Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2018/19:2734

av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Tabeller

Kristdemokraternas syn på kommunikationer

Fossiloberoende fordonsflotta

Utbyggnad av laddinfrastruktur

Strategi för elbilar

Huvudmannaskapet vid elektrifiering av vägar

Strategi för självstyrande fordon

Tillåt el som alternativt drivmedel i pumplagen

Biogas

Trafiksäkerhet

Nolltolerans mot alkohol och narkotika i trafiken

Tillåt rutinkontroller av narkotikapåverkade förare

Öka säkerheten för motorcyklister

Inför vinterdäckskrav på släpvagn

Skärpta regler vid användning av drönare

Ett robust väg- och järnvägsnät

Bygg höghastighetsjärnvägar

Stockholm–Oslo

En
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (79)
Behandlas i betänkande (18)