En trygg och tillgänglig vård med patienten i centrum

Motion 2019/20:3109 av Annie Lööf m.fl. (C)

av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen

2019/20:3109

av Annie Lööf m.fl. (C)

En trygg och tillgänglig vård med patienten i centrum

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

En trygg och tillgänglig vård med patienten i centrum

Stärkt patientlag för att korta köerna

Förbättrad information om väntetider inför behandling

En nationell informationsportal för stärkt patientmakt

Ett skärpt ansvar för att kortare väntetider

Medarbetare i vården ska finnas närmare medborgarna

Utökad förskrivningsrätt för sjuksköterskor

En ny specialistnivå för sjuksköterskor

Standardiserad utbildning för undersköterskor

Tidigare upptäckt av psykisk ohälsa

Kunskap om elevhälsa i Rektorsprogrammet

Stärkt ledarskap för elevhälsan

Livskunskap för stärkt elevhälsa

Fysisk
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (18)