Ryssland

Motion 2019/20:3357 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2019/20:3357

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Ryssland

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut

2 Inledning

3 Mänskliga rättigheter och demokrati i Ryssland

3.1 Demokrati och rättsstatens principer

3.2 Kvinnors rättigheter

3.3 Hbtq-personers rättigheter

3.4 Fackliga rättigheter

3.5 Civilsamhällets utrymme och MR-försvarares rättigheter

3.6 Press- och yttrandefrihet

3.7 Propaganda och trollfabriker

3.8 Religions- och trosfriheten

3.9 Urfolk och nationella, etniska och språkliga minoriteter

4 Rysslands roll i världspolitiken

4.1 Ukraina

4.2 Syrien

4.3 Västra Balkan

4.4 Baltikum

4.5 Georgien

5 Sveriges relationer med Ryssland

5.1 Politiska relationer

5.2 Mellanfolkligt utbyte

1   Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (21)