Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2018/19:2761 av Hampus Hagman m.fl. (KD)

av Hampus Hagman m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2018/19:2761

av Hampus Hagman m.fl. (KD)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Tullverket och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skydda den svenska skattebasen och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att synliggöra skattetrycket och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska det personliga ansvaret för ett aktiebolags skatteskulder och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (10)