Till innehåll på sidan

Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar

Proposition 2021/22:61

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-11-23
Bordlagd
2021-11-23
Hänvisad
2021-11-24
Motionstid slutar
2021-12-08

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar

Regeringens proposition 2021/22:61

Nytt punktskattedirektiv och vissa andra

Prop.

ändringar

2021/22:61

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 november 2021

Stefan Löfven

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till ändringar för att genomföra rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler om punktskatt. Ändringarna innebär huvudsakligen att även flyttningar av vissa varor som har beskattats i ett
EU-land
och därefter flyttas till ett annat
EU-land
ska hanteras i det datoriserade systemet EMCS. I samband med ändringarna införs tre nya lagar, lagen om tobaksskatt, lagen

Förslagspunkter (26)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om tobaksskatt.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU9
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om alkoholskatt.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU9
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om Europeiska unionens punktskatteområde.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU9
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 4. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU9
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 5. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69).
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU9
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 6. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200).
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU9
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 7. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200).
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU9
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 8. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU9
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 9. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU9
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 10. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU9
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 11. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU9
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 12. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU9
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 13. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU9
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 14. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU9
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 15. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU9
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 16. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU9
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 17. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i alkohollagen (2010:1622).
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU9
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 18. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU9
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 19. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU9
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 20. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU9
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 21. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i tullagen (2016:253).
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU9
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 22. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU9
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 23. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU9
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 24. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU9
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 25. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU9
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 26. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU9
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.