Sammanslagning av Telia AB och Telenor AS

Betänkande 1998/99:NU14

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Riksdagen godkände regeringens förslag om ett samgående mellan svenska Telia AB och norska Telenor AS. Sammanslagningen är en väsentlig förutsättning för att företagen i framtiden ska kunna hävda sig i den allt hårdare konkurrenssituation som förutses i Europa. Genom sammanslagningen bildas en stark, nordisk telekoncern som får en storlek och en konkurrenskraft som främjar kostnadseffektivitet och innovation.
Beslut
Sammanslagning av Telia AB och Telenor AS (NU14)
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan
Utskottets förslag till beslut
<p>Näringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om ett samgående mellan svenska Telia AB och norska Telenor AS. Sammanslagningen är en väsentlig förutsättning för att företagen i framtiden ska kunna hävda sig i den allt hårdare konkurrenssituation som förutses i Europa. Genom sammanslagningen bildas en stark, nordisk telekoncern som får en storlek och en konkurrenskraft som främjar kostnadseffektivitet och innovation.</p>
Utskottets förslag
Sammanslagning av Telia AB och Telenor AS (NU14)

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

DOC
PDF

Beslut

Sammanslagning av Telia AB och Telenor AS (NU14)

Riksdagen godkände regeringens förslag om ett samgående mellan svenska Telia AB och norska Telenor AS. Sammanslagningen är en väsentlig förutsättning för att företagen i framtiden ska kunna hävda sig i den allt hårdare konkurrenssituation som förutses i Europa. Genom sammanslagningen bildas en stark, nordisk telekoncern som får en storlek och en konkurrenskraft som främjar kostnadseffektivitet och innovation.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 1999-05-18
Justering: 1999-05-27
Betänkande 1998/99:NU14

Alla beredningar i utskottet

1999-05-18

Sammanslagning av Telia AB och Telenor AS (NU14)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om ett samgående mellan svenska Telia AB och norska Telenor AS. Sammanslagningen är en väsentlig förutsättning för att företagen i framtiden ska kunna hävda sig i den allt hårdare konkurrenssituation som förutses i Europa. Genom sammanslagningen bildas en stark, nordisk telekoncern som får en storlek och en konkurrenskraft som främjar kostnadseffektivitet och innovation.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 1999-06-15

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser