Grundskolans läroplan och ämnen

Betänkande 2003/04:UBU11

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
22 april 2004

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

DOC
PDF

Beslut

Motioner om grundskolans läroplan och ämnen (UbU11)

Riksdagen sade nej till motioner om grundskolans läroplan och ämnen. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om bland annat skolans uppgift, skolans värdegrund, inriktning på undervisningen samt timplanen. Flera motioner handlar om läroplans- och ämnesfrågor. Dessutom handlar motionerna om kultur och musik i skolan, fysisk aktivitet och hälsa samt undervisning i ämnet sex och samlevnad. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2003.
Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 55

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2004-02-19
Justering: 2004-04-01
Trycklov: 2004-04-05
Trycklov: 2004-04-06
Trycklov till Gotab och webb: 2004-04-08
Reservationer: 24
Betänkande 2003/04:UBU11

Alla beredningar i utskottet

2004-02-19

Motioner om grundskolans läroplan och ämnen (UbU11)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om grundskolans läroplan och ämnen. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om bland annat skolans uppgift, skolans värdegrund, inriktning på undervisningen samt timplanen. Flera motioner handlar om läroplans- och ämnesfrågor. Dessutom handlar motionerna om kultur och musik i skolan, fysisk aktivitet och hälsa samt undervisning i ämnet sex och samlevnad. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2004-04-21

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2004-04-22
Förslagspunkter: 25, Acklamationer: 21, Voteringar: 4

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Skolans uppgift

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub276 yrkandena 7 och 17, 2003/04:Ub368 yrkande 2 och 2003/04:Ub388 yrkande 1.
   • Reservation 1 (m)
   • Reservation 2 (fp)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (m)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   s1150029
   m041014
   fp00399
   kd26007
   v24006
   c15007
   mp12005
   Totalt192413977
   Ledamöternas röster
  2. Skolans värdegrund

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub282 yrkande 2, 2003/04:Ub321 yrkande 3, 2003/04:Ub325, 2003/04:Ub439 yrkande 1, 2003/04:Ub483 och 2003/04:Ub500.
   • Reservation 3 (kd)
   • Reservation 4 (v)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (kd)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   s1140030
   m420013
   fp39009
   kd02517
   v00246
   c15007
   mp10025
   Totalt220252777
   Ledamöternas röster
  3. Obligatoriska och frivilliga ämnen i grundskolan

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub276 yrkandena 21 och 22.
   • Reservation 5 (m)
  4. Särskild och allmän kurs

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub388 yrkande 6.
   • Reservation 6 (fp)
  5. Praktiska och teoretiska ämnen

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr231 yrkande 2, 2003/04:Ub372 och 2003/04:Ub439 yrkandena 11 och 34.
   • Reservation 7 (kd)
  6. Svenska för elever med utländsk bakgrund

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub392 yrkande 20.
   • Reservation 8 (c, fp)
  7. Undervisning i minoritetsfrågor

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2003/04:K417 yrkande 4.
   • Reservation 9 (fp)
  8. Hållbar utveckling i skolan

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub392 yrkande 29.
  9. Avskaffande av timplanen

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub271 yrkande 26, 2003/04:Ub388 yrkande 13 och 2003/04:Ub392 yrkande 6.
   • Reservation 10 (m, c, fp)
  10. Modersmålsundervisning

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf326 yrkande 24, 2003/04:Sf402 yrkandena 3 och 4 och 2003/04:Ub316.
   • Reservation 11 (fp)
   • Reservation 12 (kd)
  11. Undervisning i och på minoritetsspråk

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2003/04:K417 yrkande 5.
   • Reservation 13 (fp)
  12. Fysisk aktivitet och hälsa

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr282 yrkande 2, 2003/04:Kr285 yrkande 6, 2003/04:Ub271 yrkande 37, 2003/04:Ub292 yrkande 5, 2003/04:Ub412, 2003/04:Ub429, 2003/04:Ub439 yrkande 12, 2003/04:Ub466 och 2003/04:Ub480.
   • Reservation 14 (m, c, fp, kd)
   • Reservation 15 (v)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 14 (m, c, fp, kd)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   s1150029
   m042013
   fp236010
   kd02607
   v00246
   c01507
   mp12005
   Totalt1291192477
   Ledamöternas röster
  13. Antalet idrottstimmar

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sk309 yrkande 2, 2003/04:Ub201, 2003/04:Ub208, 2003/04:Ub287, 2003/04:Ub314, 2003/04:Ub450 och 2003/04:Ub459.
  14. Simundervisning

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub358, 2003/04:Ub411 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Ub432 och 2003/04:Ub435.
  15. Sex- och samlevnadsundervisning

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K418 yrkande 27, 2003/04:So568 yrkande 16, 2003/04:Ub368 yrkande 6, 2003/04:Ub428 yrkandena 4 och 5, 2003/04:Ub437 yrkandena 4 och 5 och 2003/04:Ub458 yrkande 2.
   • Reservation 16 (m)
   • Reservation 17 (fp)
   • Reservation 18 (mp)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 18 (mp)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   s1150029
   m303913
   fp00399
   kd26007
   v23016
   c15007
   mp01205
   Totalt182127976
   Ledamöternas röster
  16. Hemkunskapsundervisning

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna 2003/04:L353 yrkande 2, 2003/04:Ub401 och 2003/04:Ub505.
  17. Historia

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub255 yrkande 3, 2003/04:Ub277 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Ub386 yrkande 1, 2003/04:Ub418 yrkande 1 och 2003/04:Ub439 yrkande 14.
   • Reservation 19 (fp, kd)
  18. Mediekunskap

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub517 yrkande 2.
   • Reservation 20 (kd)
  19. Religionskunskap

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub439 yrkandena 2 och 15.
   • Reservation 21 (kd)
  20. Retorik

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub308.
  21. Kultur i skolan

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr284 yrkande 1 och 2003/04:Ub439 yrkande 13.
   • Reservation 22 (kd)
   • Reservation 23 (c)
  22. Musik- och kulturskolor

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub303 yrkandena 1-4 och 2003/04:Ub317.
  23. Elevens fria val

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub439 yrkande 30.
   • Reservation 24 (kd)
  24. Kunskap om kooperation

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub446.
  25. Utbildningsinsatser inom IT-området

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub447 och 2003/04:T474 yrkande 6.