Planerat tekniskt arbete

Under onsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation på riksdagsinformation@riksdagen.se.

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2020/21:3409 av Sofia Damm m.fl. (KD)

av Sofia Damm m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2020/21:3409

av Sofia Damm m.fl. (KD)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Kristdemokraternas syn på arbetslivet

Åtgärder under coronakrisen

Läget på svensk arbetsmarknad

Regeringen misslyckas med arbetslösheten

En arbetsmarknad där alla får plats

Tillbaka till jobbet – reform för fler i arbete

Sänkt arbetsgivargift för att bryta korttidspermitteringar

Skattelättnader för fler i arbete

Effektivisera arbetsmarknadspolitiken

Fler och bättre nystartsjobb

Tillfälligt handledarstöd för fler i arbete

Inträdesjobb och etableringsjobb

Avveckla introduktionsjobben

Effektivisera extratjänsterna

Matchningstjänster

Förlängt etableringsprogram

Reformera
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (38)