Ledarskap för klimat och grön omställning

Motion 2020/21:2922 av Rickard Nordin m.fl. (C)

av Rickard Nordin m.fl. (C)
Sammanfattning

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Klimatet kan räddas. Det är inte för sent. Tekniska innovationer och lösningar som förmår minska utsläppen står till förfogande, men det krävs i många fall en djärv och offensiv klimatpolitik för att för att de ska konkurrera ut klimatbovarna i ett initialt skede. Klimatet räddas inte genom att stoppa tillväxten och blicka bakåt. Det är inte genom att förkasta allt det goda som människans uppfinnings­rikedom och tillväxten har gett oss som vi minskar utsläppen. Tvärtom är det just genom den mänskliga uppfinningsrikedomen och en grön tillväxt som vi klarar klimat­omställningen. Vår teknik och smarta lösningar kan bidra till jobb och tillväxt här, samtidigt som det ger minskade utsläpp i omvärlden.

Men vi kan inte ensamt lösa de globala
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (32)