Till innehåll på sidan

Riksdagens snabbprotokoll 1998/99:110 Tisdagen den 15 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 1998/99:110

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1998/99:110

Tisdagen den 15 juni

Kl. 09.00 - 16.30

18.00 - 22.39

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

---------------------------------------------------------------------

1 § Ny riksdagsledamot, m.m.

Upplästes och lades till handlingarna följande från
Valprövningsnämnden inkomna

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsleda-
mot och ersättare för riksdagsledamöter
Till Valprövningsnämnden har från Riksskatte-
verket inkommit bevis om att Nikos Papadopoulos
(s), Skarpnäck, utsetts till ny ledamot av riksdagen
fr.o.m. den 14 juni 1999 sedan Pierre Schori (s) av-
sagt sig sitt uppdrag som riksdagsledamot. Från Riks-
skatteverket har också inkommit protokoll angående
utseende av ersättare i detta

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.