Sverigevänlig skatte- och indrivningspolitik för välfärd, trygghet och företagande

Motion 2020/21:2554 av Eric Westroth m.fl. (SD)

av Eric Westroth m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2020/21:2554

av Eric Westroth m.fl. (SD)

Sverigevänlig skatte- och indrivningspolitik för välfärd, trygghet och företagande

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur befintliga inkomstskatteavdrag kan ersättas med ett platt grundavdrag och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa skatteskillnaden mellan lön och pension och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda mervärdesskattesystemet och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur energibeskattningen kan harmoniseras och bli mer konkurrenskraftig
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (38)