Till innehåll på sidan

Protokoll 2021/22:71 Onsdagen den 23 februari

ProtokollRiksdagens protokoll 2021/22:71

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 2 februari justerades.

§ 2  Avsägelse

Talmannen meddelade att Heléne Björklund (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i försvarsutskottet.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Socialdemokraternas partigrupp anmält Heléne Björklund som ledamot i försvarsutskottet.

Talmannen förklarade vald till

ledamot i försvarsutskottet

Heléne Björklund (S)

§ 4  Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU‑förslag hade kommit in:

prot. 2021/22:22 för torsdagen den 17 februari från utrikesutskottet och

prot. 2021/22:36 för torsdagen den 17 februari från finansutskottet.

§ 5  Anmälan

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.