Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar

Betänkande 2021/22:SkU9

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
23 februari 2022

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Svenska regler om punktskatter anpassas till ett nytt EU-direktiv (SkU9)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i reglerna om punktskatter. Syftet är att anpassa de svenska reglerna till nya EU-regler på området.

Lagändringarna innebär bland annat att det datoriserade systemet Excise Movement Control System (EMCS) ska användas för att hantera flyttningar av vissa varor som har beskattats i ett EU-land och sedan flyttats till ett annat EU-land. Beslutet innebär också ändringar av hanteringen av flyttningar av varor genom distansförsäljning. Det görs även ändringar för att ge en bättre samordning mellan förfarandet för punktskatter och förfarandet för tull vid import och export.

Nya lagar om tobaksskatt och alkoholskatt införs, som ersätter nuvarande lagar. Förutom att innehålla ändrade regler blir de nya lagarna mer överskådliga och lättförståeliga. Lagen om skatt på energi får samma struktur som de nya lagarna om tobaksskatt och alkoholskatt.

De här ändringarna börjar gälla den 13 februari 2023.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 1
Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2022-01-27
Justering: 2022-02-17
Trycklov: 2022-02-17
Reservationer: 1
Betänkande 2021/22:SkU9

Alla beredningar i utskottet

2022-01-27

Svenska regler om punktskatter anpassas till ett nytt EU-direktiv (SkU9)

Regeringen har föreslagit ändringar i reglerna om punktskatter. Syftet är att anpassa de svenska reglerna till nya EU-regler på området.

Lagändringarna innebär bland annat att det datoriserade systemet Excise Movement Control System (EMCS) ska användas för att hantera flyttningar av vissa varor som har beskattats i ett EU-land och sedan flyttats till ett annat EU-land. Förslaget innehåller också ändringar av hanteringen av flyttningar av varor genom distansförsäljning. Det görs även ändringar för att ge en bättre samordning mellan förfarandet för punktskatter och förfarandet för tull vid import och export.

Nya lagar om tobaksskatt och alkoholskatt införs, som ersätter nuvarande lagar. Förutom att innehålla ändrade regler blir de nya lagarna mer överskådliga och lättförståeliga. Lagen om skatt på energi får samma struktur som de nya lagarna om tobaksskatt och alkoholskatt.

De här ändringarna ska enligt förslaget börja gälla den 13 februari 2023. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2022-02-22
Debatt i kammaren: 2022-02-23
Stillbild från Debatt om förslag 2021/22:SkU9, Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar

Debatt om förslag 2021/22:SkU9

Webb-tv: Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2022-02-23
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut 2021/22:20220223SkU9, Beslut

Beslut 2021/22:20220223SkU9

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om tobaksskatt,
  2. lag om alkoholskatt,
  3. lag om Europeiska unionens punktskatteområde,
  4. lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.,
  5. lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69),
  6. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),
  7. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),
  8. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,
  9. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
  10. lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt med den ändringen att
  a) 36 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
  b) ingressen ska ha den lydelse som följer av detta,
  11. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
  12. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
  13. lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,
  14. lag om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker,
  15. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,
  16. lag om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen,
  17. lag om ändring i alkohollagen (2010:1622),
  18. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
  19. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
  20. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
  21. lag om ändring i tullagen (2016:253),
  22. lag om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,
  23. lag om ändring i lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel,
  24. lag om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,
  25. lag om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,
  26. lag om ändring i lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:61 punkterna 1-26 och avslår motion

  2021/22:4341 av Gulan Avci m.fl. (L).
  • Reservation 1 (L)