Till innehåll på sidan

Respekten för sig själv och andra i skolan

Motion 2003/04:Ub458 av Annika Qarlsson och Kenneth Johansson (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
2003-10-07
Hänvisning
2003-10-15
Bordläggning
2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att göra ett nationellt åtgärdsprogram för att motverka språkvåld i skolan.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ämnet sex och samlevnad skall vara ämnesövergripande i läroplanen.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att diskrimineringslagen skall gälla även i skolan.

Motivering

Skolan är barnens arbetsplats, där tillbringar de en stor del av sitt liv, nästan hela sin vardag. Där ska de ha rätt att mötas med respekt av sina kamrater. Nedsättande ord, trakasserier och mobbning får aldrig tolereras utan måste motarbetas på ett förebyggande sätt av skolan. Det alltmer utbredda sexualiserade språket och språkvåldet går allt längre ner i åldrarna. Det är ett uttryck för nedsättande attityder och felaktig inställning till jämlikhet. Språkvåld är också en signal om att elevernas arbetsmiljö inte är bra. På många skolor jobbar man på ett bra sätt med den psykosociala miljön för att skapa ett bra klimat i skolan och för att motverka mobbning. I detta arbete är det viktigt att även språkvåldet uppmärksammas.

Diskussionen om vad som är rätt eller fel måste börja tidigt om barnen ska känna respekt för sig själva, sina kamrater och sin omgivning. Dessa frågor är det viktigt att man diskuterar i skolan och att man gör det på ett sätt som genomsyrar alla ämnen. Därför behöver sex- och samlevnadsundervisning som är det ämne som handlar om mellanmänskliga relationer lyftas till att vara ett ämnesövergripande kunskapsområde i läroplanen. För det är en fråga som rör flera olika skolämnen, främst samhällskunskap men också religionskunskap, historia, biologi osv. Idag är det fortfarande på många skolor så att tyngden i diskussionerna läggs i biologin, vilket är olyckligt eftersom rådande könsnormer snarare förstärks i det ämnet.

Vi måste som vuxna både i hemmen och som personal i skolan visa att ett nej alltid är ett nej och lära våra barn att respektera varje individs okränkbara rättigheter. Med sex och samlevnad som ett ämnesövergripande kunskapsområde i läroplanen skulle fokus i de diskussionerna förskjutas åt rätt håll. Och precis som i arbetslivet måste det finnas en diskrimineringslag som gäller, även för eleverna. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 7 oktober 2003

Annika Qa

Yrkanden (3)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att göra ett nationellt åtgärdsprogram för att motverka språkvåld i skolan.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ämnet sex och samlevnad skall vara ämnesövergripande i läroplanen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att diskrimineringslagen skall gälla även i skolan.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.