Omställning till förnybar energi

Motion 2020/21:388 av Birger Lahti m.fl. (V)

av Birger Lahti m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2020/21:388

av Birger Lahti m.fl. (V)

Omställning till förnybar energi

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut

2 Vår tids ödesfråga

3 Vindkraft

3.1 Vindkraftens närområdesersättning

3.2 Avskaffa det kommunala vetot mot vindkraft

3.3 Havsbaserad vindkraft

3.4 Anslutningsavgiften för vattenbaserad vindkraft

3.5 Elcertifikatssystemet

3.6 En ny kabel till Gotland

3.7 Vattenfall

4 Vattenkraft

4.1 Ersättning till bygden

5 Solenergi

5.1 Skapa nationella planeringsmål

6 Kraftnät

7 Lagring och effektivisering

7.1 Kritiska mineraler

8 Gemensamt ansvar – gemensamt ägt

1   Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-24 Granskad: 2020-09-25 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (17)