kvoteringsdiskriminering vid antagningen till polisutbildningen är ingen hemlighet[2]. Rikspolisstyrelsen har gång på gång vidtagit olika åtgärder för att göra poliskårens sammansättning mer politiskt korrekt. Uppenbarligen räckte inte lättare krav på fysiska och språkliga kunskaper för att de politiskt korrekta målen skulle uppnås. Nu har man istället helt förändrat antagningskraven och detta till det sämre.

 

 • De fysiska kraven har sänkts för båda könen till kvinnornas nivå.
 • Språkprovet i svenska har tagits bort.
 • Kravet på skrivet högskoleprov har tagits bort.

 

I Sverige har nu polisutbildningen de lägsta antagningskraven i norden.[3]

 

Resultatet i detta fall blir att den högkvalificerade poliskår vi har idag, som måste vara själva förutsättningen för att lösa polisorganisationens problem, sänks till en lägre nivå. Ytterst är detta ett självmål i spelet mot de grova brottslingarna men även ett slag i ansiktet på alla våra duktiga poliser, vars yrke nu får sänkt status.

 

Vi sverigedemokrater har en helt annan utgångspunkt än Rikspolisstyrelsen. Vi menar att kampen mot brottsligheten och arbetet för samhällstryggheten är polisens främsta mål vid rekrytering av nya poliser. Därför är det viktigt att objektivt mätta fysiska och språkliga kvalifikationer inte tummas på. Inte heller betvivlar vi att sökande med kvinnligt kön eller med invandrarbakgrund kommer in på en polisutbildning med kvalitetssäkrande krav om de verkligen är lämpliga för polisyrket. 

 

Jag vill därför att de fysiska kraven höjs för båda könen till samma nivå som tidigare gällde män. Vidare vill jag att provet i svenska och kravet på skrivet högskoleprov återinförs.

 

Avslutningsvis vill jag att polisen inte ska tillåtas bedriva positiv särbehandling eller kvotering genom att anta mindre kvalificerade sökande endast för att dessa är av ett visst kön eller av invandrarbakgrund. Ej heller ska sådan praxis få ske i val mellan två med lika kvalifikationer. Dessutom ska polisen inte tillåtas att bedriva kampanjer som vänder sig till minoriteter eller ett visst kön i syfte att personer ur dessa grupper ska rekryteras.

 

Så förvissar vi oss åter igen om att rekryteringen till polisen både är rättvis och kvalitetssäkrande.

 

På samma sätt ska rekrytering till brandkåren ske. Även här ska kvotering eller så kallad positiv särbehandling ej tillåtas. Ej heller ska brandkåren få använda sig av riktade kampanjer i syfte att rekrytera ur minoritetsgrupper eller av ett visst kön.

 

Även för brandkåren ska antagningskraven höjas för båda könen till männens tidigare nivå.

.

Kent Ekeroth (SD)

Björn Söder (SD)

 

[1] http://polisen.se/Bli-polis/Utbildningen/Statistik/.

[2] Se ex. SOU 2008:39, s. 52.

[3] http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sankta-krav-for-att-bli-polis_6917059.svd.

Yrkanden (8)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de fysiska kraven vid antagningen till polisutbildningen ska höjas för båda könen till männens tidigare nivå.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra det tidigare provet i svenska vid antagningen till polisutbildningen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det tidigare kravet på skrivet högskoleprov vid antagningen till polisutbildningen ska återinföras.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att polisen inte ska tillåtas bedriva s.k. positiv särbehandling eller kvotering genom att anta mindre kvalificerade sökande till utbildningen endast för att de är av ett visst kön eller har invandrarbakgrund. Inte heller ska sådan praxis följas i val mellan två sökande med lika kvalifikationer.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 5.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att polisen inte ska tillåtas bedriva riktade kampanjer i syfte att rekrytera personer från minoritetsgrupper eller av ett visst kön.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 6.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de fysiska kraven vid antagningen till brandkårsutbildning ska höjas för båda könen till männens tidigare nivå.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 7.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att brandkåren inte ska tillåtas bedriva s.k. positiv särbehandling eller kvotering genom att anta mindre kvalificerade sökande till utbildningen endast för att de är av ett visst kön eller har invandrarbakgrund. Inte heller ska sådan praxis följas i val mellan två sökande med lika kvalifikationer.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 8.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att brandkåren inte ska tillåtas bedriva riktade kampanjer i syfte att rekrytera personer från minoritetsgrupper eller av ett visst kön.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.