Till innehåll på sidan

Grundkrav på kollektivavtal

Motion 2020/21:815 av Magnus Manhammar (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-01
Granskad
2020-10-01
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för krav på villkor enligt svenska kollektivavtal vid offentliga upphandlingar och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för krav på villkor enligt svenska kollektivavtal när en arbetsgivare får stöd via Arbetsförmedlingen genom arbetsmarknadspolitiska program och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag har en stor del av Sveriges arbetsgivare kollektivavtal. Det innebär att de anställda har ett försäkringsskydd och är garanterade lägstalöner enligt avtal. Det är en central del av den svenska modellen på arbetsmarknaden.

För att motverka osund konkurrens och lönedumpning på svensk arbetsmarknad bör krav om villkor och löner i enighet med svenska kollektivavtal finnas vid offentliga upphandlingar och när en arbetsgivare får stöd via arbetsförmedlingen genom arbets­marknadspolitiska program.

Regeringen bör därför överväga att verka för att det införa dessa krav.

 

 

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för krav på villkor enligt svenska kollektivavtal vid offentliga upphandlingar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU34
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för krav på villkor enligt svenska kollektivavtal när en arbetsgivare får stöd via Arbetsförmedlingen genom arbetsmarknadspolitiska program och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2020/21:AU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.